Προσέγγιση της έρευνας για τα μεγαλύτερα παιδιά

Προσέγγιση της έρευνας για τα μεγαλύτερα παιδιά

Με τον ίδιο τρόπο που δώσαμε πόρους στα μικρότερα παιδιά για να συμπληρώσουν την έρευνά μας σχετικά με την ένταξη των παιδιών μεταναστών και προσφύγων, προσαρμόσαμε το υλικό για τα μεγαλύτερα παιδιά που θα συμμετείχαν στην έρευνα στις έξι χώρες των μελών του προγράμματος. Χρησιμοποιήσαμε την παρουσίαση σε αυτόν τον σύνδεσμο για να τους παρουσιάσουμε το έργο IMMERSE και τον στόχο της έρευνας στο πλαίσιο του (είναι διαθέσιμη μόνο στα αγγλικά)..

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το αγγλικό ερωτηματολόγιο, το οποίο μεταφράστηκε επίσης σε περισσότερες γλώσσες για την διευκόλυνση των παιδιών μεταναστών να το συμπληρώσουν.

Latest news

Together we make all the difference

IMMERSE Dashboard of Indicators: co-created data made accessible

30 Νοεμβρίου, 2023|News|

One of the concerns of the IMMERSE project from the beginning was how to make the project results accessible and useful for all the stakeholders. Reaching the final stretch, the project partners are proud to launch one of the [...]

Unlocking Pathways to Integration: Highlights from the IMMERSE Project’s Conference at the European Parliament

16 Νοεμβρίου, 2023|News|

On November 6th, the greatest dissemination event of the IMMERSE project took place at the European Parliament premises, in Brussels. IMMERSE team joined H2020 project REFUGE-ED in this conference, to consolidate efforts, share knowledge to successfully address the integration of [...]

Μετάβαση στο περιεχόμενο