Παιδική Γωνιά2023-11-13T14:58:33+01:00

Παιδική Γωνιά

Τα παιδιά βρίσκονται στο επίκεντρο του προγράμματος IMMERSE. Από την αρχή συμμετέχουν στο πρόγραμμα βοηθώντας να αποφασιστεί πώς θα προχωρήσει η διαδικασία. Το IMMERSE δημιούργησε μια συμβουλευτική ομάδα παιδιών και νέων με νεαρούς μετανάστες για να διασφαλίσει ότι οι φωνές των παιδιών και των νέων λαμβάνονται υπόψη. Η συμμετοχή των παιδιών στην έρευνα μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα τη ζωή τους.

Το πρόγραμμα έχει αναπτύξει νέα εργαλεία και δεδομένα για να βοηθήσει τα σχολεία και τις κυβερνήσεις να αξιολογήσουν πόσο καλά τα παιδιά με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο προσαρμόζονται στα νέα τους σχολεία και πώς να τα βοηθήσουν στην πορεία.

Στο πρόγραμμα IMMERSE συμμετείχαν 25.000 παιδιά και η πλειοψηφία τους, το 60%, προέρχονταν από οικογένειες μεταναστών. Τα παιδιά αυτά προέρχονταν από έξι ευρωπαϊκές χώρες: Βέλγιο, Ιρλανδία, Ιταλία, Γερμανία, Ελλάδα και Ισπανία.

Η Παιδική Γωνιά IMMERSE είναι ένας χώρος όπου τα παιδιά, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και άλλοι επαγγελματίες που υποστηρίζουν την ένταξη των παιδιών μεταναστών και προσφύγων μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με:

  • Πώς τα παιδιά συμμετείχαν στη δημιουργία και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του έργου.

  • Πώς οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτές και οι ερευνητές συνεργάστηκαν με τα παιδιά σε όλη τη διαδικασία.

  • Χρήσιμο υλικό για εργαστήρια με παιδιά σχετικά με την ένταξη μεταναστών και προσφύγων και τα σχολεία ένταξης.

Latest news

Together we make all the difference

Unlocking Pathways to Integration: Highlights from the IMMERSE Project’s Conference at the European Parliament

16 Νοεμβρίου, 2023|News|

On November 6th, the greatest dissemination event of the IMMERSE project took place at the European Parliament premises, in Brussels. IMMERSE team joined H2020 project REFUGE-ED in this conference, to consolidate efforts, share knowledge to successfully address the integration of [...]

Project results and policy recommendations at the next IMMERSE event in Athens

13 Νοεμβρίου, 2023|News|

Panteion University  – the oldest university of social and political sciences in Greece – presents the results of their IMMERSE research in an event on November 20th. A remarkable date since it is the World Children's day. The event [...]

Recap of the lastest IMMERSE national dissemination events

30 Οκτωβρίου, 2023|News|

Since our first national dissemination event in Cork, Ireland, a whirlwind of events has swept through this October. We've summarized them for you in this post. Our colleagues from DOZ International organized an event that captured the attention of stakeholders [...]

Μετάβαση στο περιεχόμενο