Κοινοπραξία2023-10-11T17:41:00+02:00

Κοινοπραξία

Η Κοινοπραξία του IMMERSE περιλαμβάνει 11 εταίρους από 6 χώρες:

  • 3 πανεπιστήμια που εξειδικεύονται στη μετανάστευση και τις σπουδές για την παιδική ηλικία
  • 2 φορείς της δημόσιας διοίκησης με αρμοδιότητες στην μετανάστευση και την εκπαίδευση
  • 3 ΜΚΟ που εξειδικεύονται στα δικαιώματα του παιδιού, την ένταξη και την προστασία
  • 2 εταιρίες με εξειδίκευση στην κοινωνική καινοτομία και την εμπλοκή ενδιαφερόμενων φορέων
  • 1 τεχνολογική εταιρία με εξειδίκευση στην ψηφιακή μετατροπή

Παπικό Πανεπιστήμιο Κομίγιας ICAI-ICADE | ΙΣΠΑΝΙΑ

Ζαμπάλα Σύμβουλοι Καινοτομίας | ΙΣΠΑΝΙΑ

INFODEF Ινστιτούτο Ανάπτυξης και Κατάρτισης | ΙΣΠΑΝΙΑ

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης | ΙΣΠΑΝΙΑ

IECISA Πληροφορική της Αγγλικής Αυλής | ΙΣΠΑΝΙΑ

Πανεπιστημιακό Κολλέγιο του Κορκ | ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Save the Children Ιταλίας | ΙΤΑΛΙΑ

DOZ E.V. Διεθνής | ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Active Citizen Europe | ΒΕΛΓΙΟ

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης | ΕΛΛΑΔΑ

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Σπουδών | ΕΛΛΑΔΑ

Παπικό Πανεπιστήμιο Κομίγιας
ICAI-ICADE

ΙΣΠΑΝΙΑ

Συντονιστής προγράμματος

Το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Σπουδών Μετανάστευσης (IUEM) ιδρύθηκε από το Παπικό Πανεπιστήμιο Κομίγιας το 1994 ως ένα εξειδικευμένο κέντρο έρευνας προκειμένου να ανταποκριθεί στις σύνθετες πολιτικές και κοινωνικές μετατροπές που παράγονται από το φαινόμενο της μετανάστευσης.

www.comillas.edu

Ζαμπάλα Σύμβουλοι Καινοτομίας

ΙΣΠΑΝΙΑ

Διεθνείς συμβουλευτικές υπηρεσίες με εξειδίκευση στη διαχείριση Καινοτομίας R&D και την τεχνογνωσία μεταφοράς προγραμμάτων, ιδίως των ευρωπαϊκών. Η Zabala έχει επίσης ευρεία εμπειρία στην Κοινωνική καινοτομία, έπειτα από 16 χρόνια εργασίας τον τομέα της κοινωνικής ανάπτυξης και των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε 12 χώρες στη Λατινική Αμερική και πάνω από 10 Διεθνείς θεσμούς.

www.zabala.es

INFODEF Ινστιτούτο Ανάπτυξης και Κατάρτισης

ΙΣΠΑΝΙΑ

Ιδιωτικό ανεξάρτητο κέντρο Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας. Η INFODEF σχεδιάζει πρωτοποριακά εργαλεία, μεθοδολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις και επιτρέπουν την πρόβλεψη και κατεύθυνση προς τις αναγκαίες αλλαγές για την επίτευξη μελλοντικών στόχων στην κοινωνία.

www.infodef.es

Ισπανικό Παρατηρητήριο για τον Ρατσισμό και την Ξενοφοβία (OBERAXE). Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

ΙΣΠΑΝΙΑ

Η OBERAXE ιδρύθηκε με το άρθρο 71 του Οργανικού Νόμου 4/2000 στο πλαίσιο της Κρατικής Γραμματείας Μετανάστευσης. Έχει επιφορτιστεί με τα καθήκοντα της προώθησης της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης και της καταπολέμησης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, τη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών σχετικά με το ρατσισμό και την ξενοφοβία και τη συνεργασία και τον συντονισμό με διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

www.mitramiss.gob.es/oberaxe/es/index.htm

IECISA Πληροφορική της Αγγλικής Αυλής

ΙΣΠΑΝΙΑ

Είμαστε η τεχνολογική εταιρεία του ομίλου El Corte Inglés που εξειδικεύεται στην παροχή ψηφιακών λύσεων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για την ψηφιακή μετατροπή εταιρειών και δημόσιων φορέων.
Η εμπειρία μας, τα ταλέντα και οι γνώσεις επί του κλάδου επικεντρώνονται στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων προτάσεων προστιθέμενης αξίας που χρησιμοποιούν τεχνολογία. Οι προτάσεις αυτές στοχεύουν στη μεγιστοποίηση της αξίας της σχέσης μεταξύ του οργανισμού και των πελατών του και στη βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του.
Συνεργαζόμαστε με τους ηγέτες της αγοράς και με τις αναδυόμενες εταιρείες, με ειδικούς σε κάθε κλάδο, συνδυάζοντας τα καλύτερα χαρακτηριστικά με τις δικές μας για να επιτύχουμε αξιόλογα αποτελέσματα για τους πελάτες μας.

www.iecisa.com

Πανεπιστημιακό Κολλέγιο του Κορκ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Αυτό το πανεπιστήμιο με έδρα που έχει ως βάση την έρευνα, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας της γνώσης της Ιρλανδίας. Το UCC είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα στην Ιρλανδία και κατατάσσεται στο 4% των πανεπιστημίων παγκοσμίως με βάση την ποιότητα της ερευνητικής του παραγωγής και της αξιολόγησης από ομοτίμους. Οι ερευνητές της UCC συνεργάζονται με περίπου 700 από τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου σε 110 χώρες. Η ερευνητική ομάδα του UCC είναι μέλος του Ινστιτούτου Κοινωνικών Επιστημών του 21ου αιώνα (ISS21). Το ISS21 έχει αναπτύξει ιδιαίτερη τεχνογνωσία στην έρευνα για την παιδική ηλικία, τη νεολαία, τη μετανάστευση, την οικογένεια και το φύλο και έχει φιλοξενήσει πολυάριθμα ερευνητικά προγράμματα για τις παιδικές και νεανικές σπουδές (χρηματοδοτούμενα από το Ιρλανδικό Συμβούλιο Έρευνας), διακρατικές οικογένειες (TCRAfEu 2010-2013) και το πρόγραμμα H2020 για τη μετανάστευση των νέων (YMobility 2015-2018).

www.ucc.ie

Save the Children Ιταλίας

ΙΤΑΛΙΑ

Ιδρύθηκε στα τέλη του 1998 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός και ξεκίνησε τις δραστηριότητές της το 1999. Σήμερα, η Save the Children Italy είναι ένας Μη Κυβερνητικός Οργανισμός αναγνωρισμένος από το Υπουργείο Εξωτερικών που λειτουργεί τόσο στις αναπτυσσόμενες χώρες όσο και στην Ιταλία. Η αποστολή της Save the Children Ιταλίας είναι να προστατεύσει τα δικαιώματα των παιδιών, παρέχοντας άμεση και διαρκή βελτίωση στη ζωή τους παγκοσμίως, εφαρμόζοντας μια προσέγγιση που βασίζεται στα δικαιώματα των παιδιών. Το STC IT εργάζεται για την εκπαίδευση, τη φτώχεια και τη στέρηση, την εμπορία παιδιών και τα παιδιά μεταναστών.

www.savethechildren.it

DOZ E. V. International

ΒΕΛΓΙΟ

Το DOZ e.V. είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εδρεύει στη Λειψία της Γερμανίας και εργάζεται στη Συρία, το Ιράκ και τη Γερμανία. Στη Συρία και στο Ιράκ, το έργο του DOZ επικεντρώνεται στην παροχή βοήθειας και προστασίας στις τοπικές κοινότητες και στους εσωτερικά εκτοπισμένους, στην οικοδόμηση της ειρήνης και στην πρόληψη του βίαιου εξτρεμισμού. Στη Γερμανία, το DOZ εργάζεται στην διεπαφή της αγωγής του πολίτη, της εκπαίδευσης, της πρόληψης της βίας και της καταπολέμησης των διακρίσεων με τη Διασπορά και τις τοπικές κοινότητες.

www.doz.international

Active Citizen Europe

ΒΕΛΓΙΟ

Το Active Citizen Europe (ACE) vzw / asbl είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τις Βρυξέλλες που συνεργάζεται με τους νέους για την προώθηση της ένταξής τους στην κοινωνία μέσω καινοτόμων και συμμετοχικών προγραμμάτων, υπεράσπισης, διαπολιτισμικής εργασίας και προώθησης της εκπαίδευσης για την ιθαγένεια, με σκοπό να προκαλέσει εποικοδομητικό διάλογο και αποτελεσματική δράση σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία.

www.activecitizeneurope.org

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

ΕΛΛΑΔΑ

Οργανισμός Δημόσιας Διοίκησης υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κρήτης υλοποιεί την εκπαιδευτική πολιτική του Υπουργείου που αφορά στη σχολική εκπαίδευση, συνδέει τους κατά τόπους εκπαιδευτικούς με τις κεντρικές υπηρεσίες και οργανισμούς, εποπτεύει το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικής Σχεδίασης Κρήτης και διοικεί όλες τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κρήτης.

www.pdekritis.gr

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

ΕΛΛΑΔΑ

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Έρευνας για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Ανθρωπιστική Δράση του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου ιδρύθηκε το 2005 με σκοπό τη διεξαγωγή περαιτέρω σεμιναρίων έρευνας και εντατικής εκπαίδευσης και προσομοιώσεων σχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρωπιστική δράση. Από το 2013, το Κέντρο συμμετείχε σε εντατικά σεμινάρια Erasmus για την Πολιτική Προστασία και την Ανθρωπιστική Δράση με τη μεταναστευτική κρίση ως βασική μελέτη. Το Κέντρο περιλαμβάνει δύο Προεδρίες Jean Monnet, μία για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την ΕΕ και μία για την Αλληλεγγύη στην Πολιτική Προστασία και την Ανθρωπιστική Δράση στην ΕΕ (Καθηγήτρια Μαρία Ντανιέλλα Μαρούδα) και μια Έδρα της UNESCO για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, την Ειρήνη και τη Δημοκρατία (Καθηγητής Στέλιος Περράκης). Το ΕΚΕΚΔΑΑΔ διοργανώνει διαλέξεις, ετήσια σεμινάρια και διεθνή θερινά σχολεία, συμμετέχει στους διεθνείς διαγωνισμούς International Moot Court, UN Models και σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.

www.panteion.gr

Latest news

Together we make all the difference

IMMERSE Dashboard of Indicators: co-created data made accessible

30 Νοεμβρίου, 2023|News|

One of the concerns of the IMMERSE project from the beginning was how to make the project results accessible and useful for all the stakeholders. Reaching the final stretch, the project partners are proud to launch one of the [...]

Unlocking Pathways to Integration: Highlights from the IMMERSE Project’s Conference at the European Parliament

16 Νοεμβρίου, 2023|News|

On November 6th, the greatest dissemination event of the IMMERSE project took place at the European Parliament premises, in Brussels. IMMERSE team joined H2020 project REFUGE-ED in this conference, to consolidate efforts, share knowledge to successfully address the integration of [...]

Μετάβαση στο περιεχόμενο