Πίνακας δεικτών κοινωνικο-εκπαιδευτικής ένταξης.2023-11-12T17:27:32+01:00

Πίνακας δεικτών κοινωνικο-εκπαιδευτικής ένταξης.

Αυτός ο πίνακας δεικτών δημιουργήθηκε από κοινού για να απεικονίσει έναν πιο ουσιαστικό ορισμό της ένταξης, συμπεριλαμβάνοντας τις φωνές των παιδιών μεταναστών και προσφύγων, των οικογενειών τους και όσων εργάζονται άμεσα μαζί τους σε σχολεία, ΜΚΟ και φορείς χάραξης πολιτικής.

Περιλαμβάνει 30 δείκτες:

  • 14 για τα αποτελέσματα της ένταξης σε μικροεπίπεδο, χωρισμένοι σε 5 διαστάσεις: 1) πρόσβαση στα δικαιώματα, 2) γλώσσα και πολιτισμός, 3) ευημερία, 4) σύνδεση και 5) εκπαιδευτικά επιτεύγματα,

  • και 16 για τα εμπόδια και τους παράγοντες διευκόλυνσης της ένταξης σε μεσο- και μακρο-επίπεδο, που σχετίζονται με: 1) πολιτική ηγεσία, 2) σχολικός διαχωρισμός, 3) σχολική οργάνωση και εκπαιδευτικοί, 4) μαθησιακή υποστήριξη, 5) υπηρεσίες ψυχικής υγείας και 6) αρνητικές στάσεις.

Τα δεδομένα που περιέχονται στον πίνακα ελέγχου συγκεντρώνουν πληροφορίες που προέρχονται τόσο από τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων (η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2021-2023 και περιλάμβανε 24.419 παιδιά και 406 τοποθεσίες) όσο και από δευτερογενείς πηγές τεκμηρίωσης (Eurostat, εθνικά υπουργεία και στατιστικές υπηρεσίες, MIPEX, PISA, Eurydice).

Η συνδημιουργία του πίνακα δεικτών και τα δεδομένα που περιέχονται στον πίνακα παράχθηκαν στις έξι χώρες του IMMERSE: Βέλγιο, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία και Ισπανία. Παρόλα αυτά, το γενικότερο έργο IMMERSE και ο αντίστοιχος πίνακας δεικτών σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να διατηρούν τη δυνατότητα εφαρμογής πέρα από τα εθνικά σύνορα και να περιλαμβάνουν μια πανευρωπαϊκή προοπτική.

ΤΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΌ ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΟΠΤΙΚΟΠΟΊΗΣΗΣ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΣΎΝΤΟΜΑ ΔΙΑΘΈΣΙΜΟ ΕΔΏ

Latest news

Together we make all the difference

Unlocking Pathways to Integration: Highlights from the IMMERSE Project’s Conference at the European Parliament

16 Νοεμβρίου, 2023|News|

On November 6th, the greatest dissemination event of the IMMERSE project took place at the European Parliament premises, in Brussels. IMMERSE team joined H2020 project REFUGE-ED in this conference, to consolidate efforts, share knowledge to successfully address the integration of [...]

Project results and policy recommendations at the next IMMERSE event in Athens

13 Νοεμβρίου, 2023|News|

Panteion University  – the oldest university of social and political sciences in Greece – presents the results of their IMMERSE research in an event on November 20th. A remarkable date since it is the World Children's day. The event [...]

Recap of the lastest IMMERSE national dissemination events

30 Οκτωβρίου, 2023|News|

Since our first national dissemination event in Cork, Ireland, a whirlwind of events has swept through this October. We've summarized them for you in this post. Our colleagues from DOZ International organized an event that captured the attention of stakeholders [...]

Μετάβαση στο περιεχόμενο