Dashboard van socio-educatieve integratie-indicatoren2023-12-22T09:15:00+01:00

Dashboard van socio-educatieve integratie-indicatoren

Dit Dashboard van Indicatoren is co-creëerde opgesteld om een betekenisvollere definitie van integratie weer te geven, inclusief de stemmen van migranten- en vluchtelingenkinderen, hun families en degenen die direct met hen werken in scholen, NGO’s en beleidsmakers.

Het omvat 30 indicatoren:

  • 14 voor integratieresultaten op microniveau, onderverdeeld in 5 dimensies: 1) toegang tot rechten, 2) taalgebruik en culturen, 3) welzijn, 4) sociale verbondenheid en 5) studieresultaten;

  • en 16 voor belemmeringen en facilitatoren van integratie op meso- en macroniveau, gerelateerd aan: 1) politieke leiders, 2) schoolsegregatie, 3) schoolorganisatie en leerkrachten, 4) leerondersteuning, 5) geestelijke gezondheidszorg en 6) negatieve houdingen.

De gegevens in het Dashboard combineren informatie verkregen uit zowel primaire gegevensverzameling (uitgevoerd tussen 2021-2023, met 24.419 kinderen en 406 locaties) als secundaire documentaire bronnen (Eurostat, nationale ministeries en bureaus voor de statistiek, MIPEX, PISA, Eurydice).

De co-creatie van het Dashboard van Indicatoren en de gegevens in het Dashboard werden geproduceerd in de zes IMMERSE-landen: België, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië en Spanje. Desalniettemin zijn het overkoepelende IMMERSE-project en het bijbehorende Dashboard van Indicatoren zo ontworpen dat ze over de landsgrenzen heen toepasbaar blijven en een pan-Europees perspectief bieden.

Dashboard van indicatoren

Latest news

Together we make all the difference

Unlocking Pathways to Integration: Highlights from the IMMERSE Project’s Conference at the European Parliament

november 16th, 2023|News|

On November 6th, the greatest dissemination event of the IMMERSE project took place at the European Parliament premises, in Brussels. IMMERSE team joined H2020 project REFUGE-ED in this conference, to consolidate efforts, share knowledge to successfully address the integration of [...]

Ga naar de inhoud