Omkadering2019-10-25T14:14:12+02:00

Omkadering

Tussen 2013 en 2017 verbleven jaarlijks bijna 2 miljoen niet-EU-burgers in de EU-28 (EUROSTAT, 2019). Ongeveer 20% van hen zijn kinderen, waarvan velen niet begeleid worden of gescheiden zijn van hun gezin. De verhoogde en gediversifieerde stromen van de laatste jaren zetten nationale en regionale besturen onder druk en laten zien dat er leemten en tekortkomingen zijn in de bescherming en ondersteuning van alle categorieën van kinderen van migranten. Nationale onderwijssystemen worden het meest beïnvloed door deze situatie sinds ze een groeiende culturele, linguistische, socio-economische en etnische diversiteit moeten omhelzen. Het groeiende aantal aankomende kinderen in de laatste jaren leidt tot een nieuw onderzoek naar de beste manier om hen succesvol te integreren. Dit is niet enkel een nodige stap voor de naleving van internationale verplichtingen, maar ook in het bijzonder belangrijk aangezien de meeste van deze jonge migranten zich waarschijnlijk voor altijd in hun bestemmingsland zullen settelen.

Een van de meest fundamentele uitdagingen in de toekomst voor de EU is de succesvolle integratie van deze recente aankomers en de langer aanwezige migrantbevolking, en hun nakomelingen. In totaal leven meer dan 38 miljoen mensen die werden geboren in niet-EU-28-landen in de Europese Unie en vertegenwoordigen ze maar liefst 7,5% van de bevolking in Europa. Bovendien werd 21,8 miljoen, of 4,25%, van de bevolking in een andere EU-lidstaat geboren. In landen zoals Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, België, Duitsland en Spanje bereiken migranten en hun nakomelingen reeds de kaap van 15% van de bevolking (EUROSTAT, 2019). In 2015 was bijna één op de vier 15-jarige studenten in EU-landen ofwel geboren in het buitenland ofwel had hij/zij een ouder die geboren was in het buitenland (OECD, 2018).

Een integratietekort kan leiden tot aanzienlijke politieke, maatschappelijke en economische problemen. Het brengt politieke kosten en instabiliteit met zich mee, het verslechtert de maatschappelijke samenhang en het werkt negatieve publieke houdingen in de hand die de politieke ruimte,in de zin van een gepast migratiebeheer, beperken (OECD/EU, 2018). Migratiestromen creëren ook aanzienlijke kansen. Dergelijke kansen worden vooral gevonden in de waarde van diversiteit voor maatschappelijke vooruitgang en economische innovatie, maar ook in de demografische revitalisering van verouderende maatschappijen en een verhoogde duurzaamheid van bestaande welvaartsstaten.

Maar om de voordelen van migratie te zien zijn doeltreffend onderwijs en maartschappelijke beleidslijnen nodig om kinderen van migranten succesvol in onze maatschappij te integreren (OECD, 2018). Het is bewezen dat een vroege integratie in scholen de beste manier is om een inclusieve en gelijke maatschappij op te bouwen en toekomstige maatschappelijke exclusie te vermijden. In die zin hebben scholen, centra die migranten ontvangen en beleidsmakers dringend beleidslijnen en aanbevelingen nodig om kinderen van migranten zo goed mogelijkte ondersteunen, en in het bijzonder vluchtelingen die net zijn aangekomen en niet-begeleide minderjarigen.

De algemene doelstelling van IMMERSE is een nieuwe generatie indicatoren definiëren op het vlak van integratie en socio-educatieve inclusie van kinderen van vluchtelingen en migranten in Europa. IMMERSE zal een volledige aanpak voor scholen toepassen en zal niet alleen de nadruk leggen op de noden van kinderen van migranten en vluchtelingen, maar ook op die van scholen, onderwijzers en klasgenoten om integratie te bevorderen en een open-minded, diverse en inclusieve omgeving op te bouwen.

Het IMMERSE-project zal de hoofdbelanghebbenden in de maatschappelijke en onderwijsintegratie van kinderen van migranten identificeren en de hierboven vermelde uitdagingen aanpakken op basis van de volgende pijlers:

Nieuwe onderzoeksmethoden en -applicaties definiëren

Nieuwe technologische oplossingen en medewerkingsmethodologieën ontwikkelen om alle relevante belanghebbenden te betrekken

De stem van kinderen laten gelden in het proces

Kinderen zullen meewerken aan het dashboard van indicatoren en dit valideren aan de hand van participatief onderzoek. Een Children’s Research Advisory Group (Adviesgevende Onderzoeksgroep van Kinderen) zal advies verlenen zolang het project loopt

Gegevens verzamelen die representatief zijn voor de werkelijkheid in Europa

Het project zal een digitaal platform ontwikkelen dat onderzoekers zal helpen om gegevens te verzamelen, beheren en analyseren in zes verschillende Europese landen

Belanghebbenden beïnvloeden voor de goekeuring van aanbevelingen

Een reeks goede praktijken en op maat gemaakte beleidsaanbevelingen ontwikkelen en verspreiden om de integratiesystemen van kinderen van vluchtelingen en migranten in Europa te verbeteren

In verschillende fases van het project zal onderzoek met kwetsbare bevolkingsgroepen (kinderen, migranten en vluchtelingen) worden betrokken alsook de opname en verwerking van persoonsgegevens. Alle onderzoeksactiviteiten zullen worden goedgekeurd door Ethische Commissies en uitgevoerd overeenkomstig de Europese wetgeving, met inbegrip van bepaling (EC) nr. 45/2001. Om te beschermen en te garanderen dat IMMERSE-activiteiten voldoen aan de ethische vereisten, werd een Externe Ethisch Adviseur (EEA) aangesteld.

In verschillende fases van het project zal onderzoek met kwetsbare bevolkingsgroepen (kinderen, migranten en vluchtelingen) worden betrokken alsook de opname en verwerking van persoonsgegevens. Alle onderzoeksactiviteiten zullen worden goedgekeurd door Ethische Commissies en uitgevoerd overeenkomstig de Europese wetgeving, met inbegrip van bepaling (EC) nr. 45/2001. Om te beschermen en te garanderen dat IMMERSE-activiteiten voldoen aan de ethische vereisten, werd een Externe Ethisch Adviseur (EEA) aangesteld.

Latest news

Together we make all the difference

Unlocking Pathways to Integration: Highlights from the IMMERSE Project’s Conference at the European Parliament

november 16th, 2023|News|

On November 6th, the greatest dissemination event of the IMMERSE project took place at the European Parliament premises, in Brussels. IMMERSE team joined H2020 project REFUGE-ED in this conference, to consolidate efforts, share knowledge to successfully address the integration of [...]

Ga naar de inhoud