Consortium2023-10-11T17:42:35+02:00

Consortium

IMMERSE-consortium betrekt 11 partners uit 6 landen:

  • 3 universiteiten die gespecialiseerd zijn in studies omtrent migratie en de kindertijd
  • 2 overheidsinstanties met bevoegdheden in migratie en onderwijs
  • 3 ngo’s die gericht zijn op de rechten van het kind, intergratie en bescherming
  • 2 bedrijfsdeskundigen voor maatschappelijke innovatie en participatie van belanghebbenden
  • 1 op technologie gebaseerd bedrijf dat gespecialiseerd is in digitale transformatie

Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE | SPANJE

Zabala Innovating Consulting | SPANJE

INFODEF Instituto para el Fomento del Desarrollo y la Formación | SPANJE

Ministerio de Empleo y Seguridad Social | SPANJE

Informática El Corte Inglés | SPANJE

University College Cork | IERLAND

Save The Children Italy | ITALIË

DOZ E. V. International | DUITSLAND

Active Citizen Europe | BELGIË

Regional Directorate of Primary and Secondary Education of Crete | GRIEKENLAND

Panteion University of Social and Political Studies | GRIEKENLAND

Universidad Pontificia Comillas
ICAI-ICADE

SPANJE

Projectcoördinator

Het Universiteitsinsituut voor Migratiestudies (IUEM) – werd opgericht door de Pauselijke Universiteit COMILLAS in 1994 als een centrum dat gespecialiseerd was in onderzoek om antwoord te bieden op de complexiteit en politieke en maatschappelijke transformaties veroorzaakt door migratie

www.comillas.edu

Zabala Innovation Consulting

SPANJE

Internationaal adviesbureau gespecialiseerd in O&O-innovatiemanagement en technologieverplaatsingsprojecten, in het bijzonder in Europese programma’s. Zabala heeft ook heel wat ervaring op het vlak van Maatschappelijke innovatie omdat het al 16 jaar werk verricht voor maatschappelijke ontwikkeling en mensenrechten in 12 landen in Latijns-Amerika in samenwerking met meer dan 10 internationale instellingen.

www.zabala.es

INFODEF Instituto para el Fomento del Desarrollo y la Formación

SPANJE

Onafhankelijk privécentrum voor Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie. INFODEF ontwerpt innovatieve applicaties, methodologieën, producten en diensten die beantwoorden aan de huidige maatschappelijke en eonomische uitdagingen en die voorlopen op en de drijfveer zijn voor veranderingen die nodig zijn om toekomstige doelstellingen te bereiken binnen de maatschappij.

www.infodef.es

Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE). Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

SPANJE

OBERAXE werd opgericht aan de hand van Artikel 71 van de Organische Wet 4/2000 onder het Staatssecretariaat voor Migraties. Het was verantwoordelijk voor de promotie van gelijke behandeling, niet-discriminatie en de strijd tegen racisme en vreemdelingenhaat; informatie verzamelen en analyseren over racisme en vreemdelingenhaat; en samenwerken en coördineren met verschillende openbare en privébelanghebbenden, op nationaal en internationaal vlak.

www.mitramiss.gob.es/oberaxe/es/index.htm

IECISA – Informática El Corte Inglés

SPANJE

Wij zijn het technologiebedrijf van de El Corte Inglés Group en zijn gespecialiseerd in de voorziening van digitale oplossingen en meerwaardediensten om bedrijven en overheidsinstanties digitaal te transformeren.
Onze ervaring, talent en kennis binnen de sector is gericht op de ontwikkeling van geïntegreerde meerwaardevoorstellen met behulp van technologie. De bedoeling van deze voorstellen is om de waarde van de relatie tussen de organisatie en haar klanten te maximaliseren en om haar bedrijfsactiviteiten te optimaliseren.
Wij werken samen met marktleiders en opkomende bedrijven, met specialisten in elke industrie, en combineren hun beste capaciteiten met de onze om opmerkelijke resultaten te bekomen voor onze klanten.

www.iecisa.com

University College Cork

IERLAND

Deze universiteit, geleid door onderzoek, speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de op kennis gebaseerde economie van Ierland. UCC is een van de leidende onderzoeksinstituten in Ierland en het behoort tot de beste 4% universiteiten wereldwijd op het vlak van de kwaliteit van zijn onderzoeksresultaten en waardering van collega’s. Onderzoekers in de UCC werken samen met bijna 700 topuniversiteiten in 110 landen. Het onderzoeksteam van de UCC zijn leden van het Instituut voor Maatschappelijke Wetenschappen in de 21e Eeuw (ISS21). ISS21 heeft bijzondere ervaring ontwikkeld in het onderzoek naar de kindertijd, jeugd, migratie, gezin en geslacht, en heeft talrijke onderzoeksprojecten over studies van de kindertijd en jeugd georganiseerd (gefinancierd door de Ierse Onderzoeksraad), alsook deelgenomen aan een groot project gefinancierd door Norface over transnationale gezinnen (TCRAfEu 2010-2013) en een H2020-project over jeugdmigratie (YMobility 2015-2018).

www.ucc.ie

Save the Children Italy

ITALIË

Werd opgericht op het einde van 1998 als non-profitorganisatie en startte zijn activiteiten in 1999. Vandaag is Save the Children Italy een niet-overheidsorganisatie die erkend is door het ministerie van buitenlandse zaken en die zowel in ontwikkelingslanden als in Italië actief is. Het doel van Save the Children Italy is om de rechten van het kind te beschermen, hun levens wereldwijd onmiddellijk en blijvend te veranderen met een op kinderrechten gebaseerde aanpak. STC IT werkt aan onderwijs, armoede en ontbering, kinderhandel en kinderen van migranten.

www.savethechildren.it

DOZ E. V. International

DUITSLAND

DOZ e.V. is een non-profitorganisatie die gelegen is in Leipzig, Duitsland en actief is in Syrië, Irak en Duitsland. In Syrië en Irak is het werk van de DOZ gericht op hulp en bescherming in lokale gemeenschappen en bij IDP’s, vredesopbouw en de preventie van gewelddadig extremisme. In Duitsland werkt de DOZ aan de raakvlakken van burgereducatie, onderwijs, preventie van geweld en anti-discriminatie samen met Diaspora en lokale gemeenschappen.

www.doz.international

Active Citizen Europe

BELGIË

Active Citizen Europe (ACE) vzw/asbl is een non-profitorganisatie die gelegen is in Brussel en samenwerkt met jongeren om hun integratie binnen de maatschappij te bevorderen dankzij innovatieve en participerende programma’s, belangenbehartiging, intercultureel werk en de bevordering van burgerschapsonderwijs om hen de middelen te geven om een dialoog, een constructief debat en daadwerkelijke actie te creëren in een multiculturele maatschappij.

www.activecitizeneurope.org

Regional Directorate of Primary and Secondary Education of Crete

GRIEKENLAND

Openbare administratieve instantie onder het toezicht van het ministerie van onderwijs, onderzoek en religieuze zaken van Griekenland. Het Regionaal Directoraat van Primair en Secundair Onderwijs van Kreta voert het onderwijsbeleid van het ministerie in voor de scholing, het verbindt lokale onderwijsinstanties met centrale diensten en organisaties, ziet toe op het Regionaal Centrum voor Onderwijsontwerp van Kreta en beheert alle schooleenheden van het primair en secundair onderwijs van Kreta.

www.pdekritis.gr

Panteion University of Social and Political Studies

GRIEKENLAND

Het Europees Centrum voor Opleiding en Onderzoek omtrent Mensenrechten en Humanitaire Actie (EKEKDAAD) van de Panteion University of Social and Political Studies, Departement Internationale Europese en Regionale Studies, werd opgericht in 2005 om verder onderzoek en intensieve opleidingsseminaries uit te voeren alsook simulaties omtrent mensenrechten en humanitaire actie. Sinds 2013 is het centrum betrokken in Intensieve Erasmusseminaries omtrent Civiele Bescherming en Humanitaire Actie met de migratiecrisis als basiscasestudy. Het centrum omvat twee Jean Monnet-leerstoelen, één over Mensenrechten en de EU en een tweede over Eu-solidariteit in Civiele Bescherming en Humanitaire Actie (Houder Prof. Maria Daniella Marouda) en een UNESCO-leerstoel over Mensenrechten, Vrede en Democratie (Prof. St. Perrakis). EKEKDAAD organiseert lezingen, jaarlijkse seminaries en internationale zomerscholen, neemt deel aan Internationale pleitwedstrijden, internationale UN-modellen en Europese onderzoeksprojecten.

www.panteion.gr

Latest news

Together we make all the difference

Unlocking Pathways to Integration: Highlights from the IMMERSE Project’s Conference at the European Parliament

november 16th, 2023|News|

On November 6th, the greatest dissemination event of the IMMERSE project took place at the European Parliament premises, in Brussels. IMMERSE team joined H2020 project REFUGE-ED in this conference, to consolidate efforts, share knowledge to successfully address the integration of [...]

Ga naar de inhoud