Selectie en creatie van een dashboard van socio-educatieve integratie-indicatoren2023-12-13T10:10:49+01:00

Selectie en creatie van een dashboard van socio-educatieve integratie-indicatoren

Het dashboard van indicatoren werd ontwikkeld op basis van een co-creatiemethode. Zowel de mening van migranten- en vluchtelingenkinderen en hun families alsook personen die in nauw contact met hen staan op school, ngo’s en beleidsmakers worden in acht genomen. Op die manier kunnen wij hun rechtstreekse ervaringen gebruiken om een zinvollere definitie van integratie te geven.

Deze tool zal de belangrijkste parameters bijeenbrengen die -worden verzameld en geanalyseerd met betrekking tot de socio-educatieve integratie van die kinderen in Europese gastlanden. De samenvatting van 30 indicatoren omvat fundamentele aspecten op drie integratieniveaus, namelijk op microniveau (de kinderen en hun families), mesoniveau (onderwijscentra, educatieve gemeenschappen en buurten) en macroniveau (maatschappij en instellingen).

De definitieve versie van het dashboard is gebaseerd op 30 indicatoren: 14 voor integratieresultaten en 16 voor bevorderende en belemmerende factoren voor integratieresultaten op meso- en macroniveau.

De integratieresultaten worden onderverdeeld in 5 dimensies: 1) toegang tot rechten, 2) taalgebruik en culturen, 3) welzijn, 4) verbondenheid en 5) studieresultaten.

De bevorderende en belemmerende factoren hebben te maken met 1) politieke leiders, 2) schoolsegregatie, 3) leerondersteuning, 4) geestelijke gezondheidszorg, 5) negatieve houdingen, 6) schoolorganisaties en leerkrachten.

(LPC: Wetgeving en conditionering in de praktijk…)
(LRR: Wetgeving, advies en bronnen gewijd aan…)

Voor alle 30 indicatoren zijn empirische maatstaven gedefinieerd, die inhoudelijk zijn gevalideerd door deskundigen op het gebied van migratie, onderwijs en integratie, en ook ecologisch zijn gevalideerd door kinderen, opvoeders, overheden en beleidsmakers op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Vervolgens zijn de benodigde gegevens verzameld bij meer dan 24.000 kinderen en leerkrachten en directeuren in meer dan 400 scholen en onderwijsomgevingen in de zes Europese IMMERSE-landen (België, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië en Spanje) of afkomstig uit bekende bronnen zoals MIPEXPISAPIAAC en Eurydice.

De resultaten voor de 30 indicatoren zijn beschikbaar in het gedeelte “Community” van de website onder “Dashboard van indicatoren voor sociaal-educatieve integratie“. Dit instrument geeft de indicatoren weer via een interactieve interface waarmee de gebruikers kunnen zien hoe de combinaties van verschillende kenmerken van migranten- en vluchtelingenkinderen en hun context de prestaties in elke indicatorscore veranderen.

Latest news

Together we make all the difference

Unlocking Pathways to Integration: Highlights from the IMMERSE Project’s Conference at the European Parliament

november 16th, 2023|News|

On November 6th, the greatest dissemination event of the IMMERSE project took place at the European Parliament premises, in Brussels. IMMERSE team joined H2020 project REFUGE-ED in this conference, to consolidate efforts, share knowledge to successfully address the integration of [...]

Ga naar de inhoud