Selectie en creatie van een dashboard van socio-educatieve integratie-indicatoren2021-10-27T13:47:55+02:00

Selectie en creatie van een dashboard van socio-educatieve integratie-indicatoren

Het dashboard van indicatoren werd ontwikkeld op basis van een co-creatiemethode. Zowel de mening van migranten- en vluchtelingenkinderen en hun families alsook personen die in nauw contact met hen staan op school, ngo’s en beleidsmakers worden in acht genomen. Op die manier kunnen wij hun rechtstreekse ervaringen gebruiken om een zinvollere definitie van integratie te geven.

Deze tool zal de belangrijkste parameters bijeenbrengen die -worden verzameld en geanalyseerd met betrekking tot de socio-educatieve integratie van die kinderen in Europese gastlanden. De samenvatting van 30 indicatoren omvat fundamentele aspecten op drie integratieniveaus, namelijk op microniveau (de kinderen en hun families), mesoniveau (onderwijscentra, educatieve gemeenschappen en buurten) en macroniveau (maatschappij en instellingen).

De definitieve versie van het dashboard is gebaseerd op 30 indicatoren: 14 voor integratieresultaten en 16 voor bevorderende en belemmerende factoren voor integratieresultaten op meso- en macroniveau.

De integratieresultaten worden onderverdeeld in 5 dimensies: 1) toegang tot rechten, 2) taalgebruik en culturen, 3) welzijn, 4) verbondenheid en 5) studieresultaten.

De bevorderende en belemmerende factoren hebben te maken met 1) politieke leiders, 2) schoolsegregatie, 3) leerondersteuning, 4) geestelijke gezondheidszorg, 5) negatieve houdingen, 6) schoolorganisaties en leerkrachten.

(LPC: Wetgeving en conditionering in de praktijk…)
(LRR: Wetgeving, advies en bronnen gewijd aan…)

Op heden werd de inhoud van het dashboard goedgekeurd door deskundigen op het gebied van migratie, educatie en integratie en ecologisch goedgekeurd (voor toepassingen in een werkelijke omgeving) door kinderen, opvoeders, overheidsinstanties en beleidsmakers op lokaal, regionaal en nationaal niveau uit zes Europese landen (België, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië en Spanje). De belangrijkste gegevens van de verschillende indicatoren worden rechtstreeks verkregen bij kinderen, leerkrachten en directeurs uit de zes vermelde landen.

Lastest news

Together we make all the difference

Latest report on psychosocial integration and well-being indicators now available

november 12th, 2021|News|

The last report on indicators of socio-educational integration of refugee and migrant children is now available. This paper is the third and final in a series of qualitative research carried out by IMMERSE partners in an initial phase of [...]