IMMERSE-enquête Gegevensverzameling2023-12-06T08:28:05+01:00

IMMERSE-enquête Gegevensverzameling

IMMERSE-enquête

De gegevens werden verzameld tussen juni 2021 en juni 2023 op in totaal 406 locaties met meer dan 24.000 kinderen, van wie bijna 60% (13.345) een vluchtelingen- of migrantenachtergrond heeft. Aan het onderzoek namen ook directeuren, leerkrachten en ouders deel. Deze grootschalige cross-country survey wil een representatief beeld geven van de Europese realiteit inzake de integratie van vluchtelingen- en migrantenkinderen door zich te richten op zes landen (België, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië en Spanje) die de diverse Europese migratiecontexten vertegenwoordigen.

De vragenlijsten zijn speciaal ontworpen om gegevens vast te leggen over het IMMERSE-dashboard van indicatoren, een nieuwe set indicatoren over de resultaten van de integratie van kinderen en over barrières en facilitatoren die in het eerste jaar van het project samen met kinderen en belanghebbenden is ontwikkeld. De vragenlijsten leggen ook andere relevante variabelen en demografische gegevens vast om een rijke analyse van de dashboardindicatoren mogelijk te maken. De vragenlijsten werden aangepast om gegevens te verzamelen van alle schoolgaande kinderen, door twee verschillende instrumenten te ontwerpen: één geschikt voor jonge kinderen (7-9 jaar) en één geschikt voor oudere kinderen (10-18 jaar). De instrumenten werden vertaald in 15 talen (Nederlands, Engels, Frans, Duits, Grieks, Italiaans, Spaans; en Arabisch, Farsi, Roemeens, Chinees, Urdu, Somalisch, Russisch en Oekraïens). De items en het ontwerp van de enquête werden gezamenlijk gecreëerd en gevalideerd door kinderen en andere relevante belanghebbenden.

De gegevensverzameling was gericht op basisscholen en middelbare scholen in geselecteerde regio’s in de zes landen, en werd aangevuld met het verzamelen van gegevens in andere omgevingen, zoals opvangcentra, met als doel meer kwetsbare en moeilijk te bereiken populaties, zoals niet-begeleide kinderen en asielzoekers, op te nemen. De implementatie in het veld werd ondersteund door de ontwikkeling van een digitaal gegevensverzamelingssysteem (met traditionele back-ups van pen en papier) dat meerdere gegevensstromen kon samenbrengen. De gegevensverzameling viel samen met de uitbraak van COVID-19 en andere ingrijpende gebeurtenissen zoals de vluchtelingencrisis na de crisis in Oekraïne van 2022, wat het verzamelen van gegevens over migrantenkinderen in een steeds veranderend sociaal-politiek scenario nog uitdagender maakte.

Online-platform voor gegevensverzameling

Dit interne digitale platform heeft IMMERSE-onderzoekers in staat gesteld om gegevens te verzamelen met betrekking tot het dashboard van sociaal-educatieve indicatoren over de integratie van vluchtelingen- en migrantenkinderen vanuit de vier betrokken rollen van deelnemers: schoolhoofden, leerkrachten, ouders en kinderen. Tijdens de looptijd van het project heeft het platform het verzamelen van gegevens mogelijk gemaakt in scholen, niet-formele onderwijsomgevingen en opvangcentra voor migranten in België, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië en Spanje.

Het platform beschermt de privacyrechten van alle betrokken partijen, in het bijzonder kinderen, en voldoet aan de veiligheidsniveaus die worden opgelegd door Europese normen met betrekking tot beschikbaarheid, authenticiteit, vertrouwelijkheid en traceerbaarheid van gegevens. Alle informatie op het platform blijft anoniem en privé en het gebruik ervan blijft beperkt tot de onderzoeksdoeleinden van IMMERSE.

Latest news

Together we make all the difference

Unlocking Pathways to Integration: Highlights from the IMMERSE Project’s Conference at the European Parliament

november 16th, 2023|News|

On November 6th, the greatest dissemination event of the IMMERSE project took place at the European Parliament premises, in Brussels. IMMERSE team joined H2020 project REFUGE-ED in this conference, to consolidate efforts, share knowledge to successfully address the integration of [...]

Ga naar de inhoud