Εκδόσεις2021-12-14T10:38:45+01:00

Εκδόσεις

Working Papers

 • Τίτλος: Έκθεση για τους ψυχοκοινωνικούς δείκτες και δείκτες ευημερίας σχετικά με την ένταξη παιδιών προσφύγων και μεταναστών
 • Συγγραφείς: Shirley Martin/Jacqui O’Riordan/ Deirdre Horgan/ Reana Maier/Maria Daniella Marouda/Eleni Koutsouraki /Lida
  Farakouki.
 • Επικεφαλής Οργανισμός: University College Cork and Panteion University of Social and Political Studies
 • Πρώτη έκδοση: Νοέμβριος 2021

Σύνοψη

Εκτενής έκδοση

 • Τίτλος: Έκθεση για τις διαπολιτισμικές δεξιότητες και την πολυγλωσσία των παιδιών προσφύγων και μεταναστών
 • Αξιολογητής: Inmaculada Serrano / Mercedes Fernández / Eva Bajo Marcos / Elena Rodríguez-Ventosa Herrera / Ángela Ordóñez Carabaño / Dolores Rodríguez Melchor / Valeria Fabretti / Silvia Taviani
 • Επικεφαλής Οργανισμός: Universidad Pontificia de Comillas and Save the Children Italy
 • Πρώτη έκδοση: Αύγουστος 2021

Σύνοψη

Εκτενής έκδοση

 • Τίτλος: Έκθεση για θέματα φύλου σχετικά με την ένταξη των παιδιών προσφύγων και μεταναστών
 • Συγγραφείς: Andrea Rutzen / Anne-Sophie Krys
 • Επικεφαλής Οργανισμός: DOZ E. V. International
 • Πρώτη έκδοση: Νοέμβριος 2020

Σύνοψη

Εκτενής έκδοση

Σύνοψη

 • Τίτλος: Προστασία παιδιών μεταναστών και προσφύγων από τις κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης COVID-19
 • Συγγραφείς: Eva Bajo Marcos / Elena Rodríguez-Ventosa Herrera /Yoan Molinero Gerbeau
 • Επικεφαλής Οργανισμός: Universidad Pontificia de Comillas
 • Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2021

Σύνοψη

 • Τίτλος: Μια συστηματική προσέγγιση για την ένταξη των παιδιών μεταναστών και προσφύγων
 • Συγγραφείς: Mercedes Fernández / Yoan Molinero Gerbeau
 • Αξιολογητής: Theo Gavrielides / Angeliki Aroni
 • Επικεφαλής Οργανισμός: Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE 
 • Πρώτη έκδοση: Μάιος 2021

Σύνοψη

Άλλες εκδόσεις

Lastest news

Together we make all the difference

Latest report on psychosocial integration and well-being indicators now available

12 Νοεμβρίου, 2021|News|

The last report on indicators of socio-educational integration of refugee and migrant children is now available. This paper is the third and final in a series of qualitative research carried out by IMMERSE partners in an initial phase of [...]