Ηλεκτρονική βάση δεδομένων με καλές πρακτικές και πηγές για την κοινωνική ένταξη των παιδιών προσφύγων και των μεταναστών2021-06-11T12:57:30+02:00

Ηλεκτρονική βάση δεδομένων με καλές πρακτικές και πηγές για την κοινωνική ένταξη των παιδιών προσφύγων και των μεταναστών

Εξαντλητική συλλογή ορθών πρακτικών, προγραμμάτων, πολιτικών, μεθοδολογιών, παιδαγωγικών προσεγγίσεων, πόρων και εργαλείων για την κοινωνικο-εκπαιδευτική ενσωμάτωση των παιδιών μεταναστών και προσφύγων.

Αυτό το τεχνολογικό πρακτικό εργαλείο θα συμβάλει στον εντοπισμό υποστηρικτικών περιβαλλόντων, εκπαιδευτικών συνθηκών και πρακτικών πηγών που απευθύνονται σε συντονιστές σχολείων, δασκάλους, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς επιστήμονες που σχετίζονται με την κοινωνική ένταξη των παιδιών μεταναστών.

Έναρξη τον Μάιο του 2022

Lastest news

Together we make all the difference

Latest report on psychosocial integration and well-being indicators now available

12 Νοεμβρίου, 2021|News|

The last report on indicators of socio-educational integration of refugee and migrant children is now available. This paper is the third and final in a series of qualitative research carried out by IMMERSE partners in an initial phase of [...]