Συν-δημιουργία2023-12-04T14:38:51+01:00

Συν-δημιουργία

Μια από τις κύριες μεθοδολογικές συνεισφορές του IMMERSE είναι η εφαρμογή μιας προσέγγισης συν-δημιουργίας για την ουσιαστική συμμετοχή των παιδιών και των νέων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου: στη δημιουργία του πίνακα δεικτών, στη διεξαγωγή της διαδικασίας συλλογής δεδομένων και στην ανάπτυξη πολιτικών προτάσεων.

Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε μια σειρά δημοσιεύσεων με σχετικές και χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν την προσέγγιση συν-δημιουργίας του IMMERSE.

Latest news

Together we make all the difference

IMMERSE Dashboard of Indicators: co-created data made accessible

30 Νοεμβρίου, 2023|News|

One of the concerns of the IMMERSE project from the beginning was how to make the project results accessible and useful for all the stakeholders. Reaching the final stretch, the project partners are proud to launch one of the [...]

Unlocking Pathways to Integration: Highlights from the IMMERSE Project’s Conference at the European Parliament

16 Νοεμβρίου, 2023|News|

On November 6th, the greatest dissemination event of the IMMERSE project took place at the European Parliament premises, in Brussels. IMMERSE team joined H2020 project REFUGE-ED in this conference, to consolidate efforts, share knowledge to successfully address the integration of [...]

Μετάβαση στο περιεχόμενο