Συστάσεις πολιτικής για την ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών2023-12-05T08:26:32+01:00

Συστάσεις πολιτικής για την ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών

Η ανάλυση των δεδομένων οδήγησε στη δημιουργία έξι εθνικών εγγράφων συστάσεων πολιτικής, προσαρμοσμένων στις χώρες της κοινοπραξίας IMMERSE, και ενός ευρωπαϊκού εγγράφου χάραξης πολιτικής, το οποίο θέτει προς διαβούλευση κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με την ένταξη των παιδιών μεταναστών και προσφύγων.

Αυτά τα έγγραφα πολιτικής, που παρουσιάστηκαν σε εκδηλώσεις διάχυσης του IMMERSE, απευθύνονται στους διάφορους φορείς της διαδικασίας ένταξης. Υλοποιήθηκαν επίσης υποστηρικτικές δραστηριότητες με σκοπό την προώθηση αποτελεσματικών πρακτικών για την ένταξη των παιδιών προσφύγων και μεταναστών σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ.

 • Συγγραφείς: Katherine Shea / Farzana S. Islam
 • Επικεφαλής οργανισμός: Active Citizen Europe
 • Συγγραφείς: Andrea Rutzen / Abdulaziz Ramadan
 • Επικεφαλής οργανισμός: DOZ e.V. International
 • Συγγραφείς: M. D. Marouda / E. Koutsouraki
 • Επικεφαλής οργανισμός: Panteion University of Social and Political Studies
 • Συγγραφείς: Jacqui O’Riordan / Shirley Martin / Deirdre Horgan / Reana Maier
 • Επικεφαλής οργανισμός: University College Cork
 • Συγγραφείς: Valeria Fabretti / Mirco Gigliotti / Michela Lonardi
 • Επικεφαλής οργανισμός: Save the Children Italy
 • Συγγραφείς: Yoan Molinero Gerbeau / Ángela Ordóñez Carabaño / Elena Rodríguez-Ventosa Herrera / Eva Bajo Marcos / Inmaculada Serrano Sanguilinda
 • Επικεφαλής οργανισμός: IUEM COMILLAS
 • Συγγραφείς: Valeria Fabretti / Mirco Gigliotti / Michela Lonardi
 • Επικεφαλής οργανισμός: Save the Children Italy

Latest news

Together we make all the difference

IMMERSE Dashboard of Indicators: co-created data made accessible

30 Νοεμβρίου, 2023|News|

One of the concerns of the IMMERSE project from the beginning was how to make the project results accessible and useful for all the stakeholders. Reaching the final stretch, the project partners are proud to launch one of the [...]

Unlocking Pathways to Integration: Highlights from the IMMERSE Project’s Conference at the European Parliament

16 Νοεμβρίου, 2023|News|

On November 6th, the greatest dissemination event of the IMMERSE project took place at the European Parliament premises, in Brussels. IMMERSE team joined H2020 project REFUGE-ED in this conference, to consolidate efforts, share knowledge to successfully address the integration of [...]

Μετάβαση στο περιεχόμενο