Η Φωνή των Παιδιών: Γιατί είναι σημαντικό να μιλάμε στα παιδιά μετανάστες για την έρευνα με παιδιά μετανάστες;

Η Φωνή των Παιδιών: Γιατί είναι σημαντικό να μιλάμε στα παιδιά μετανάστες για την έρευνα με παιδιά μετανάστες;

Στην τελευταία μας συνάντηση με την ομάδα CYPAG, υπήρχαν 10 παιδιά ηλικίας 9-17 ετών και όλα τους ήταν αιτούντες άσυλο ή πρόσφυγες. Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν γιατί θεωρούσαν σημαντικό να μιλήσουν σε παιδιά μετανάστες για την έρευνα με παιδιά μετανάστες..

Η ομάδα CYPAG προσδιόρισε διάφορους λόγους για τους οποίους αυτό ήταν σημαντικό γι’ αυτούς και όλοι αυτοί ήταν σε πλήρη συμφωνία με τα άρθρα 12 και 13 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Οι λόγοι αυτοί περιλαμβάνουν τη σημασία της συζήτησης με παιδιά από διαφορετικά υπόβαθρα σχετικά με την έρευνα και το γεγονός ότι ήταν σημαντικό για τα παιδιά να έχουν άμεση εμπειρία του να είναι μετανάστες. Ακολουθούν ορισμένα αυτούσια αποσπάσματα από την ομάδα CYPAG:

Το γεγονός ότι είμαστε παιδιά μετανάστες στην Ιρλανδία.

Το γεγονός ότι είμαστε οι ίδιοι παιδιά με εμπειρία μεταναστευτικού υπόβαθρου.

Από πού αλλού θα μπορούσατε να πάρετε αυτή την άποψη;

Στη συνάντηση αυτή, τα παιδιά συζήτησαν επίσης τις εμπειρίες τους από την ενεργό συμμετοχή τους στη συμβουλευτική και τη διαμόρφωση της έρευνας IMMERSE. Το ερώτημα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε σχέση με το άρθρο 12 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Ένας συμμετέχων μίλησε για το ότι του άρεσε ο συμμετοχικός χαρακτήρας των δραστηριοτήτων και η ευκαιρία να έχει έναν ασφαλή χώρο για να συζητήσει θέματα.

Έτσι, στην πρώτη συνάντηση, όταν μπήκαμε σε ομάδες και λέγαμε όλοι τις εμπειρίες μας στο σχολείο, ξέρετε, … να έχουμε αυτό το χώρο για να μιλήσουμε για όλες τις εμπειρίες και τις διαφορετικές κουλτούρες.

Οι συνεισφορές μας εκτιμήθηκαν και λήφθηκαν υπόψη, δηλαδή όλα γράφτηκαν και τέτοια.

Ναι, όπως… η συλλογή δεδομένων και όπως, η λήψη δεδομένων και η χρησιμοποίησή τους για να φτιάξουμε κάτι ακόμα μεγαλύτερο.

Latest news

Together we make all the difference

IMMERSE Dashboard of Indicators: co-created data made accessible

30 Νοεμβρίου, 2023|News|

One of the concerns of the IMMERSE project from the beginning was how to make the project results accessible and useful for all the stakeholders. Reaching the final stretch, the project partners are proud to launch one of the [...]

Unlocking Pathways to Integration: Highlights from the IMMERSE Project’s Conference at the European Parliament

16 Νοεμβρίου, 2023|News|

On November 6th, the greatest dissemination event of the IMMERSE project took place at the European Parliament premises, in Brussels. IMMERSE team joined H2020 project REFUGE-ED in this conference, to consolidate efforts, share knowledge to successfully address the integration of [...]

Μετάβαση στο περιεχόμενο