Stem van kinderen: Waarom is het belangrijk om met migrantenkinderen te praten over onderzoek met migrantenkinderen?

Stem van kinderen: Waarom is het belangrijk om met migrantenkinderen te praten over onderzoek met migrantenkinderen?

Op onze laatste bijeenkomst met de CYPAG, waren er 10 kinderen in de leeftijd van 9-17 jaar en allemaal Asielzoekers of Vluchtelingen. De deelnemers werd gevraagd waarom ze het belangrijk vonden om met migrantenkinderen te praten over onderzoek met migrantenkinderen..

De CYPAG identificeerde een aantal redenen waarom dit belangrijk voor hen was en deze waren allemaal in lijn met Artikel 12 en 13 van het IVRK. Deze redenen waren onder andere het belang om met kinderen met verschillende achtergron CYPAG:

Het feit dat we kinderen zijn van migranten in Ierland.

Het feit dat we zelf kinderen met een migrantenachtergrond zijn.

Waar zou je anders die mening vandaan halen??

Tijdens deze bijeenkomst bespraken kinderen ook hun ervaringen als actieve deelnemers aan het adviseren en vormgeven van het IMMERSE-onderzoek. TDeze vraag is vooral relevant met betrekking tot Artikel 12 van het IVRK.Eén deelnemer zei dat ze het participatieve karakter van de activiteiten en de mogelijkheid om in een veilige ruimte te discussiëren erg prettig vonden.

Dus tijdens de eerste bijeenkomst, toen we in groepen werden gezet en we allemaal onze ervaringen op school vertelden, weet je, zoals het hele… om die ruimte te hebben om alle ervaringen en de verschillende culturen te vertellen.

Onze bijdragen werden gewaardeerd en er werd rekening mee gehouden, alles werd opgeschreven en zo.

Ja, zoals… gegevens verzamelen en vastleggen en het gebruiken om iets nog groter te maken..

Latest news

Together we make all the difference

Unlocking Pathways to Integration: Highlights from the IMMERSE Project’s Conference at the European Parliament

november 16th, 2023|News|

On November 6th, the greatest dissemination event of the IMMERSE project took place at the European Parliament premises, in Brussels. IMMERSE team joined H2020 project REFUGE-ED in this conference, to consolidate efforts, share knowledge to successfully address the integration of [...]

Ga naar de inhoud