Καλές πρακτικές για την ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών2023-12-05T08:21:16+01:00

Καλές πρακτικές για την ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών

Η κοινοπραξία εντόπισε και συγκέντρωσε καλές πρακτικές σχετικές με την ένταξη παιδιών προσφύγων και μεταναστών στα σχολεία και σε άλλα μαθησιακά περιβάλλοντα. Αυτές οι καλές πρακτικές ενσωματώνουν τις διάφορες διαστάσεις της διαδικασίας ένταξης και έχουν επιλεγεί να διαδοθούν και να ενταχθούν στο έργο ώστε να προωθηθεί η δυνατότητα αναπαραγωγής τους στην Ευρώπη.

Οι ερευνητικοί εταίροι του IMMERSE συγκέντρωσαν 60 καλές πρακτικές σε όλη την Ευρώπη, οι οποίες αξιολογήθηκαν μέσω συγκριτικής ανάλυσης. Τα ευρήματα αυτής της σύγκρισης και η εις βάθος ανάλυση 12 περιπτώσεων μελέτης παρέχουν πληθώρα τεκμηριωμένων δεδομένων και οριζόντιων χαρακτηριστικών αναφορικά με το τοπίο των υλοποιημένων ή εν εξελίξει κοινωνικοεκπαιδευτικών πρωτοβουλιών που απευθύνονται σε παιδιά μετανάστες και πρόσφυγες στην Ευρώπη.

Η παραγωγή και η μελέτη αυτής της πλούσιας συλλογής καλών πρακτικών, μαζί με τα αποτελέσματα άλλων ερευνητικών δραστηριοτήτων του IMMERSE, αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας σειράς συστάσεων και υποστηρικτικών πρωτοβουλιών που πρέπει να εφαρμοστούν προκειμένου να επιτευχθεί πολιτική και εκπαιδευτική αλλαγή σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της κοινωνικοεκπαιδευτικής ένταξης των παιδιών μεταναστών και προσφύγων.

Οι καλές πρακτικές είναι διαθέσιμες σε δύο μορφές

Διαδικτυακή ψηφιακή βάση δεδομένων καλών πρακτικών και πόρων για την κοινωνική ένταξη παιδιών προσφύγων και μεταναστών

Οι 60 καλές πρακτικές, μαζί με επιπλέον 24 έγγραφα συστάσεων πολιτικής και 25 εργαλεία και πόρους, περιλαμβάνονται σε αυτό το ψηφιακό πρακτικό εργαλείο που αποσκοπεί στον εντοπισμό υποστηρικτικών περιβαλλόντων, εκπαιδευτικών συνθηκών και πρακτικών πόρων σχετικών με την κοινωνική ένταξη των παιδιών προσφύγων και μεταναστών.

Μπορείτε να πλοηγηθείτε ελεύθερα σε όλους αυτούς τους πόρους χρησιμοποιώντας τα εξής φίλτρα: “Κατηγορία”, “Χώρα προέλευσης/υλοποίησης”, “Γλώσσα” ή “Σύνδεση με τα αποτελέσματα του πίνακα δεικτών”

Έγγραφο εργασίας “Συλλογή καλών πρακτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο”

Η παρούσα έκθεση παρέχει λεπτομερή περιγραφή των καλών πρακτικών, όπως:

  • Επισκόπηση της μεθοδολογίας που υιοθετήθηκε, εστιάζοντας στα κριτήρια ποιότητας, τις προσεγγίσεις και τους τομείς ενδιαφέροντος που εξετάστηκαν.
  • Συγκριτική ανάλυση των 60 επιλεγμένων καλών πρακτικών, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των χαρακτηριστικών τους και μια εμπεριστατωμένη ανάλυση των βασικών ευρημάτων που σχετίζονται με επτά τομείς ενδιαφέροντος.
  • Μια εκτεταμένη περιγραφή 12 επιλεγμένων περιπτώσεων μελέτης προκειμένου να παρουσιαστεί μια ποικιλία εμπνευσμένων πρωτοβουλιών οι οποίες μπορούν να διαμορφώσουν τον τρόπο αντιμετώπισης της ένταξης των παιδιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.
  • Ορισμένες σκέψεις και αρχικούς προβληματισμούς σχετικά με τις συστάσεις πολιτικής που απευθύνονται στον εκπαιδευτικό και πολιτικό τομέα για την προώθηση πολιτικών και εκπαιδευτικών αλλαγών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Latest news

Together we make all the difference

IMMERSE Dashboard of Indicators: co-created data made accessible

30 Νοεμβρίου, 2023|News|

One of the concerns of the IMMERSE project from the beginning was how to make the project results accessible and useful for all the stakeholders. Reaching the final stretch, the project partners are proud to launch one of the [...]

Unlocking Pathways to Integration: Highlights from the IMMERSE Project’s Conference at the European Parliament

16 Νοεμβρίου, 2023|News|

On November 6th, the greatest dissemination event of the IMMERSE project took place at the European Parliament premises, in Brussels. IMMERSE team joined H2020 project REFUGE-ED in this conference, to consolidate efforts, share knowledge to successfully address the integration of [...]

Μετάβαση στο περιεχόμενο