Καλές πρακτικές για την ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών2023-12-05T08:21:16+01:00

Καλές πρακτικές για την ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών

Η κοινοπραξία εντόπισε και συγκέντρωσε καλές πρακτικές σχετικές με την ένταξη παιδιών προσφύγων και μεταναστών στα σχολεία και σε άλλα μαθησιακά περιβάλλοντα. Αυτές οι καλές πρακτικές ενσωματώνουν τις διάφορες διαστάσεις της διαδικασίας ένταξης και έχουν επιλεγεί να διαδοθούν και να ενταχθούν στο έργο ώστε να προωθηθεί η δυνατότητα αναπαραγωγής τους στην Ευρώπη.

Οι ερευνητικοί εταίροι του IMMERSE συγκέντρωσαν 60 καλές πρακτικές σε όλη την Ευρώπη, οι οποίες αξιολογήθηκαν μέσω συγκριτικής ανάλυσης. Τα ευρήματα αυτής της σύγκρισης και η εις βάθος ανάλυση 12 περιπτώσεων μελέτης παρέχουν πληθώρα τεκμηριωμένων δεδομένων και οριζόντιων χαρακτηριστικών αναφορικά με το τοπίο των υλοποιημένων ή εν εξελίξει κοινωνικοεκπαιδευτικών πρωτοβουλιών που απευθύνονται σε παιδιά μετανάστες και πρόσφυγες στην Ευρώπη.

Η παραγωγή και η μελέτη αυτής της πλούσιας συλλογής καλών πρακτικών, μαζί με τα αποτελέσματα άλλων ερευνητικών δραστηριοτήτων του IMMERSE, αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας σειράς συστάσεων και υποστηρικτικών πρωτοβουλιών που πρέπει να εφαρμοστούν προκειμένου να επιτευχθεί πολιτική και εκπαιδευτική αλλαγή σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της κοινωνικοεκπαιδευτικής ένταξης των παιδιών μεταναστών και προσφύγων.

Οι καλές πρακτικές είναι διαθέσιμες σε δύο μορφές

Διαδικτυακή ψηφιακή βάση δεδομένων καλών πρακτικών και πόρων για την κοινωνική ένταξη παιδιών προσφύγων και μεταναστών

Οι 60 καλές πρακτικές, μαζί με επιπλέον 24 έγγραφα συστάσεων πολιτικής και 25 εργαλεία και πόρους, περιλαμβάνονται σε αυτό το ψηφιακό πρακτικό εργαλείο που αποσκοπεί στον εντοπισμό υποστηρικτικών περιβαλλόντων, εκπαιδευτικών συνθηκών και πρακτικών πόρων σχετικών με την κοινωνική ένταξη των παιδιών προσφύγων και μεταναστών.

Μπορείτε να πλοηγηθείτε ελεύθερα σε όλους αυτούς τους πόρους χρησιμοποιώντας τα εξής φίλτρα: “Κατηγορία”, “Χώρα προέλευσης/υλοποίησης”, “Γλώσσα” ή “Σύνδεση με τα αποτελέσματα του πίνακα δεικτών”

Έγγραφο εργασίας “Συλλογή καλών πρακτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο”

Η παρούσα έκθεση παρέχει λεπτομερή περιγραφή των καλών πρακτικών, όπως:

  • Επισκόπηση της μεθοδολογίας που υιοθετήθηκε, εστιάζοντας στα κριτήρια ποιότητας, τις προσεγγίσεις και τους τομείς ενδιαφέροντος που εξετάστηκαν.
  • Συγκριτική ανάλυση των 60 επιλεγμένων καλών πρακτικών, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των χαρακτηριστικών τους και μια εμπεριστατωμένη ανάλυση των βασικών ευρημάτων που σχετίζονται με επτά τομείς ενδιαφέροντος.
  • Μια εκτεταμένη περιγραφή 12 επιλεγμένων περιπτώσεων μελέτης προκειμένου να παρουσιαστεί μια ποικιλία εμπνευσμένων πρωτοβουλιών οι οποίες μπορούν να διαμορφώσουν τον τρόπο αντιμετώπισης της ένταξης των παιδιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.
  • Ορισμένες σκέψεις και αρχικούς προβληματισμούς σχετικά με τις συστάσεις πολιτικής που απευθύνονται στον εκπαιδευτικό και πολιτικό τομέα για την προώθηση πολιτικών και εκπαιδευτικών αλλαγών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Latest news

Together we make all the difference

Project results and policy recommendations at the next IMMERSE event in Athens

13 Νοεμβρίου, 2023|News|

Panteion University  – the oldest university of social and political sciences in Greece – presents the results of their IMMERSE research in an event on November 20th. A remarkable date since it is the World Children's day. The event [...]

Recap of the lastest IMMERSE national dissemination events

30 Οκτωβρίου, 2023|News|

Since our first national dissemination event in Cork, Ireland, a whirlwind of events has swept through this October. We've summarized them for you in this post. Our colleagues from DOZ International organized an event that captured the attention of stakeholders [...]

Προσέγγιση συν-δημιουργίας IMMERSE: Μοντέλο συμμετοχής Lundy

30 Οκτωβρίου, 2023|Συν-δημιουργία|

Η ομάδα IMMERSE χρησιμοποίησε το μοντέλο συμμετοχής Lundy για την προετοιμασία των δραστηριοτήτων συνδημιουργίας με τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων με τη συμβουλευτική ομάδα έρευνας για παιδιά και νέους (CYPAG) και τα εργαστήρια διαβούλευσης πολιτικής.   Το μοντέλο αυτό αναπτύχθηκε [...]

Μετάβαση στο περιεχόμενο