Πηγές2022-11-21T17:24:20+01:00

Πηγές

Βίντεο και εκστρατείες ευαισθητοποίησης

Έχετε το κλειδί, 2022

Κατευθυντήριες Αρχές για την Υποδοχή και την Ένταξη των Παιδιών Προσφύγων

Voice4Action Φυλλάδιο εκστρατείας 2021

Βίντεο

Καρτ ποστάλ εκστρατείας ευαισθητοποίησης 2020

Εκπαιδευτικοί πόροι της UNICEF Ισπανία

Καρτ ποστάλ εκστρατείας ενημέρωσης 2019

Εργαλεία επικοινωνίας

Φυλλάδια

Ενημερωτικό δελτίο τύπου

Φυλλάδιο

Συναλλαγή

Οπτική ταυτότητα

Λογότυπο

Τυπογραφία

Κατευθυντήριες γραμμές Οπτικής Ταυτότητας

Latest news

Together we make all the difference

Project results and policy recommendations at the next IMMERSE event in Athens

13 Νοεμβρίου, 2023|News|

Panteion University  – the oldest university of social and political sciences in Greece – presents the results of their IMMERSE research in an event on November 20th. A remarkable date since it is the World Children's day. The event [...]

Recap of the lastest IMMERSE national dissemination events

30 Οκτωβρίου, 2023|News|

Since our first national dissemination event in Cork, Ireland, a whirlwind of events has swept through this October. We've summarized them for you in this post. Our colleagues from DOZ International organized an event that captured the attention of stakeholders [...]

Προσέγγιση συν-δημιουργίας IMMERSE: Μοντέλο συμμετοχής Lundy

30 Οκτωβρίου, 2023|Συν-δημιουργία|

Η ομάδα IMMERSE χρησιμοποίησε το μοντέλο συμμετοχής Lundy για την προετοιμασία των δραστηριοτήτων συνδημιουργίας με τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων με τη συμβουλευτική ομάδα έρευνας για παιδιά και νέους (CYPAG) και τα εργαστήρια διαβούλευσης πολιτικής.   Το μοντέλο αυτό αναπτύχθηκε [...]

Μετάβαση στο περιεχόμενο