Προκειμένου να προετοιμαστεί κατάλληλα το κλίμα για το εργαστήριο, είναι σημαντικό να ξεκινήσει η συνεδρία με τον σωστό τρόπο. Ως εκ τούτου, ο συντονιστής θα πρέπει να είναι δυναμικός κατά την έναρξή της, επεξηγώντας την ατζέντα. Έτσι διασφαλίζεται ότι όλοι γνωρίζουν ποιος είναι υπεύθυνος και σε ποιον μπορούν να απευθυνθούν σε περίπτωση αποριών. Στη συνέχεια, θα πρέπει να δοθεί στους συμμετέχοντες η ευκαιρία να συστηθούν, ώστε να αισθάνονται άνετα να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες με την υπόλοιπη ομάδα. Οι συστάσεις μπορούν να γίνουν ατομικά, με τον καθένα να αφιερώνει 1-2 λεπτά για να πει κάτι για τον εαυτό του σε όλους τους άλλους. Εναλλακτικά, χωρίστε την ομάδα σε ζευγάρια και βάλτε κάθε συμμετέχοντα να συστηθεί στο ζευγάρι του. Μετά από 2 λεπτά, ανασυντάξτε την ομάδα και ζητήστε από κάθε μέλος να παρουσιάσει το άλλο άτομο.

Είναι εξίσου σημαντικό να ολοκληρωθεί η συνεδρία με τον κατάλληλο τρόπο, ώστε να επιτευχθεί η αίσθηση της ολοκλήρωσης. Σε αυτή τη φάση, ο συντονιστής θα πρέπει να ανακεφαλαιώσει τα όσα προηγήθηκαν. Εστιάστε στα θετικά σημεία και στον έπαινο των συμμετεχόντων, αλλά επισημάνετε επίσης εάν υπάρχει κάτι που πρέπει να γίνει διαφορετικά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα έντυπο αξιολόγησης για το σκοπό αυτό, εάν το κρίνετε σκόπιμο. Χρησιμοποιήστε αυτά που μάθατε για να αναπτύξετε ένα σχέδιο παρακολούθησης. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από κάθε συμμετέχοντα να μοιραστεί με την ομάδα κάτι που έμαθε από τη συνεδρία. Ολοκληρώστε τη συνεδρία με μια από τις πιο ενεργητικές ασκήσεις από την εργαλειοθήκη, ώστε όλοι να φύγουν με ένα χαμόγελο στο πρόσωπό τους.

Τεχνικές για το σπάσιμο του πάγου, προθέρμανση και ενεργοποίηση

Αυτές οι τεχνικές βοηθούν τους συμμετέχοντες να γνωριστούν μεταξύ τους, να οικοδομήσουν σχέσεις, να ενεργοποιήσουν ο ένας τον άλλον, να ανακτήσουν το ενδιαφέρον τους ή να μεταδώσουν ενέργεια στη συνεδρία. Όπως υποδηλώνει το όνομα, το σπάσιμο του πάγου ζεσταίνει το μαθησιακό περιβάλλον σε σημείο που ο “πάγος” που εμποδίζει τους συμμετέχοντες να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους να λιώσει και οι δραστηριότητες να μπορούν να ξεκινήσουν.

Διαδικασία
Αυτή η τεχνική είναι αρκετά διασκεδαστική. Ο τρόπος που εφαρμόζεται βοηθάει στη δημιουργία κατάλληλου κλίματος. Ένα αστείο, ένα σύντομο παιχνίδι ή ένα είδος σωματικής δραστηριότητας μπορεί να σπάσει τον πάγο. Η χρησιμοποίηση προσωπικών πληροφοριών, όπως ονόματα, χόμπι κ.λπ. μπορεί να βοηθήσει στην ταχύτερη δημιουργία δεσμών. Για παράδειγμα, για να ξεκινήσετε μια τάξη με νέους συμμετέχοντες, μπορείτε να τους αντιστοιχίσετε τυχαία σε ζευγάρια. Αφού σχηματιστούν σε ζευγάρια, ζητήστε τους π.χ. να ζωγραφίσουν μια εικόνα που να τους εκφράζει και στη συνέχεια να την εξηγήσουν στην ομάδα ή να επιλύσουν μαζί ένα παζλ ή να κάνουν μια “τυφλή βόλτα”, κατά την οποία ένα άτομο (με κλειστά μάτια) καθοδηγείται προφορικά από το ζευγάρι του.
Τι έχουμε κοινό
 • Χρόνος: 10 λεπτά
 • Δυνατά σημεία: Αναφέρεται στα κοινά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. Αυτές οι πληροφορίες θα είναι χρήσιμες για να αξιοποιηθούν αργότερα στο εργαστήριο.

Ο συντονιστής αναφέρει ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό που είναι σίγουρος/η ότι αφορά τουλάχιστον κάποιους από τους συμμετέχοντες. Για παράδειγμα, αν ο συντονιστής πει “ποιοι έχουν κατοικίδιο”, όλοι όσοι έχουν κατοικίδιο θα πρέπει να μετακινηθούν σε ένα συγκεκριμένο χώρο στην αίθουσα. Καθώς ο συντονιστής αναφέρει περισσότερα χαρακτηριστικά (π.χ. “σε ποιους αρέσει το ποδόσφαιρο”), οι αντίστοιχοι συμμετέχοντες θα μετακινηθούν σε διαφορετικό χώρο.

Εικόνες
 • Χρόνος: 15 λεπτά
 • Πλεονεκτήματα: Αυτή η άσκηση βοηθά τους συμμετέχοντες να ξεπεράσουν το φόβο τους για το σχέδιο και ενθαρρύνει τη συμμετοχή με διασκεδαστικό τρόπο. Συχνά είναι ωφέλιμο να συμπεριληφθεί κάποιο είδος καλλιτεχνικής πινελιάς στη δραστηριότητα, ώστε να ενθαρρυνθούν οι συμμετέχοντες να διασκεδάσουν και να εκφραστούν.

Η αξιοποίηση εικόνων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη από αυτή την άποψη και μπορούν να εφαρμοστεί με μία από τις δύο παρακάτω μεθόδους:

 1. Φέρτε μαζί σας μια εικόνα και ζητήστε από τους συμμετέχοντες να συζητήσουν τι πιστεύουν ότι αντιπροσωπεύει. Εάν κρίνεται απαραίτητο, η συζήτηση αυτή μπορεί να διευκολυνθεί με καθοδηγούμενες ερωτήσεις.
 2. Βάλτε τους συμμετέχοντες να σχεδιάσουν τις δικές τους εικόνες, οι οποίες θα συμβολίζουν ένα θέμα που έχετε σκεφτεί και παρουσιάσει εκ των προτέρων. Να επισημάνετε ότι οι εικόνες δεν χρειάζεται να είναι καλλιτεχνικά εξεζητημένες, αλλά να μοιάζουν περισσότερο με γρήγορες σημειώσεις. Αυτό θα ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να εκφραστούν και θα ενισχύσει τη δημιουργικότητά τους.

Όποια μέθοδο και αν επιλέξετε, θα πρέπει να ακολουθείται από μια συζήτηση, κατά την οποία η ανατροφοδότηση θα γίνει σε ανεπίσημο και χαλαρό κλίμα και δεν θα επικεντρώνεται στην κριτική.

Συνήθεις ερωτήσεις για την καθοδήγηση της συζήτησης: Τι μπορείτε να δείτε σε αυτή την εικόνα; Σας είναι οικεία η κατάσταση; Ποια προβλήματα σχετίζονται με αυτή την εικόνα;

Παιχίδια με ονόματα
 • Χρόνος: 5 – 15 λεπτά. Συμμετέχοντες: 10 έως 30./li>
 • Πλεονεκτήματα: Ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να μάθουν τα ονόματα των άλλων με διασκεδαστικό και ευχάριστο τρόπο.

Όταν έχετε πολλά άτομα σε μια ομάδα, ιδίως από διαφορετικά εθνοτικά υπόβαθρα, είναι πιθανό να έχουν ποικίλα και διαφορετικά ονόματα.Αυτό μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο για τη διευκόλυνση εισαγωγικών δραστηριοτήτων. Μια συγκεκριμένη τεχνική για την εκμάθηση των ονομάτων των άλλων έχει ως εξής:

Ο καθένας επιλέγει ένα ρήμα που αρχίζει με το ίδιο γράμμα με το όνομά του (π.χ. Jumping James). Ξεκινήστε πετώντας μια μπάλα στον πρώτο συμμετέχοντα και εκτελέστε την ενέργεια καθώς λέτε το όνομά του. Στη συνέχεια, όλοι οι υπόλοιποι συμμετέχοντες επαναλαμβάνουν την ενέργεια. Στη συνέχεια, πετάξτε τη μπάλα στον επόμενο συμμετέχοντα, εκτελώντας την ενέργεια που έχει επιλέξει (π.χ. Laughing Lucy), πριν προχωρήσετε στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. .

Μηχανή
 • Χρόνος: 15 – 20 λεπτά.
 • Πλεονεκτήματα: Καλό για προθέρμανση και δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης. Είναι επίσης κατάλληλο για τη γνωριμία μεταξύ σας και την ενίσχυση της προσοχής.
 • Μεονεκτήματα: Η δραστηριότητα δεν είναι κατάλληλη εάν η ομάδα είναι ήδη ενεργοποιημένη καθώς απαιτεί προσοχή και ευαισθησία.

Αυτή η άσκηση ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να δώσουν προσοχή ο ένας στον άλλον ενεργώντας ως μέρος μιας ομάδας. Βάλτε τους όλους να παραταχθούν σε μια γραμμή απέναντι από έναν τοίχο. Ένας συμμετέχων μπαίνει στην αίθουσα, αναζητά μια θέση, εκτελεί μια απλή κίνηση και την επαναλαμβάνει, ενώ παράλληλα κάνει έναν ήχο που ταιριάζει με την κίνηση. Το δεύτερο άτομο θα πρέπει στη συνέχεια να εκτελέσει μια επόμενη κίνηση και έναν κατάλληλο ήχο που να διαπλέκεται με το πρώτο άτομο. Σιγά-σιγά εντάσσονται και όλα τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, έτσι ώστε όλα να καταλήγουν σε ένα σύνθετο οικοδόμημα κινήσεων και ήχων.

Μοιράζομαι τον ενθουσιασμό
 • Χρόνος: 30 δευτερόπλεπτα – 2 λεπτά ανά άτομο. Συμμετέχοντες: 3 έως 30.
 • Πλεονεκτήματα: Ένας διασκεδαστικός και προσωπικός τρόπος για την έναρξη του εργαστηρίου.

Οι συμμετέχοντες μοιράζονται με την ομάδα κάτι συναρπαστικό που τους συνέβη πρόσφατα, για παράδειγμα: “ο φίλος μου ήρθε επίσκεψη”, “μαζέψαμε βατόμουρα για πρώτη φορά φέτος”, “και πήγα σε ποδοσφαιρικό αγώνα”. Αυτό δημιουργεί πολλή θετική ενέργεια στην αίθουσα και ενισχύει το δέσιμο μεταξύ των συμμετεχόντων λόγω της προσωπικής φύσης της δραστηριότητας. Οι ειδήσεις πρέπει να είναι σύντομες, ώστε να διατηρείται ο ρυθμός και η ενέργεια της άσκησης. Αποθαρρύνετε τις ερωτήσεις και τα σχόλια.