Ο πυρήνας του IMMERSE2020-04-25T09:24:47+01:00

Ο πυρήνας του IMMERSE

Η διαδικτυακή πλατφόρμα σκοπεύει να χτίσει μια εικονική κοινότητα επαγγελματιών, ινστιτούτων και άλλων φορέων οι οποίοι ενδιαφέρονται για την κοινωνική και εκπαιδευτική ενσωμάτωση των παιδιών προσφύγων και μεταναστών. Η πλατφόρμα θα παρέχει τον κοινό χώρο για το διαμοιρασμό των δικών τους εμπειριών, ιδεών και ανησυχιών και τη δημιουργία ενός χώρου για τη λήψη σχετικών πληροφοριών, πηγών και καλών πρακτικών και πρωτοβουλιών που έχουν αναπτυχθεί στο IMMERSE.

O πυρήνας IMMERSE θα συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση και στη διάδοση των δράσεων και των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

Θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο του 2019

Περισσότερες πληροφορίες

Lastest news

Together we make all the difference

IMMERSE Leaflet

Ιούλιος 1st, 2019|News|

IMMERSE project, integration mapping of refugee and migrant children in schools and other experiential environments in Europe, is a European initiative funded by the Horizon2020 Programme of the European Commission. IMMERSE main goal is to define a new generation of indicators [...]

IMMERSE project: mapping the integration of refugee and migrant children in Europe

Ιούνιος 14th, 2019|News|

IMMERSE project, integration mapping of refugee and migrant children in schools and other experiential environments in Europe, is a European initiative funded by the Horizon2020 Programme of the European Commission. IMMERSE aims to enhance the socio-educative inclusion of refugee and migrant [...]

Load More Posts