Πίνακας δεικτών κοινωνικο-εκπαιδευτικής ένταξης.2023-12-22T09:14:38+01:00

Πίνακας δεικτών κοινωνικο-εκπαιδευτικής ένταξης.

Αυτός ο πίνακας δεικτών δημιουργήθηκε από κοινού για να απεικονίσει έναν πιο ουσιαστικό ορισμό της ένταξης, συμπεριλαμβάνοντας τις φωνές των παιδιών μεταναστών και προσφύγων, των οικογενειών τους και όσων εργάζονται άμεσα μαζί τους σε σχολεία, ΜΚΟ και φορείς χάραξης πολιτικής.

Περιλαμβάνει 30 δείκτες:

  • 14 για τα αποτελέσματα της ένταξης σε μικροεπίπεδο, χωρισμένοι σε 5 διαστάσεις: 1) πρόσβαση στα δικαιώματα, 2) γλώσσα και πολιτισμός, 3) ευημερία, 4) σύνδεση και 5) εκπαιδευτικά επιτεύγματα,

  • και 16 για τα εμπόδια και τους παράγοντες διευκόλυνσης της ένταξης σε μεσο- και μακρο-επίπεδο, που σχετίζονται με: 1) πολιτική ηγεσία, 2) σχολικός διαχωρισμός, 3) σχολική οργάνωση και εκπαιδευτικοί, 4) μαθησιακή υποστήριξη, 5) υπηρεσίες ψυχικής υγείας και 6) αρνητικές στάσεις.

Τα δεδομένα που περιέχονται στον πίνακα δεικτών συγκεντρώνουν πληροφορίες που προέρχονται τόσο από τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων (η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2021-2023 και περιλάμβανε 24.419 παιδιά και 406 τοποθεσίες) όσο και από δευτερογενείς πηγές τεκμηρίωσης (Eurostat, εθνικά υπουργεία και στατιστικές υπηρεσίες, MIPEX, PISA, Eurydice).

Η συνδημιουργία του πίνακα δεικτών και τα δεδομένα που περιέχονται στον πίνακα παράχθηκαν στις έξι χώρες του IMMERSE: Βέλγιο, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία και Ισπανία. Παρόλα αυτά, το γενικότερο έργο IMMERSE και ο αντίστοιχος πίνακας δεικτών σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να διατηρούν τη δυνατότητα εφαρμογής πέρα από τα εθνικά σύνορα και να περιλαμβάνουν μια πανευρωπαϊκή προοπτική.

Πίνακας δεικτών

Latest news

Together we make all the difference

IMMERSE Dashboard of Indicators: co-created data made accessible

30 Νοεμβρίου, 2023|News|

One of the concerns of the IMMERSE project from the beginning was how to make the project results accessible and useful for all the stakeholders. Reaching the final stretch, the project partners are proud to launch one of the [...]

Unlocking Pathways to Integration: Highlights from the IMMERSE Project’s Conference at the European Parliament

16 Νοεμβρίου, 2023|News|

On November 6th, the greatest dissemination event of the IMMERSE project took place at the European Parliament premises, in Brussels. IMMERSE team joined H2020 project REFUGE-ED in this conference, to consolidate efforts, share knowledge to successfully address the integration of [...]

Μετάβαση στο περιεχόμενο