Πίνακας δεικτών κοινωνικο-εκπαιδευτικής ένταξης.2023-11-12T17:27:32+01:00

Πίνακας δεικτών κοινωνικο-εκπαιδευτικής ένταξης.

Αυτός ο πίνακας δεικτών δημιουργήθηκε από κοινού για να απεικονίσει έναν πιο ουσιαστικό ορισμό της ένταξης, συμπεριλαμβάνοντας τις φωνές των παιδιών μεταναστών και προσφύγων, των οικογενειών τους και όσων εργάζονται άμεσα μαζί τους σε σχολεία, ΜΚΟ και φορείς χάραξης πολιτικής.

Περιλαμβάνει 30 δείκτες:

  • 14 για τα αποτελέσματα της ένταξης σε μικροεπίπεδο, χωρισμένοι σε 5 διαστάσεις: 1) πρόσβαση στα δικαιώματα, 2) γλώσσα και πολιτισμός, 3) ευημερία, 4) σύνδεση και 5) εκπαιδευτικά επιτεύγματα,

  • και 16 για τα εμπόδια και τους παράγοντες διευκόλυνσης της ένταξης σε μεσο- και μακρο-επίπεδο, που σχετίζονται με: 1) πολιτική ηγεσία, 2) σχολικός διαχωρισμός, 3) σχολική οργάνωση και εκπαιδευτικοί, 4) μαθησιακή υποστήριξη, 5) υπηρεσίες ψυχικής υγείας και 6) αρνητικές στάσεις.

Τα δεδομένα που περιέχονται στον πίνακα ελέγχου συγκεντρώνουν πληροφορίες που προέρχονται τόσο από τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων (η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2021-2023 και περιλάμβανε 24.419 παιδιά και 406 τοποθεσίες) όσο και από δευτερογενείς πηγές τεκμηρίωσης (Eurostat, εθνικά υπουργεία και στατιστικές υπηρεσίες, MIPEX, PISA, Eurydice).

Η συνδημιουργία του πίνακα δεικτών και τα δεδομένα που περιέχονται στον πίνακα παράχθηκαν στις έξι χώρες του IMMERSE: Βέλγιο, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία και Ισπανία. Παρόλα αυτά, το γενικότερο έργο IMMERSE και ο αντίστοιχος πίνακας δεικτών σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να διατηρούν τη δυνατότητα εφαρμογής πέρα από τα εθνικά σύνορα και να περιλαμβάνουν μια πανευρωπαϊκή προοπτική.

ΤΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΌ ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΟΠΤΙΚΟΠΟΊΗΣΗΣ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΣΎΝΤΟΜΑ ΔΙΑΘΈΣΙΜΟ ΕΔΏ

Latest news

Together we make all the difference

IMMERSE co-creation approach: Lundy Model of Participation

30 Οκτωβρίου, 2023|Co-creation|

The IMMERSE Team used the Lundy Model of Participation to inform the co-creation activities with children including activities with the Children and Young People's Research Advisory Group and the Policy Consultation Workshops.  This model was developed by Professor Laura Lundy [...]

Sharing insights on inclusion of migrant and refugee children in Spain on October 26th

24 Οκτωβρίου, 2023|News|

The University Institute of Studies on Migration (IUEM), established by Comillas Pontifical University in 1994 as a specialized research center to address the complexities and the political and social transformations brought about by migratory events, is pleased to announce the presentation [...]

IMMERSE co-creation approach: identifying and evaluating inspirational good practices for my school

22 Οκτωβρίου, 2023|Co-creation|

Schools, as main educational environments, and teachers, as main educational actors, play a significant role in the socio-educational inclusion of migrant children. In this regard, the implementation of more efficient educational models for the socio-educational inclusion should be based on [...]

Μετάβαση στο περιεχόμενο