Συμβόλαιο ομάδας

Πλεονεκτήματα

Είναι μία καταπληκτική άσκηση για τη δημιουργία μιας οριζόντιας ιεραρχίας μεταξύ όλων των συμμετεχόντων στην αρχή της συνεδρίας. Καμία γνώμη δεν είναι πιο σημαντική από οποιαδήποτε άλλη. Επίσης βοηθά στη δόμηση του εργαστηρίου

Μεονεκτήματα

Ενδεχομένως να υπάρξει διαφωνία των συμμετεχόντων σε κάποια σημεία, το οποίο αποτελεί έμπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί

Σκοπός

Η δημιουργία -με τη συμβολή όλων των συμμετεχόντων- ενός ασφαλούς χώρου παραγωγικής συνεργασίας όπου κάθε γνώμη είναι σεβαστή

Στόχοι

 • Να συμπεριλάβει όλους τους συμμετέχοντες
 • Να καθοριστούν τα θέματα της ατζέντας
 • Να επιλυθούν οι διαφορετικές απόψεις
 • Να δημιουργηθεί ένας παραγωγικός χώρος
 • Να οριστούν κανόνες
 • Να επιτευχθεί συμβιβασμός

Υλικά

 • Πίνακας σεμιναρίου
 • Στιλό

Διαδικασία

Ξεκινήστε το εργαστήριο με τη διαπραγμάτευση του συμβολαίου της ομάδας. Η λέξη “συμβόλαιο” είναι το κλειδί αυτής της άσκησης: λειτουργεί μόνο αν όλοι συμφωνούν στα προτεινόμενα σημεία ως ομάδα.

Η ιδέα είναι να δώσετε τον τόνο του πώς θα συμπεριφερθούν οι συμμετέχοντες.

Πιθανές προτάσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τα εξής:

“Να σέβεστε τις απόψεις όλων”, “να δώσετε σε όλους ίσες ευκαιρίες να μιλήσουν” (αυτό θα μπορούσε να είναι πιο συγκεκριμένο – “Δεν διακόπτουμε” για παράδειγμα), “εμπιστευτικότητα”, “τα κινητά τηλέφωνα κλειστά ή σε αθόρυβη λειτουργία”.

Προκλήσεις μπορεί να προκύψουν εάν ορισμένοι συμμετέχοντες δεν συμφωνούν σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Αυτό θα απαιτήσει από όλους να συζητήσουν και να διαπραγματευτούν από κοινού μια λύση

Δέντρο Ανάλυσης Προβλημάτων

Πλεονεκτήματα

Κατάλληλο για μικρές και μεγάλες ομάδες και περιλαμβάνει όλους τους συμμετέχοντες. Ο οπτικός χαρακτήρας της άσκησης καθιστά εύκολη την κατανόηση πολύπλοκων θεμάτων.

Μεονεκτήματα

Εάν οι συμμετέχοντες δεν έχουν άμεση εμπειρία με το συγκεκριμένο ζήτημα, ενδέχεται να δυσκολευτούν να βρουν ιδέες.

Σκοπός

Να διαπιστωθούν τόσο τα αίτια όσο και τα αποτελέσματα ενός σχετικού προβλήματος καθώς και οι τρόποι που έχει εκδηλωθεί στο παρελθόν ή πιθανόν να εκδηλωθει στο μέλλον.

Στόχοι

 • Βελτίωση των δεξιοτήτων καταιγισμού ιδεών
 • Ανάπτυξη αναλυτικών ικανοτήτων
 • Επίλυση σύνθετων προβλημάτων

Υλικά

 • Λευκός πίνακας
 • Πίνακας σεμιναρίου
 • Στιλό

Διαδικασία

Αν είναι πολλοί οι συμμετέχοντες χωρίστε τους σε μικρότερες ομάδες.

Αποφασίστε ένα θέμα προς συζήτηση. Σχεδιάστε ένα μεγάλο δέντρο με φαρδύ κορμό και κλαδιά/ρίζες που διακλαδίζονται καθώς απομακρύνονται από το κέντρο. Γράψτε το βασικό ζήτημα στον κορμό.

Συλλέξτε ιδέες από τους συμμετέχοντες και γράψτε ή σχεδιάστε τις διάφορες αιτίες στις ρίζες και τις συνέπειες στα κλαδιά. Εδώ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παχύτερες περιοχές για πιο γενικές ιδέες, πριν γίνουν πιο συγκεκριμένες καθώς διακλαδίζονται.

Αυτό προσφέρει μια επισκόπηση τόσο των πρωτογενών όσο και των δευτερογενών παραγόντων

Μελέτη Περίπτωσης

Πλεονεκτήματα

Κατάλληλο για μικρές και μεγάλες ομάδες και περιλαμβάνει όλους τους συμμετέχοντες. Ο οπτικός χαρακτήρας της άσκησης καθιστά εύκολη την κατανόηση πολύπλοκων θεμάτων.

Μεονεκτήματα

Εάν οι συμμετέχοντες δεν έχουν άμεση εμπειρία με το συγκεκριμένο ζήτημα, ενδέχεται να δυσκολευτούν να βρουν ιδέες.

Σκοπός

Να διαπιστωθούν τόσο τα αίτια όσο και τα αποτελέσματα ενός σχετικού προβλήματος καθώς και οι τρόποι που έχει εκδηλωθεί στο παρελθόν ή πιθανόν να εκδηλωθει στο μέλλον.

Στόχοι

 • Βελτίωση των δεξιοτήτων καταιγισμού ιδεών
 • Ανάπτυξη αναλυτικών ικανοτήτων
 • Επίλυση σύνθετων προβλημάτων

Υλικά

 • Λευκός πίνακας
 • Πίνακας σεμιναρίου
 • Στιλό

Διαδικασία

Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε μικρότερες ομάδες.

Μοιράστε διαφορετική μελέτη περίπτωσης σε κάθε ομάδα και δώστε περισσότερες λεπτομέρειες, εάν είναι απαραίτητο. Ορίστε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να διαβάσουν και να συζητήσουν τη μελέτη περίπτωσης που τους αναλογεί. Στη συνέχεια, βάλτε τους να γράψουν μια περίληψη την οποία θα παρουσιάσουν στην υπόλοιπη ομάδα.

Μόλις ολοκληρώσουν την ανάγνωση, ανοίξτε το θέμα για ανατροφοδότηση από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Αυτό θα οδηγήσει στη διαμόρφωση νέων ιδεών.

Λάβετε υπόψη ότι οι συμμετέχοντες μπορεί να χρειάζονται κάποια καθοδήγηση κατά την ανάγνωση του κειμένου. Σκεφτείτε να προετοιμάσετε εκ των προτέρων ερωτήσεις για να τους βοηθήσετε..

Μέθοδος των Εξι Καπέλων Σκέψης

Πλεονεκτήματα

Η δραστηριότητα ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν ένα ευρύ φάσμα ιδεών ζητώντας τους να υιοθετήσουν νέες προοπτικές. Καλή για μεγάλες ομάδες.

Μεονεκτήματα

Οι συμμετέχοντες μπορεί αρχικά να δυσκολευτούν να καταλήξουν σε ιδέες που δεν αντικατοπτρίζουν τη δική τους γνώμη.

Σκοπός

Να εξεταστεί ένα θέμα από όλες τις πιθανές οπτικές γωνίες, από τα πιο αρνητικά έως τα πιο θετικά αποτελέσματα.

Στόχοι

 • Κατανόηση των διαφορετικών απόψεων
 • Ενθάρρυνση της αλληλεπίδρασης
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων παιχνιδιού ρόλων
 • Εξέταση ενός θέματος σε βάθο

Υλικά

 • 6 διαφορετικά χρωματιστά καπέλα/ στιλό

Διαδικασία

Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ομάδες των έξι ατόμων και δώστε σε κάθε μέλος ένα καπέλο διαφορετικού χρώματος (αν δεν έχετε καπέλα, τα στυλό είναι επίσης καλά). Κάθε “καπέλο” αντιπροσωπεύει έναν διαφορετικό τρόπο να βλέπεις κάτι. Τα άτομα μέσα στην ομάδα μπορούν να φορούν ένα από τα καπέλα ενώ η ομάδα συζητά ένα θέμα.

Παρακάτω παρουσιάζεται μια πιθανή σειρά για μια διαδικασία δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων. Οι ρόλοι που φέρουν τα “καπέλα” σας δίνουν την ευκαιρία να εξετάσετε διεξοδικά κάθε επιλογή και να δώσετε προτεραιότητα ή να επιλέξετε την καλύτερη ή τις καλύτερες.

 • Πράσινο καπέλο: Αυτοί οι άνθρωποι σκέφτονται δημιουργικά με τρόπο ελεύθερο και όχο επικριτικό.
 • Κόκκινο καπέλο: Αυτοί συμβάλλουν στο συναισθηματικό μέρος της συζήτησης, οδηγούμενοι από τη διαίσθησή τους και ακολουθώντας το ένστικτό τους. Είναι ευαίσθητοι στις συναισθηματικές αντιδράσεις των άλλων.
 • Μαύρο καπέλο: Τα μαύρα καπέλα ζουν κάτω από ένα μαύρο σύννεφο! Θα πρέπει να σκέφτονται απαισιόδοξα. Αναζητούν τις ατέλειες του σχεδίου, βρίσκουν τα εμπόδια!
 • Κίτρινο καπέλο: Τα κίτρινα καπέλα λιάζονται στο φως του ήλιου – θα πρέπει να σκέφτονται θετικά αναζητώντας την αξία σε κάθε πιθανότητα. Ποια είναι τα οφέλη που επιφέρει;
 • Μπλε καπέλο: Το μπλε καπέλο το φορούν οι συντονιστές. Επικεντρώνονται στη διαδικασία, καλώντας τα άλλα καπέλα να προσθέσουν τις σκέψεις τους όταν και εφόσον αυτό είναι σκόπιμο, και φροντίζοντας να εξετάζεται κάθε επιλογή από όλες τις οπτικές γωνίες. Είναι ουδέτεροι, βοηθώντας την ομάδα να επιτύχει το έργο της χωρίς να προσπαθούν να διαμορφώσουν την απόφαση.

Μέθοδος Κεφάλι, Καρδιά, Πόδια

Πλεονεκτήματα

Ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να προβληματιστούν σχετικά με το εργαστήριο με δημιουργικό τρόπο. Ένας καλός τρόπος για να κλείσει η συνεδρία.

Μεονεκτήματα

Σκοπός

Να κλείσει το εργαστήριο με τέτοιο τρόπο ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν πάρει κάτι φεύγοντας.

Στόχοι

 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων αναστοχασμού
 • Ενθάρρυνση της δημιουργικότητας
 • Να παρέχει μία μαθησιακή εμπειρία

Υλικά

 • Εκτυπωμένες μελέτες περίπτωσης
 • Στυλό
 • Χαρτί

Διαδικασία

Τοποθετήστε σε έναν τοίχο ή στο κέντρο του πατώματος ένα μεγάλο σχέδιο ενός ανθρώπου που να απεικονίζει το κεφάλι, την καρδιά και τα πόδια εμφανώς.

Μοιράστε τρία αυτοκόλλητα σε κάθε συμμετέχοντα.

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να προσδιορίσουν τρία πράγματα (ένα ανά αυτοκόλλητο) που έμαθαν στο εργαστήριο: μια νέα ιδέα, ένα συναίσθημα και μια ιδέα δράσης ή μια δεξιότητα (κάτι που μπορούν να χρησιμοποιήσουν εκτός του εργαστηρίου). (Ζητήστε τις συνεισφορές τους είτε με τη μορφή λέξεων, επικεφαλίδων ή με σχέδια).

Ζητείστε από τους συμμετέχοντες να τοποθετήσουν τα αυτοκόλλητά τους στο μεγαλύτερο σχέδιο

Παιχίδι ρόλων

Πλεονεκτήματα

Τα μέλη της ομάδας αποκτούν νέες εντυπώσεις για τις σκέψεις και τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων. Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες αυτοαναστοχάζονται και τις δικές τους σκέψεις.

Μεονεκτήματα

Η συζήτηση θα μπορούσε σε κάποιο σημείο να επικεντρωθεί στα ίδια επιχειρήματα. Οι συντονιστές θα πρέπει να επιβλέπουν και να ενθαρρύνουν τα άλλα μέλη της ομάδας να εναλλάσσονται.

Σκοπός

Να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν και τις δύο πλευρές σε μία σύγκρουση. Ενδεχομένως να αναπτύξουν έναν ορισμό αποδεκτής συμπεριφοράς (π.χ. συγκρούσεις για την εξουσία, σεξισμό, ηλικιακές διακρίσεις κ.λπ.).

Στόχοι

 • Να βοηθήσει στην κατανόηση και των δύο πλευρών σε μία σύγκρουση
 • Να βοηθήσουν όσους έχουν οχυρωθεί σε μια θέση να σκεφτούν πιο ευέλικτα
 • Χρήσιμο για την εξέταση ενός κρίσιμου περιστατικού που συμβαίνει επανειλημμένα ή αναμένεται να συμβεί
 • Να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες νέα επιχειρήματα για μελλοντικές συζητήσεις

Υλικά

 • Καρέκλες
 • Στυλό και χαρτιά για να γράψουν τις διαφορετικές θέσεις πάνω στις καρέκλες.

Διαδικασία

Προετοιμάστε μία περίπτωση στην οποία υπάρχουν δύο πλευρές.

Σε μία σημαντική στιγμή του παιχνιδιού ρόλων, βάλτε όλους να ακινητοποιηθούν.

Ζητήστε από τους ανθρώπους να πάρουν τον αντίθετο ρόλο και να συνεχίσουν τη συζήτηση από εκεί που σταμάτησε

Μπορεί να χρειαστεί να τους βοηθήσειτε να θυμηθούν ποιες ήταν οι τελευταίες γραμμές του διαλόγου. Ίσως χρεαστεί να μετακινήσετε τους συμμετέχοντες στις νέες τους θέσεις στο χώρο λέγοντας: “Είσαι τώρα ο Χ και εσύ είσαι τώρα ο Υ”.

Δώστε τους ένα λεπτό για να μετακινηθούν νοερά στις νέες τους ταυτότητες και να συνεχίσουν το παιχνίδι ρόλων.

Στο τέλος της δραστηριότητας, κάντε αξιολόγηση.