Συμβόλαιο ομάδας

Πλεονεκτήματα

Είναι μία καταπληκτική άσκηση για τη δημιουργία μιας οριζόντιας ιεραρχίας μεταξύ όλων των συμμετεχόντων στην αρχή της συνεδρίας. Καμία γνώμη δεν είναι πιο σημαντική από οποιαδήποτε άλλη. Επίσης βοηθά στη δόμηση του εργαστηρίου

Μεονεκτήματα

Ενδεχομένως να υπάρξει διαφωνία των συμμετεχόντων σε κάποια σημεία, το οποίο αποτελεί έμπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί

Σκοπός

Η δημιουργία -με τη συμβολή όλων των συμμετεχόντων- ενός ασφαλούς χώρου παραγωγικής συνεργασίας όπου κάθε γνώμη είναι σεβαστή

Στόχοι

 • Να συμπεριλάβει όλους τους συμμετέχοντες
 • Να καθοριστούν τα θέματα της ατζέντας
 • Να επιλυθούν οι διαφορετικές απόψεις
 • Να δημιουργηθεί ένας παραγωγικός χώρος
 • Να οριστούν κανόνες
 • Να επιτευχθεί συμβιβασμός

Υλικά

 • Πίνακας σεμιναρίου
 • Στιλό

Διαδικασία

Ξεκινήστε το εργαστήριο με τη διαπραγμάτευση του συμβολαίου της ομάδας. Η λέξη “συμβόλαιο” είναι το κλειδί αυτής της άσκησης: λειτουργεί μόνο αν όλοι συμφωνούν στα προτεινόμενα σημεία ως ομάδα.

Η ιδέα είναι να δώσετε τον τόνο του πώς θα συμπεριφερθούν οι συμμετέχοντες.

Πιθανές προτάσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τα εξής:

“Να σέβεστε τις απόψεις όλων”, “να δώσετε σε όλους ίσες ευκαιρίες να μιλήσουν” (αυτό θα μπορούσε να είναι πιο συγκεκριμένο – “Δεν διακόπτουμε” για παράδειγμα), “εμπιστευτικότητα”, “τα κινητά τηλέφωνα κλειστά ή σε αθόρυβη λειτουργία”.

Προκλήσεις μπορεί να προκύψουν εάν ορισμένοι συμμετέχοντες δεν συμφωνούν σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Αυτό θα απαιτήσει από όλους να συζητήσουν και να διαπραγματευτούν από κοινού μια λύση

Υπέρ – Κατά – Ενδιαφέρον

Πλεονεκτήματα

Διευκολύνει τη συζήτηση αντίθετων απόψεων με ήρεμο τρόπο χωρίς να δημιουργεί συγκρούσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ολόκληρη την ομάδα, σε μικρές ομάδες ή μεμονωμένα άτομα.

Μειονεκτήματα

Μπορεί ορισμένοι συμμετέχοντες να μην έχουν τίποτα να πουν για ένα συγκεκριμένο θέμα, ή να τους είναι δυσάρεστο να μιλήσουν γι’ αυτό

Σκοπός

Να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν και να αποδεχθούν απόψεις που μπορεί να είναι διαφορετικές από τις δικές τους.

Στόχοι

 • Να συμπεριλάβει όλους τους συμμετέχοντες
 • Να επιλυθούν οι διαφορές
 • Να επιτευχθεί η συμμετοχή όλων
 • Να βελτίιώσει τις δεξιοτήτες ακρόασης των συμμετεχόντων
 • Να δώσει έναυσμα για διάλογο

Υλικά

 • Λευκός πίνακας
 • Πίνακας σεμιναρίου
 • Στυλό

Διαδικασία

Κατά την έναρξη της άσκησης, θα πρέπει να γράψετε το θέμα στον πίνακα. Στη συνέχεια, σχεδιάστε ένα σύμβολο συν(+), ένα σύμβολο μείον (-) και ένα “Ε”, το οποίο σημαίνει “ενδιαφέρον”.

Ξεκινήστε με το συν και ζητήστε από τους συμμετέχοντες να αναφέρουν οτιδήποτε θεωρούν θετικό για το επιλεγμένο θέμα. Γράψτε αυτά τα σχόλια γύρω από το σύμβολο συν. Όταν όλοι έχουν πει τη γνώμη τους, προχωρήστε στο σύμβολο μείον και καταγράψτε τα σημεία που οι συμμετέχοντες βρίσκουν αρνητικά.

Κάτω από το σύμβολο “Ε”, καταγράψτε όλα όσα οι συμμετέχοντες βρίσκουν ενδιαφέροντα, καθώς και ιδέες που θα μπορούσαν να διερευνηθούν περαιτέρω κ.λπ.

Δεν υπάρχει πρόβλημα αν κάποιος συμμετέχων δεν θέλει να μιλήσει για ένα συγκεκριμένο θέμα. Θα υπάρχει η ευκαιρία να συμμετάσχει σε επόμενους γύρους. Αυτό που φαίνεται θετικό σε ένα άτομο μπορεί να είναι αρνητικό για το επόμενο.

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης για το πρώτο θέμα, επιστρέψτε στο σύμβολο συν και ξεκινήστε έναν δεύτερο γύρο, ενδεχομένως με ένα θέμα που προηγουμένως ανήκε στην κατηγορία “ενδιαφέρον”. Αυτό θα σας επιτρέψει να αξιοποιήσετε τις προηγούμενες ιδέες.

Πρακτικές Ασκήσεις

Πλεονεκτήματα

Βοηθά τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να νιώσουν περήφανοι εστιάζοντας σε κάτι στο οποίο είναι καλοί

Μεονεκτήματα

Οι συμμετέχοντες που είναι ντροπαλοί ή πιο ανασφαλείς μπορεί αρχικά να δυσκολευτούν να εντοπίσουν τα δυνατά τους σημεία

Σκοπός

Μέχρι το τέλος της άσκησης, όλοι οισυμμετέχοντες θα έχουν ανακαλύψει αρκετά πράγματα στα οποία είναι καλοί. Τα αποτελέσματα συνήθως ξεπερνούν τις προσδοκίες!

Στόχοι

 • Ανάπτυξη αυτοπεποίθησης
 • Ενθάρρυνση της συζήτησης
 • Προώθηση των δεξιοτήτων μνήμης
 • Γνωριμία με τους άλλους συμμετέχοντες

Υλικά

 • Χαρτί
 • Στιλό/Μολύβι
 • Χέρια

Διαδικασία

Δώστε σε όλους τους συμμετέχοντες ένα φύλλο χρωματιστού χαρτιού Α4 και ένα χρωματιστό στυλό/μολύβι. Ζητήστε από όλους να ζωγραφίσουν γύρω από το χέρι τους και να γράψουν ένα πράγμα στο οποίο είναι καλοί σε κάθε δάχτυλο.

Κάποιοι μπορεί να το βρίσκουν αυτό πιο δύσκολο από άλλους, αλλά αυτό παρέχει την ευκαιρία στον συντονιστή ή σε άλλους συμμετέχοντες να παρέμβουν και να βοηθήσουν.

Οι δεξιότητες δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι υπερβολικά πολύπλοκες και μπορεί να είναι κάτι τόσο απλό όσο το να δένετε τα κορδόνια σας ή να κάνετε ποδήλατο. Αυτό είναι πιθανό να ποικίλλει ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα.

Μόλις όλοι σκεφτούν πέντε πράγματα, χωρίστε την ομάδα σε ζευγάρια. Τα ζευγάρια συζητούν εναλλάξ για τα πράγματα που κάνουν καλά και για το πώς απέκτησαν αυτές τις δεξιότητες..

Παιχνίδια ρόλων και προσομοιώσεις

Πλεονεκτήματα

Δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να δουν τα πράγματα από την οπτική γωνία ενός άλλου ατόμου. Η θεατρική πτυχή προσδίδει ενέργεια στη συνεδρία.

Μεονεκτήματα

Ορισμένοι συμμετέχοντες μπορεί να μην θέλουν να παίξουν μπροστά στην ομάδα ή να αισθάνονται άβολα παίζοντας έναν συγκεκριμένο ρόλο.

Σκοπός

Να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες μια “αντίθετη” άποψη.

Στόχοι

 • Ανάπτυξη αυτοπεποίθησης
 • Να αντιδράσουν σε απροσδόκητες περιστάσεις
 • Βελτίωση των δεξιοτήτων ακρόασης
 • Κατανόηση των αντίθετων απόψεων
 • Βελτίωση των δεξιοτήτων αναστοχασμού

Υλικά

 • Ενδεχομένως σκηνικά, ανάλογα με το σενάριο που έχει επιλεγεί

Διαδικασία

Η διαφορά μεταξύ ενός παιχνιδιού ρόλων και μιας προσομοίωσης είναι ότι σε ένα παιχνίδι ρόλων οι συμμετέχοντες υποδύονται κάποιον άλλο, ενώ σε μια προσομοίωση υποδύονται τον εαυτό τους.

Επιλέξτε μια κατάσταση που θέλετε να αναπαρασταθεί. Λάβετε υπόψη σας τι θέλετε να διερευνήσετε και γιατί. Μια απλή κατάσταση είναι καλύτερη, π.χ. μια παρεξήγηση με έναν υπάλληλο λόγω γλωσσικού εμποδίου σε ένα κατάστημα/σταθμό τρένου κ.λπ. Κάποιος θα μπορούσε να υποδυθεί τον υπάλληλο, κάποιος το άτομο που μιλάει την ξένη γλώσσα και κάποιος άλλος τον διερμηνέα.

Εξηγήστε προσεκτικά την κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων που εκπροσωπούνται και της φυσικής διάταξης. Αν μοιράσετε ρόλους, ποτέ μην αναγκάσετε κάποιον να παίξει κάτι για το οποίο δεν νιώθει άνετα. Δώστε τους λίγα λεπτά για να μπουν στο ρόλο τους. Όσοι δεν συμμετέχουν ενεργούν ως παρατηρητές.

Ο συντονιστής σταματά την προσομοίωση ή το παιχνίδι ρόλων όταν έχουν αποκαλυφθεί αρκετά ζητήματα, η άσκηση φτάνει σε φυσικό τέλος ή οι συμμετέχοντες θέλουν να σταματήσουν. Το παιχνίδι θα πρέπει επίσης να σταματήσει εάν κάποιος συμμετέχων παρουσιάζει μεγάλη ένταση ή εμπλέκεται υπερβολικά. Κάντε ένα σύντομο διάλειμμα, αφαιρέστε τους ρόλους (βλ. παρακάτω) και στη συνέχεια αξιολογήστε την άσκηση. Η αξιολόγηση επιτρέπει στους παρατηρητές να σχολιάζουν τις διαδικασίες. Αφήστε χώρο για συζήτηση. Τι έμαθαν οι συμμετέχοντες και πώς θα το εφαρμόσουν στην πραγματική ζωή; Οι παρατηρητές θα πρέπει να ενθαρρύνονται να κάνουν θετικά σχόλια για όσα είδαν. Αντί να λένε τι θα έπρεπε να έχουν κάνει οι συμμετέχοντες, είναι καλύτερα να χρησιμοποιούν εκφράσεις όπως “”Μια άλλη επιλογή που θα μπορούσατε να δοκιμάσετε είναι…”, “Ίσως αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει…”, “Έμαθα … από την τακτική σας και θα ήθελα να δοκιμάσω…””.

Μετά από κάθε παιχνίδι ρόλων είναι σημαντικό οι συμμετέχοντες να βγαίνουν από το ρόλο και να αφήνουν πίσω τους τυχόν έντονα συναισθήματα. Εκτιμήστε το είδος άσκησης που απαιτείται, ανάλογα με την ένταση του παιχνιδιού ρόλων. Ένα απλό κούνημα ή μερικές βαθιές αναπνοές μπορεί να είναι αρκετά. Άλλες επιλογές περιλαμβάνουν ένα διάλειμμα, ένα σωματικό παιχνίδι ή έναν οραματισμό που στρέφει την προσοχή των ανθρώπων αλλού (σε μια ευχάριστη ανάμνηση, για παράδειγμα)”.

Ήχοι ζώων

Πλεονεκτήματα

Δυναμική, διασκεδαστική άσκηση που είναι ιδανική για μικρότερα παιδιά. Ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση όλων των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων και των πιο ντροπαλών. Τυγχάνει καθολικής αποδοχής και δεν παρουσιάζει γλωσσικά εμπόδια στους συμμετέχοντες.

Μεονεκτήματα

Μπορεί να είναι αρκετά χαοτική και θορυβώδης. Ίσως είναι δύσκολο για τα παιδιά να ανακτήσουν τη συγκέντρωσή τους μετά. Για αυτό έιναι πιο κατάλληλη για το τέλος της συνεδρίας.

Σκοπός

Διευκόλυνση της επικοινωνίας και της δημιουργίας δεσμών μεταξύ όλων των συμμετεχόντων με διασκεδαστικό τρόπο. Υπερπήδηση των γλωσσικών/πολιτισμικών εμπόδιων.

Στόχοι

 • Να σπάσει ο πάγος
 • Συμπερίληψη όλων των συμμετεχόντων
 • Απελευθέρωση ενέργειας
 • Να ζωντανέψει η ατμόσφαιρα
 • Να ξεπεραστούν τα γλωσσικά εμπόδια
 • Να διασκεδάσουν!

Υλικά

 • Δεμένα μάτια
 • Κάρτες με ζώα

Διαδικασία

Στην αρχή της άσκησης, δώστε στους συμμετέχοντες κάρτες με το όνομα ενός ζώου που είναι αναγνωρίσιμο σε όλους (αγελάδα/γουρούνι/πάπια κ.λπ.) Θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τρία “ζώα” από κάθε είδος.

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες πρέπει να δέσουν τα μάτια τους. Αυτό παρέχει την πρώτη ευκαιρία για αλληλεπίδραση, καθώς μπορεί να ζητηθεί από τα παιδιά να δέσουν τα μάτια τους μεταξύ τους. Ο συντονιστής μπορεί να παρέμβει και να βοηθήσει αν χρειαστεί.

Στη συνέχεια η πρόκληση για τους συμμετέχοντες είναι να χρησιμοποιήσουν τους αντίστοιχους θορύβους των ζώων τους για να βρουν άλλα ζώα του ίδιου είδους, πριν αποκαλύψουν την ταυτότητά τους. Ενώ η άσκηση ξεκινάει δυνατά και χαοτικά, θα πρέπει να καταλήξει με μια αίσθηση τάξης και ενότητας.