Χρήση της εξουσίας: καταιγισμός ιδεών/ Tableau

Πλεονεκτήματα

Τα μέλη της ομάδας μπορούν να αναγνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο η εξουσία χρησιμοποιείται διαρκώς από τον καθένα τους και να διαπιστώσουν οπτικά τον αντίκτυπο της χρήσης της. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι συμμετέχοντες συνεργάζονται και βελτιώνουν ο ένας τις ιδέες και τις δράσεις του άλλου.

Τα ντροπαλά μέλη της ομάδας δεν χρειάζεται να παίξουν έναν ενεργό “ρόλο” στο στιγμιότυπο, αλλά συμμετέχουν μέσω της έκφρασης που τους προκαλεί το παιχνίδι ρόλων.
Μειονεκτήματα

Μπορεί οι συμμετέχοντες να μην έχουν στην ουσία άποψη για ένα θέμα. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να δοθούν στον συντονιστή ορισμένα παραδείγματα χρήσης εξουσίας.

Σκοπός

Να αναγνωρίσουν τα μέλη της ομάδας ότι κάθε πράξη έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον και ότι η εξουσία είναι παρούσα σε κάθε στιγμή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί θετικά.

Στόχοι

 • Να βοηθήσουν την ομάδα να αναγνωρίσει και να επισημάνει τρόπους χρήσης της εξουσίας που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη μη βίαιη δράση.

Υλικά

 • Πίνακας σεμιναρίου και στυλό
 • Ενδεχομένως μια φωτογραφική μηχανή για την αποτύπωση του στιγμιότυπου
 • Χρόνος: 15-30 λεπτά

Διαδικασία

Μέρος 1: Ορισμοί και καταιγισμοί ιδεών.

Ο συντονιστής ρωτά την ομάδα ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτονται όταν ακούνε τη λέξη “εξουσία”. Συγκεντρώστε μερικές γρήγορες απαντήσεις από την ομάδα.

Ο συντονιστής μπορεί στη συνέχεια να εξηγήσει ότι όλοι χρησιμοποιούμε την εξουσία- αυτό που έχει σημασία είναι το “πώς” τη χρησιμοποιούμε. Κάποιοι μπορεί να χρησιμοποιούν την “Εξουσία πάνω σε”, δηλαδή την εξουσία που χρησιμοποιείται για να αποκτήσουμε ή να διατηρήσουμε την κυριαρχία ή τον έλεγχο πάνω στους άλλους.

Γράψτε αυτόν τον όρο στον πίνακα/χαρτί και ζητήστε από την ομάδα να προχωρήσει σε καταιγισμό ιδεών με παραδείγματα. Αφήστε περιθώρια για συζήτηση.

Στη συνέχεια, ρωτήστε την ομάδα ποιος μπορεί να είναι ένας εναλλακτικός τρόπος χρήσης της εξουσίας. Κάποιοι μπορεί να έχουν ακούσει τον όρο “Εξουσία με”, που αναφέρεται στην εξουσία που χρησιμοποιείται συλλογικά ή συνεργατικά στο πλαίσιο μιας ομάδας ίσων. Γράψτε και αυτόν τον όρο και αφήστε την ομάδα να κάνει καταιγισμό ιδεών με παραδείγματα εφαρμογής της “Εξουσίας με”.

Μέρος 2: Tableau εξουσίας

Μικρές ομάδες των 3-4 ατόμων. Επιλέξτε ένα από αυτά τα σενάρια σχετικά με την “Εξουσία πάνω σε” που καταγράφηκαν και ως ομάδα δημιουργήστε ένα “στιγμιότυπο” (ένα παγωμένο καρέ που αναπαριστά το σενάριο με κάποιο τρόπο). Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να παρατηρήσουν πώς αισθάνονται στον “ρόλο” τους.

Κάθε ομάδα με τη σειρά βγαίνει από το στιγμιότυπό της και κοιτάζει για λίγο στην αίθουσα – παρατηρήστε εκφράσεις, γλώσσα του σώματος κ.λ.π. Επαναλάβετε αυτό για την “Εξουσία με” και την “Εξουσία από” όσο ο χρόνος το επιτρέπει.

Στη συνέχεια, συζητήστε και διευκρινίστε τις συνέπειες της χρήσης της εξουσίας. Ελέγχετε διαρκώς προσεκτικά αν όλοι στην ομάδα έχουν κατανοήσει τους δύο όρους και τη μεταξύ τους διαφορά. Αφήστε χρόνο για ερωτήσεις, σχόλια και συζήτηση.

Γνωρίστε ο ένας τον άλλον: (Δύο αλήθειες και ένα ψέμα)

Πλεονεκτήματα

Χρήσιμο και διασκεδαστικό για την έναρξη μιας συνάντησης ή μετά από ένα διάλειμμα σε μια ομάδα, όπου οι συμμετέχοντες δεν γνωρίζονται μεταξύ τους ή δεν γνωρίζουν πολλά ο ένας για τον άλλον.

Μειονεκτήματα

Τα άτομα στα οποία δεν αρέσει η ιδέα του “ψέματος” μπορεί να δυσκολευτούν με αυτό.

Σκοπός

Να βοηθηθούν όλοι να μάθουν ονόματα και προσωπικές/επαγγελματικές πληροφορίες.

Στόχοι

 • Σπάσιμο του πάγου μέσω της δυνατότητας επινόησης ιστοριών

Υλικά

 • Πιθανόν πίνακας σεμιναρίου και στυλό
 • Χρόνος: 10-15 λεπτά

Διαδικασία

Ο συντονιστής γράφει τρεις δηλώσεις στον πίνακα. Δύο δηλώσεις είναι αληθινές και μία είναι ψέμα. Παράδειγμα

 • Διδάσκω εδώ και 10 χρόνια.
 • Έχω μια γάτα για κατοικίδιο που ονομάζεται “Mini”.
 • Έζησα στη Ρώμη για ένα χρόνο.

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να κάνουν ερωτήσεις “ανίχνευσης ψεύδους” για να πάρουν πληροφορίες προκειμένου να προσδιορίσουν ποια δήλωση είναι ψευδής. Για παράδειγμα:

 • Διδασκαλία – Πού έχετε διδάξει; Τι έχετε διδάξει; Ποια χρονιά ξεκινήσατε;
 • Κατοικίδιο – Πόσων χρονών είναι η Μίνι; Τι τρώει η Mini; Πού κρατάτε τη Mini;
 • Ρώμη – Πού ζήσατε στη Ρώμη; Ποια γλώσσα μιλούσαν στη Ρώμη;

Οι συμμετέχοντες ψηφίζουν ποια δήλωση είναι ψέμα. Αποκαλύψτε ποιες είναι αλήθειες και ποιες ψέματα.

Τοποθετήστε τους συμμετέχοντες σε μικρές ομάδες (3 ή 4 άτομα λειτουργούν καλά). Οι μικρές ομάδες επαναλαμβάνουν τα βήματα 1 – 3, τα άτομα γράφουν πρώτα τις αλήθειες και τα ψέματά τους σε χαρτί, στη συνέχεια τα μοιράζονται ένα προς ένα, ενώ οι άλλοι κάνουν ερωτήσεις, ψηφίζουν ποια δήλωση είναι ψέμα.

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να συστηθούν μεταξύ τους στη μεγάλη ομάδα.

Φανταστείτε το μέλλον: θέτοντας στόχους

Πλεονεκτήματα

Αν έχετε μια συγκεκριμένη ομάδα που ασπάζεται τα ίδια ιδανικά και επιθυμεί να αλλάξει κάτι στο περιβάλλον της ή να ξεκινήσει μια εκστρατεία, η συνεδρία είναι τέλεια σχεδιασμένη για να καθορίσει τη δράση και τη διαδικασία. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενθαρρύνει κάθε μεμονωμένο συμμετέχοντα να σκεφτεί τους δικούς του μελλοντικούς στόχους και να εφαρμόσει την άσκηση στην πράξη, σχηματίζοντας ζευγάρια συμμετεχόντων και συζητώντας σε αυτές τις ομάδες ο ένας τους στόχους και τις διαδικασίες του άλλου.

Μειονεκτήματα

Ο στόχος που τίθεται μπορεί να φαίνεται πολύ υψηλός για τους συμμετέχοντες.

Σκοπός

Να αναπτύξουν στόχους, συμπεριλαμβανομένων των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων στόχων και ταυτόχρονα να αναγνωρίσουν πιθανούς κινδύνους και τον τρόπο αποφυγής τους.

Στόχοι

 • Να δοθεί μια ιδέα για το ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι βραχυπρόθεσμοι και μεσοπρόθεσμοι στόχοι μιας εκστρατείας.
 • Ανάπτυξη βημάτων για την επίτευξη του στόχου

Υλικά

 • Καμία ιδιαίτερη προετοιμασία
 • Χρόνος: 5-10 λεπτά

Διαδικασία

Για να “φανταστείτε το μέλλον”, ξεκινήστε αναγράφοντας ένα όραμα που μοιράζεται η ομάδα στην κορυφή ενός χαρτιού σε έναν πίνακα σεμιναρίου. Από κάτω γράψτε τους στόχους που η ομάδα πιστεύει ότι πρέπει να επιτευχθούν για να γίνει αυτό το όραμα πραγματικότητα. Ζητήστε από την ομάδα να επιλέξει έναν από τους στόχους που είναι ο καταλληλότερος για να εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση και να ορίσει μια ημερομηνία στο μέλλον κατά την οποία θα μπορούσε να επιτευχθεί. Ενθαρρύνετε την ομάδα να φανταστεί ότι βρίσκεται ήδη σε εκείνο το έτος- το όραμά της έχει εκπληρωθεί!

Θέστε το ερώτημα: ποιες προϋποθέσεις έπρεπε να πληρούνται για να γίνει ο στόχος πραγματικότητα; Ποιες αλλαγές έπρεπε να γίνουν; Πώς άλλαξαν οι στάσεις και η συμπεριφορά των ανθρώπων; Υπήρξαν αλλαγές στην κυβερνητική πολιτική ή σε άλλους θεσμούς; Πότε έγιναν αυτές οι αλλαγές;

Σημειώστε τις σημαντικές αλλαγές στο χαρτί, ξεκινώντας από τον στόχο και προχωρώντας αντίστροφα από τον στόχο (μέλλον) μέχρι το σημείο που βρίσκεστε τώρα (παρόν). Αφού έχετε μια πλήρη εικόνα, σε όλη τη διαδρομή από τον στόχο της εκστρατείας μέχρι το παρόν, μπορεί να είναι χρήσιμο να ιεραρχήσετε τις αλλαγές που πρέπει να επιτύχετε.

Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε έναν πίνακα από τον αριθμό 4 (επαρκής), έως το 0 (” άνευ σημασίας/ουδέτερη”). Οι αλλαγές που είναι άνευ σημασίας θα πρέπει να αφαιρεθούν από τον πίνακα. Επιπλέον, θα μπορούσατε να προσθέσετε αλλαγές που θα απειλούσαν το όραμα ή τον στόχο της εκστρατείας και οι οποίες πρέπει να αποφευχθούν. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να συνειδητοποιήσετε τους κινδύνους για τη στρατηγική σας. Ενθαρρύνετε τον προβληματισμό για κάθε αλλαγή, απομακρυνόμενοι από τον στόχο και επιστρέφοντας στην παρούσα κατάσταση>.

Από τη δράση στη συζήτηση

Πλεονεκτήματα

Κατάλληλο ως προετοιμασία για περαιτέρω συζήτηση σχετικά με τις συγκρούσεις.

Αδυναμίες

Συνεδρίαση κατάλληλη για ήρεμη, διακριτική ατμόσφαιρα. Ακατάλληλη για ενεργητική δυναμική ομάδων.

Σκοπός

Συνεδρίαση κατάλληλη για ήρεμη, διακριτική ατμόσφαιρα. Ακατάλληλη για ενεργητική δυναμική ομάδων.

Στόχοι

 • Βοηθάει τους συμμετέχοντες να συνειδητοποιήσουν την καθημερινή επικοινωνία και τους κατάλληλους τρόπους θετικής επικοινωνίας.
 • Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας οι συμμετέχοντες πρέπει να επιτύχουν σύμπνοια και να συζητήσουν με σεβασμό

Υλικά

 • Υλικό σημειώσεων για τους συμμετέχοντες
 • Χρόνος: 20-30 λεπτά, ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων

Διαδικασία

Η εργασία: Γράψτε πέντε σημεία που χαρακτηρίζουν μια καλή σύγκρουση. Εάν οι συμμετέχοντες δεν έχουν προσωπική εμπειρία μιας καλής σύγκρουσης, τότε σκεφτείτε υποθετικά.

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να ξαναγράψουν το ακριβώς αντίθετο των πέντε πρώτων σημείων.

Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε μικρές ομάδες και ζητήστε τους να επιλέξουν ποια τρία σημεία θεωρούν ότι αντιπροσωπεύουν τα μεγαλύτερα προβλήματα στις συγκρούσεις σύμφωνα με τις σημειώσεις τους.

Η ομάδα μπορεί στη συνέχεια να κάνει καταιγισμό ιδεών πάνω στο πώς μπορεί να μετατραπεί μια καταστροφική διαχείριση συγκρούσεων σε εποικοδομητική διαχείριση συγκρούσεων γύρω από τα σημεία που επέλεξαν.

Παρουσιάστε τα ευρήματα σε ολόκληρη την ομάδα.

Spectrum και Cross Spectrum (επίσης γνωστό ως βαρόμετρο)

Πλεονεκτήματα

Τα μέλη της ομάδας μπορούν να αξιολογήσουν πώς προκύπτουν οι διαφορετικές απόψεις και να κατανοήσουν ο ένας τον άλλον. Ταυτόχρονα οι συμμετέχοντες αποφασίζουν από κοινού τι καθιστά μια ενέργεια βίαιη ή μη βίαιη.

Μειονεκτήματα

Μπορεί να υπάρξει μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ των απόψεων των συμμετεχόντων, το οποίο χρειάζεται χώρο για αξιολόγηση.

Σκοπός

Να ελέγξει ή να καταδείξει το εύρος των απόψεων μέσα σε μια ομάδα και να προσδιορίσει τι καθιστά μια δράση αποτελεσματική.

Στόχοι

 • Δοκιμή ή διαμόρφωση συγκεκριμένης πρότασης για αποτελεσματική μη βίαιη δράση στην οποία μπορεί να συμφωνήσει η ομάδα
 • Προσδιορισμός του τι είναι η μη βία και γιατί πρέπει να χρησιμοποιείται
 • Διερεύνηση των λόγων ή των εμπειριών για τις απόψεις των μελών της ομάδας

Υλικά

 • Σχοινί, κορδέλα ή κολλητική ταινία, αρκετά μεγάλη ώστε να δημιουργηθεί ένα πλέγμα στο οποίο μπορεί να σταθεί η ομάδα
 • Χαρτί και στυλό
 • Χρόνος: 45 λεπτά

Διαδικασία

Καθορίστε έναν χώρο όπου τα μέλη της ομάδας μπορούν να παραταχθούν κατά μήκος μιας γραμμής. Τα δύο άκρα της γραμμής αντιπροσωπεύουν τους πόλους της αντίθεσης: συμφωνία, διαφωνία, “θα το έκανα/δεν θα το έκανα”. Παρουσιάστε μια σαφή τοποθέτηση ή ένα σενάριο και ζητήστε από τα άτομα να σταθούν σε ένα σημείο του φάσματος που αντιπροσωπεύει το πώς αισθάνονται γι’ αυτό.

Ξεκαθαρίστε ότι δεν υπάρχουν “σωστές” ή “λάθος” απαντήσεις, απλώς διαφορετικές απόψεις, και ότι είναι σημαντικό να ακούει ο ένας τον άλλον και να προσπαθεί να κατανοήσει την οπτική γωνία του άλλου. Ενθαρρύνετε να λένε “νομίζω ότι…” ή “αισθάνομαι ότι…”. Ο καθένας πρέπει να μιλάει για τον εαυτό του.

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να εξηγήσουν γιατί στάθηκαν εκεί που στάθηκαν- ενθαρρύνετε σύντομες, συνοπτικές απαντήσεις. Αν η ομάδα είναι μεγάλη, καλέστε τους συμμετέχοντες να συζητήσουν με τους κοντινούς τους ανθρώπους γιατί επέλεξαν να σταθούν εκεί που στάθηκαν- αυτό βοηθάει όλους να συμμετέχουν και να εκφράσουν τη θέση τους, ακόμη και αν δεν υπάρχει χρόνος να τους ακούσουν όλους σε ολόκληρη την ομάδα.

Παραλλαγή: “Cross spectrum”: ουσιαστικά, δύο φάσματα σε διαφορετικούς άξονες.

Εναλλακτικά: επισήμανση των άκρων “βίαιοι/μη βίαιοι” και “αποτελεσματικοί/μη αποτελεσματικοί”. Οι συμμετέχοντες πρέπει να αποφασίσουν σε ποιο βαθμό θεωρούν ότι μια ενέργεια είναι βίαιη/μη βίαιη κ.λπ. Όπως παραπάνω, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να πουν γιατί στάθηκαν εκεί που στάθηκαν. Χρησιμοποιήστε παραδείγματα που μπορεί να είναι αμφιλεγόμενα.

Οι συμμετέχοντες μπορεί να μπουν στον πειρασμό να προχωρήσουν αμέσως σε συζήτηση αφού το πρώτο άτομο εξηγήσει γιατί στάθηκε εκεί που στάθηκε. Έχετε το νου σας – αν αυτό συμβεί, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν την πρόταση “Στέκομαι εδώ επειδή…”