Online digitale databank – Hulpbron

Online digitale databank – Hulpbron2022-04-07T13:59:41+02:00
Ministerie van Justitie en Gelijkheid (2017) Strategie voor de integratie van migranten: Een blauwdruk voor de toekomst.

Beschrijving

De integratiestrategie voor migranten is ontwikkeld als antwoord van de regering op de uitdaging om integratie te bevorderen in een context van toegenomen diversiteit in Ierland. De visie is migranten in staat te stellen op voet van gelijkheid met Ieren te participeren. De primaire doelstelling is ervoor te zorgen dat belemmeringen voor volledige participatie in de Ierse samenleving door migranten of hun in Ierland geboren kinderen worden geïdentificeerd en aangepakt. De strategie is bedoeld om toe te werken naar een langetermijnvisie waarin integratie is verankerd in gemeenschappen, werkplekken en de bredere samenleving. Er wordt een aantal gerichte initiatieven voorgesteld: - om de participatie van migranten op specifieke gebieden (zoals ondernemerschap of werkgelegenheid in de publieke sector) te vergroten; - specifieke migrantenbehoeften aan te pakken (zoals op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg); en - om uitdagingen aan te pakken (zoals hiaten in de gegevens). Wat migrantenkinderen betreft, beoogt de strategie dat migrantenkinderen worden ondersteund om ten volle van het onderwijssysteem te profiteren. De acties zullen onder meer integratiekwesties omvatten die zullen worden geïntegreerd in de werkzaamheden van alle betrokken ministeries en overheidsinstanties en aan de orde zullen worden gesteld in hun strategieverklaringen, jaarverslagen en andere documenten.

Categorie:
 • Beleidsnota's
 • Land van herkomst / uitvoering:
 • Ierland
 • Taal:
 • Engels
 • Naleving van de Dashboard-resultaten:
  • Toegang tot verplicht onderwijs
  • Toegang tot gezondheidszorg
  • Volledige leerplicht
  • Culturele identiteit behouden en nieuwe culturele waarden en interculturele vaardigheden overnemen
  • De vaardigheden van kinderen in de taal van het gastland
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (bruggen)
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (ondersteuning)
  • Instellingen
  • Leerkrachten
  Beleidsnota's gericht tot:
 • Nationale regeringen
 • Latest news

  Together we make all the difference

  Immerse Irish team findings will be shared at an event on September 15th

  juli 12th, 2023|News, Schools|

  University College Cork will held an event on September 15th to share the Immerse H2020 project findings on the integration of migrant children in the Irish education system. The event will take place at the UCC premises with the participation of [...]

  Immerse yourself again! Poetry and Drawing Exhibition in schools about “Language”

  juni 7th, 2023|Children, Community, News, Schools|

  The IMMERSE YOURSELF AGAIN! Poetry and Drawing Exhibition on the subject of “Language” is now live in the IMMERSE HUB. Following the success of our first exhibition about “Belonging”, students aged 7-18, from schools and centres in IMMERSE six [...]

  Immerse yourself! Poetry and Drawing Exhibition in schools about “Belonging”

  december 27th, 2022|Children, Community, News, Schools|

  The IMMERSE YOURSELF! Poetry and Drawing Exhibition on the subject of “Belonging” is now live in the IMMERSE Hub.  Students aged 7-18, from schools and centres, contacted as part of the larger IMMERSE project, in [...]