Online digitale databank – Hulpbron2022-04-07T13:59:41+02:00
Ministerie van Justitie en Gelijkheid (2017) Strategie voor de integratie van migranten: Een blauwdruk voor de toekomst.

Beschrijving

De integratiestrategie voor migranten is ontwikkeld als antwoord van de regering op de uitdaging om integratie te bevorderen in een context van toegenomen diversiteit in Ierland. De visie is migranten in staat te stellen op voet van gelijkheid met Ieren te participeren. De primaire doelstelling is ervoor te zorgen dat belemmeringen voor volledige participatie in de Ierse samenleving door migranten of hun in Ierland geboren kinderen worden geïdentificeerd en aangepakt. De strategie is bedoeld om toe te werken naar een langetermijnvisie waarin integratie is verankerd in gemeenschappen, werkplekken en de bredere samenleving. Er wordt een aantal gerichte initiatieven voorgesteld: - om de participatie van migranten op specifieke gebieden (zoals ondernemerschap of werkgelegenheid in de publieke sector) te vergroten; - specifieke migrantenbehoeften aan te pakken (zoals op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg); en - om uitdagingen aan te pakken (zoals hiaten in de gegevens). Wat migrantenkinderen betreft, beoogt de strategie dat migrantenkinderen worden ondersteund om ten volle van het onderwijssysteem te profiteren. De acties zullen onder meer integratiekwesties omvatten die zullen worden geïntegreerd in de werkzaamheden van alle betrokken ministeries en overheidsinstanties en aan de orde zullen worden gesteld in hun strategieverklaringen, jaarverslagen en andere documenten.

Categorie:
 • Beleidsnota's
 • Land van herkomst / uitvoering:
 • Ierland
 • Taal:
 • Engels
 • Naleving van de Dashboard-resultaten:
  • Toegang tot verplicht onderwijs
  • Toegang tot gezondheidszorg
  • Volledige leerplicht
  • Culturele identiteit behouden en nieuwe culturele waarden en interculturele vaardigheden overnemen
  • De vaardigheden van kinderen in de taal van het gastland
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (bruggen)
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (ondersteuning)
  • Instellingen
  • Leerkrachten
  Beleidsnota's gericht tot:
 • Nationale regeringen
 • Lastest news

  Together we make all the difference

  IMMERSE’s response to the arrival of refugee children from Ukraine

  mei 24th, 2022|Community, News, Publications|

  IMMERSE was born out of the concern for ensuring that Europe meets the challenges and the potential involved in the successful inclusion of all refugee and migrant children across the continent. Today, with the massive arrival of [...]

  Guiding principles for the reception and inclusion of refugee and migrant children

  mei 23rd, 2022|Awareness campaign, News, Resources|

  IMMERSE researchers have created a list of ten guiding principles, based on the results of a co-created methodology (involving children and other stakeholders) to define 30 key indicators to monitor socio-educational inclusion. Click on the image to read and download [...]

  Online Digital Database of good practices at national and EU level now available

  april 30th, 2022|Community, News|

  IMMERSE has launched its online database with more than 100 resources aimed at identifying supportive environments, educational conditions and practical materials addressed to school leaders, teachers, educators, and social professionals involved in the socio-educational integration of refugee and migrant [...]