Online digitale databank – Hulpbron2022-04-07T13:59:41+02:00
Economisch en Sociaal Onderzoeksinstituut (2021) JAARVERSLAG OVER MIGRATIE EN ASIELAND 2019: IERLAND, Europees Migratienetwerk.

Beschrijving

Het jaarverslag over migratie en asiel 2019: Ierland geeft een overzicht van trends, beleidsontwikkelingen en belangrijke debatten op het gebied van migratie en internationale bescherming gedurende 2019 in Ierland. Het is geschreven door de ESRI die het Ierse nationale contactpunt zijn van het Europees Migratienetwerk. Het Europees Migratienetwerk (EMN) heeft tot doel actuele, objectieve, betrouwbare en vergelijkbare informatie over migratie en asiel op het niveau van de lidstaten en de EU te verstrekken ter ondersteuning van de beleidsvorming en ter informatie van het grote publiek, en het jaarverslag over migratie en asiel is een belangrijk onderdeel van dit werk. Het doel van het EMN-rapport is inzicht te verschaffen in de belangrijkste politieke en wetgevende (inclusief EU) ontwikkelingen op het niveau van de lidstaten, alsook in publieke debatten, op het vlak van migratie en asiel. De netto inkomende migratie van niet-EU-onderdanen naar Ierland in april 2020 wordt geraamd op 19.000.Het Bureau voor internationale bescherming (IPO) ontving in 2019 4.781 verzoeken om internationale bescherming, een stijging van 30,2 procent ten opzichte van de 3.673 verzoeken in 2018. De aanvragen van Ierland waren goed voor 0,64 procent van de in totaal 745.255 aanvragen die in 2019 in de EU-28-landen werden gedaan.In 2019 werden in totaal 42 vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel geïdentificeerd.

Categorie:
 • Andere instrumenten en middelen
 • Land van herkomst / uitvoering:
 • Ierland
 • Taal:
 • Engels
 • Naleving van de Dashboard-resultaten:
  • Toegang tot verplicht onderwijs
  • Toegang tot gezondheidszorg
  • Toegang tot een juridisch statuut
  • Instellingen
  Beleidsnota's gericht tot:
 • Internationale/supranationale lichamen
 • Nationale regeringen
 • Regionale/federale administratie
 • Lastest news

  Together we make all the difference

  IMMERSE’s response to the arrival of refugee children from Ukraine

  mei 24th, 2022|Community, News, Publications|

  IMMERSE was born out of the concern for ensuring that Europe meets the challenges and the potential involved in the successful inclusion of all refugee and migrant children across the continent. Today, with the massive arrival of [...]

  Guiding principles for the reception and inclusion of refugee and migrant children

  mei 23rd, 2022|Awareness campaign, News, Resources|

  IMMERSE researchers have created a list of ten guiding principles, based on the results of a co-created methodology (involving children and other stakeholders) to define 30 key indicators to monitor socio-educational inclusion. Click on the image to read and download [...]

  Online Digital Database of good practices at national and EU level now available

  april 30th, 2022|Community, News|

  IMMERSE has launched its online database with more than 100 resources aimed at identifying supportive environments, educational conditions and practical materials addressed to school leaders, teachers, educators, and social professionals involved in the socio-educational integration of refugee and migrant [...]