Online digitale databank – Hulpbron2022-04-07T13:59:41+02:00
EG-actieplan voor de integratie van onderdanen van derde landen

Beschrijving

Het actieplan voor integratie biedt de EU-lidstaten een gemeenschappelijk beleidskader voor de verdere ontwikkeling en versterking van hun nationale integratiebeleid voor migranten uit derde landen, en beschrijft de beleidsmatige, operationele en financiële steun die de EG ter ondersteuning van deze acties kan verlenen. Met betrekking tot onderwijs bevat het actieplan een aantal specifieke aanbevelingen voor de lidstaten: - Zorg voor online taaltoetsing en online taalonderricht voor nieuwkomers uit derde landen, met name vluchtelingen, via de online taalondersteuning van Erasmus+. - Steun verlenen aan evenementen voor intercollegiaal leren met betrekking tot belangrijke beleidsmaatregelen, zoals welkomstlessen, vaardigheids- en taalbeoordeling, steun voor niet-begeleide kinderen, intercultureel bewustzijn, erkenning van academische kwalificaties en integratie in het hoger onderwijs. - De schoolgemeenschap ondersteunen bij het bevorderen van inclusief onderwijs en het aanpakken van de specifieke behoeften van migrantenleerlingen via het COM-onlineplatform School Education Gateway. - Wegnemen van belemmeringen voor de deelname van meisjes en jongens uit derde landen aan voorschools onderwijs door middel van de ontwikkeling van het Europees kwaliteitskader voor opvang en onderwijs voor jonge kinderen (ECEC), met inbegrip van hulp aan ECEC-personeel om in te spelen op de specifieke situatie van gezinnen. - leerkrachten en schoolpersoneel uit te rusten met de vaardigheden die nodig zijn om met diversiteit om te gaan, en de aanwerving van leerkrachten met een migrantenachtergrond te bevorderen. - Bevorderen en ondersteunen van de participatie van migrantenkinderen in voor- en vroegschoolse educatie en opvang.

Categorie:
 • Andere instrumenten en middelen
 • Land van herkomst / uitvoering:
 • Europese Unie
 • Taal:
 • Engels
 • Naleving van de Dashboard-resultaten:
  • Toegang tot verplicht onderwijs
  • Toegang tot gezondheidszorg
  • Volledige leerplicht
  • Culturele identiteit behouden en nieuwe culturele waarden en interculturele vaardigheden overnemen
  • Kinderen blijven (formeel) onderwijs volgen na de leerplicht / toegang tot (formeel) niet-verplicht onderwijs
  • Academische vaardigheden van kinderen
  • De vaardigheden van kinderen in de taal van het gastland
  • Toegang tot een juridisch statuut
  • Geluk / levenstevredenheid bij kinderen
  • Verbondenheidsgevoel bij kinderen
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (bruggen)
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (ondersteuning)
  • Instellingen
  • Leerkrachten
  • Behaalde graden & niveaus van (formeel) niet-verplicht onderwijs
  Beleidsnota's gericht tot:
 • Internationale/supranationale lichamen
 • Nationale regeringen
 • Regionale/federale administratie
 • Lastest news

  Together we make all the difference

  IMMERSE’s response to the arrival of refugee children from Ukraine

  mei 24th, 2022|Community, News, Publications|

  IMMERSE was born out of the concern for ensuring that Europe meets the challenges and the potential involved in the successful inclusion of all refugee and migrant children across the continent. Today, with the massive arrival of [...]

  Guiding principles for the reception and inclusion of refugee and migrant children

  mei 23rd, 2022|Awareness campaign, News, Resources|

  IMMERSE researchers have created a list of ten guiding principles, based on the results of a co-created methodology (involving children and other stakeholders) to define 30 key indicators to monitor socio-educational inclusion. Click on the image to read and download [...]

  Online Digital Database of good practices at national and EU level now available

  april 30th, 2022|Community, News|

  IMMERSE has launched its online database with more than 100 resources aimed at identifying supportive environments, educational conditions and practical materials addressed to school leaders, teachers, educators, and social professionals involved in the socio-educational integration of refugee and migrant [...]