Online digitale databank – Hulpbron2022-04-07T13:59:41+02:00
Programma voor de integratie van vluchtelingenkinderen in het openbaar onderwijs, uitgevoerd door het Griekse ministerie van Onderwijs

Beschrijving

Sinds september 2016 voert het Helleense ministerie van Onderwijs een programma uit om vluchtelingenkinderen in het openbaar onderwijs te integreren. Het doel is de ambigue relaties die sindsdien zijn ontwikkeld tussen het ministerie en de niet-gouvernementele organisaties die actief zijn op het gebied van onderwijs voor vluchtelingen. In het kader van het programma werden de betrekkingen tussen het Ministerie en de Internationale Organisaties (IO's) en de NGO's onderzocht. Er is ook een poging ondernomen om de voorwaarden waaronder deze betrekkingen vorm krijgen te verklaren. Hun belangrijkste kenmerken zijn complementariteit en concurrentie, min of meer. De redenen voor de concurrentie zijn verschillend op het centrale macroniveau en op het microniveau, d.w.z. de personeelsbetrekkingen tussen het ministerie en de NGO's. Vermeldenswaard is dat er een neerwaarts effect is, in die zin dat de houding en het gedrag van individuen rechtstreeks worden beïnvloed door de houding die een organisatie op centraal niveau inneemt ten opzichte van het Ministerie van Onderwijs en zijn beleid. Bovendien wordt in het document het programma voor het onderwijs aan vluchtelingen gedetailleerd beschreven, samen met vergelijkende gegevens voor de twee jaren 2016-2018. Er wordt ook gekeken naar geschillen met internationale organisaties en grote internationale ngo's, die uiteindelijk dezelfde doelstellingen dienen als overheidsinstanties.

Categorie:
 • Beleidsnota's
 • Land van herkomst / uitvoering:
 • Griekenland
 • Taal:
 • Grieks
 • Naleving van de Dashboard-resultaten:
  • Toegang tot verplicht onderwijs
  • Volledige leerplicht
  • Culturele identiteit behouden en nieuwe culturele waarden en interculturele vaardigheden overnemen
  • Kinderen blijven (formeel) onderwijs volgen na de leerplicht / toegang tot (formeel) niet-verplicht onderwijs
  • De vaardigheden van kinderen in de taal van het gastland
  • Toegang tot een juridisch statuut
  • Verbondenheidsgevoel bij kinderen
  • Instellingen
  • Behaalde graden & niveaus van (formeel) niet-verplicht onderwijs
  Beleidsnota's gericht tot:
 • Lokale overheden
 • Regionale/federale administratie
 • Lastest news

  Together we make all the difference

  IMMERSE’s response to the arrival of refugee children from Ukraine

  mei 24th, 2022|Community, News, Publications|

  IMMERSE was born out of the concern for ensuring that Europe meets the challenges and the potential involved in the successful inclusion of all refugee and migrant children across the continent. Today, with the massive arrival of [...]

  Guiding principles for the reception and inclusion of refugee and migrant children

  mei 23rd, 2022|Awareness campaign, News, Resources|

  IMMERSE researchers have created a list of ten guiding principles, based on the results of a co-created methodology (involving children and other stakeholders) to define 30 key indicators to monitor socio-educational inclusion. Click on the image to read and download [...]

  Online Digital Database of good practices at national and EU level now available

  april 30th, 2022|Community, News|

  IMMERSE has launched its online database with more than 100 resources aimed at identifying supportive environments, educational conditions and practical materials addressed to school leaders, teachers, educators, and social professionals involved in the socio-educational integration of refugee and migrant [...]