Online digitale databank – Hulpbron2022-04-07T13:59:41+02:00
Groep Intro vzw

Beschrijving

Groep Intro is een non-profitorganisatie die zich inzet voor een inclusieve samenleving. Ze werkt verspreid over steden en gemeenten in Vlaanderen aan projecten op de arbeidsmarkt, in scholen, in justitie, in gemeenschappen en in de vrijetijdsbesteding. Groep Intro schakelt jongerenwerkers in die werken met jongeren die het risico lopen op sociale uitsluiting, onder wie jongeren in de OKAN-klassen van de middelbare school (onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers), zowel in de scholen als in de gemeenschappen. Een voorbeeld van een project is de CHILLweek in Mechelen die specifiek gericht is op kinderen met een migrantenachtergrond. In de voorjaarsvakantie van 2019 maakten veertig jongeren, tussen 12 en 18 jaar uit de verschillende OKAN-klassen, kennis met Mechelse vrijetijdsbesteding. De CHILLweek was een initiatief van de gemeente Mechelen, in samenwerking met het Agentschap Integratie & Inburgering en Groep Intro. Groep Intro werkt ook aan projecten in het deeltijds onderwijs en het leerlingwezen, waaronder het duaal leren, en biedt individuele begeleiding en initiële opleiding en werkervaring voor jongeren, en zorgt voor toegang en informatie om toegang te krijgen tot de lokale arbeidsmarkt. De financiering komt van binnenuit. Soms zijn er aanvullende lokale subsidies om projectuitbreidingen mogelijk te maken.

Categorie:
 • Goede praktijken
 • Land van herkomst / uitvoering:
 • België
 • Taal:
 • Nederlands
 • Naleving van de Dashboard-resultaten:
  • Toegang tot verplicht onderwijs
  • Volledige leerplicht
  • Culturele identiteit behouden en nieuwe culturele waarden en interculturele vaardigheden overnemen
  • Kinderen blijven (formeel) onderwijs volgen na de leerplicht / toegang tot (formeel) niet-verplicht onderwijs
  • Academische vaardigheden van kinderen
  • De vaardigheden van kinderen in de taal van het gastland
  • Geluk / levenstevredenheid bij kinderen
  • Verbondenheidsgevoel bij kinderen
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (bruggen)
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (ondersteuning)
  • Instellingen
  • Leerkrachten
  • Behaalde graden & niveaus van (formeel) niet-verplicht onderwijs

  Evaluatie ex post
  Naast de permanente evaluatie met de deelnemers (zij bepalen mee de inhoud van het aanbod), worden elk jaar projectevaluaties met de opdrachtgevers uitgevoerd. Dit resulteert in latere bijstellingen van inhoud, aankondiging, aanbod, tijdstip, locatie, etc. De algemene tevredenheid van zowel deelnemers als cliënten scoort hoog.

  Te leveren prestaties van projecten
  Facebook (naar jongeren), WhatsApp (naar jongeren), mail en presentaties (begeleiders), flyers (om uit te delen op scholen), en in sommige regio's ook nieuwsbrieven.

  Reproduceerbaarheid
  Het project heeft intern in verschillende steden navolging gevonden. Afhankelijk van de vraag naar beschikbare middelen is het ook mogelijk het in andere steden te repliceren. Vaak worden nog lokale accenten gelegd op de vraag van jongeren. Bij het project OKAN NA SCHOOL en andere gelijkaardige activiteiten binnen Groep INTRO zijn jaarlijks meer dan 600 jonge nieuwkomers uit verschillende centrumsteden in Vlaanderen betrokken (Oostende, Brugge, Kortrijk, Gent, Sint-Niklaas, Aalst, Dendermonde, Mechelen, Hasselt, Genk, Diest, Anderlecht, ...).

  Motivatie voor de indiening
  We hebben Jeugdwerkers ontmoet en geïnterviewd die werken in OKAN-klassen in Mechelen-Stad. Zij gaven een overzicht van de verschillende activiteiten die hun organisatie onderneemt om de toegang tot werk inclusiever te maken via educatieve en culturele integratie-initiatieven.

  Fondsen:
 • Lokale fondsen
 • Particuliere financiering
 • Type van actie:
 • Extra-curriculaire activiteit
 • Beroepsopleiding
 • Doel:
 • Migrantenkinderen (eerste en/of tweede generatie)
 • Pas aangekomen migrantenkinderen
 • Kinderen van vluchtelingen en asielzoekers
 • Niet-begeleide en van hun familie gescheiden kinderen
 • Betrokken beroepsbeoefenaren:
 • Opvoeders
 • Leerkrachten
 • Jeugdwerkers
 • Netwerken - Actoren en instellingen gemobiliseerd door het project:
 • Lokale overheden
 • NGO's, organisaties uit de derde sector
 • Scholen
 • Studenten / ouderverenigingen
 • Lastest news

  Together we make all the difference

  IMMERSE’s response to the arrival of refugee children from Ukraine

  mei 24th, 2022|Community, News, Publications|

  IMMERSE was born out of the concern for ensuring that Europe meets the challenges and the potential involved in the successful inclusion of all refugee and migrant children across the continent. Today, with the massive arrival of [...]

  Guiding principles for the reception and inclusion of refugee and migrant children

  mei 23rd, 2022|Awareness campaign, News, Resources|

  IMMERSE researchers have created a list of ten guiding principles, based on the results of a co-created methodology (involving children and other stakeholders) to define 30 key indicators to monitor socio-educational inclusion. Click on the image to read and download [...]

  Online Digital Database of good practices at national and EU level now available

  april 30th, 2022|Community, News|

  IMMERSE has launched its online database with more than 100 resources aimed at identifying supportive environments, educational conditions and practical materials addressed to school leaders, teachers, educators, and social professionals involved in the socio-educational integration of refugee and migrant [...]