Online digitale databank – Hulpbron2022-04-07T13:59:41+02:00
Platform Kinderen op de vlucht - Werkgroepen Recht op Onderwijs

Beschrijving

Het Platform Minderjarigen in Ballingschap is een nationaal, tweetalig platform van meer dan 55 organisaties. Het Platform coördineert de acties van professionals die rechtstreeks werken met niet-begeleide minderjarigen en begeleide kinderen, maar die zich in een precaire administratieve situatie bevinden of zelfs ongedocumenteerd zijn. Het Platform is opgericht naar aanleiding van de vaststelling dat deze kinderen als gevolg van hun juridische, sociale en administratieve situatie niet ten volle van hun grondrechten kunnen genieten. Door middel van coördinatie wil het Platform hun bescherming en sociale integratie verbeteren. Bovendien wil het de deskundigheid van zijn partners en van het grote publiek verbeteren door werkgroepen te animeren, onderzoek te verrichten en opleidingen, seminars enz. te organiseren. Het werkt aan de bewustwording van minderjarigen zelf over hun rechten. Ten slotte volgt het Platform het wetgevend en institutioneel kader op en formuleert het aanbevelingen en voorstellen die het respect voor de fundamentele rechten van buitenlandse minderjarigen garanderen. De fondsen worden verstrekt door de Brusselse gewestregering en de Fédération Wallonie-Bruxelles. In het verleden hebben zij ook EU-financiering (AMIF) en particuliere financiering ontvangen.

Categorie:
 • Goede praktijken
 • Land van herkomst / uitvoering:
 • België
 • Taal:
 • Nederlands
 • Frans
 • Naleving van de Dashboard-resultaten:
  • Toegang tot verplicht onderwijs
  • Toegang tot gezondheidszorg
  • Volledige leerplicht
  • Kinderen blijven (formeel) onderwijs volgen na de leerplicht / toegang tot (formeel) niet-verplicht onderwijs
  • Toegang tot een juridisch statuut
  • Geluk / levenstevredenheid bij kinderen
  • Verbondenheidsgevoel bij kinderen
  • Instellingen

  Evaluatie ex post
  Een van de belangrijkste activiteiten is de organisatie van werkgroepvergaderingen over niet-begeleide en begeleide minderjarigen in de context van migratie. Andere "platformvergaderingen" over niet-begeleide minderjarigen in het kader van migratie zijn georganiseerd door de Délégué général des droits de l'enfant, waarvan de vergaderingen worden bijgewoond door beroepsmensen uit het veld en vertegenwoordigers van de autoriteiten. De Fondation Joseph Denamur (Fédération Wallonie-Bruxelles) heeft 3 werkgroepen over niet-begeleide minderjarigen opgericht, die zich concentreren op onderwijs, gezinshereniging en de overgang van opvangcentra naar autonomie/huisvesting op de markt.

  Te leveren prestaties van projecten
  Interne communicatie ledenorganisaties waarnemers: Zoom, e-mail, Google Groups, vergaderingen in persoon/rondetafelbijeenkomsten.

  Reproduceerbaarheid
  Het concept van ons project is potentieel objectief om op verschillende niveaus (federaal/regionaal/lokaal) te worden gerepliceerd. Ons Platform heeft de ambitie om mensen op federaal niveau samen te brengen (professionals uit de 3 gewesten Vlaanderen, Brussel en Wallonië).

  Motivatie voor de indiening
  Het Platform heeft samengewerkt met ACE door informatie en inzicht te verschaffen op het gebied van migrantenkinderen, en is als MACRO-deelnemer opgetreden in WP1.

  Fondsen:
 • EU-fondsen
 • Regeringsfondsen
 • Particuliere financiering
 • Type van actie:
 • Belangenbehartiging
 • Onderzoek
 • Doel:
 • Opvoeders, maatschappelijk werkers
 • Beleidsmakers, onderwijsautoriteiten
 • Betrokken beroepsbeoefenaren:
 • Academici, onderzoekers
 • Culturele bemiddelaars
 • Opvoeders
 • Juridisch deskundigen
 • Netwerken - Actoren en instellingen gemobiliseerd door het project:
 • Overheid
 • Lokale overheden
 • NGO's, organisaties uit de derde sector
 • Scholen
 • Universiteiten, onderzoekscentra
 • Lastest news

  Together we make all the difference

  IMMERSE’s response to the arrival of refugee children from Ukraine

  mei 24th, 2022|Community, News, Publications|

  IMMERSE was born out of the concern for ensuring that Europe meets the challenges and the potential involved in the successful inclusion of all refugee and migrant children across the continent. Today, with the massive arrival of [...]

  Guiding principles for the reception and inclusion of refugee and migrant children

  mei 23rd, 2022|Awareness campaign, News, Resources|

  IMMERSE researchers have created a list of ten guiding principles, based on the results of a co-created methodology (involving children and other stakeholders) to define 30 key indicators to monitor socio-educational inclusion. Click on the image to read and download [...]

  Online Digital Database of good practices at national and EU level now available

  april 30th, 2022|Community, News|

  IMMERSE has launched its online database with more than 100 resources aimed at identifying supportive environments, educational conditions and practical materials addressed to school leaders, teachers, educators, and social professionals involved in the socio-educational integration of refugee and migrant [...]