Online digitale databank – Hulpbron2022-04-07T13:59:41+02:00
SIREE: een grensoverschrijdend project voor vluchtelingen en migranten

Beschrijving

Het SIREE-project beoogt de sociale en economische integratie van vluchtelingen te verbeteren door hen meer bij het onderwijsproces te betrekken en hun economische onafhankelijkheid te vergroten door zelfstandige arbeid te stimuleren. Op die manier speelt het project in op de behoeften die voortvloeien uit de recente toevloed van vluchtelingen in Europa. De 2 Zeeën-regio (Frankrijk, Nederland, Engeland en België) worstelt met de uitdagingen van de integratie van deze gezinnen in zowel het onderwijs- als het economische weefsel. De regionale schoolsystemen slagen er niet in de kinderen correct te integreren; zij missen schooljaren en worden geconfronteerd met een nieuw onderwijssysteem. Er is ook een beperkte betrokkenheid van de ouders en een beperkte ondersteuning van de leerkrachten. Het project zal de maatschappelijke uitdaging van sociale uitsluiting aanpakken door de toegang tot onderwijs en zelfstandige arbeid te verbeteren via de methode van co-creatie. In het onderwijs zullen, over de verschillende partners heen, 40 nieuwe leergemeenschappen worden samengevoegd, wat zal resulteren in meer betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs van de kinderen, meer schoolgaande kinderen, meer instroom in het volwassenenonderwijs, beter opgeleide leerkrachten om vluchtelingen te ondersteunen, 50 nieuwe zelfstandige ondernemers en 4 nieuwe netwerken om ondernemerschap te ondersteunen en te ontwikkelen. Het project is een Interreg 2 Seas programme 2014-2020 en wordt medegefinancierd door het European Regional Development Fund..

Categorie:
 • Goede praktijken
 • Land van herkomst / uitvoering:
 • Verenigd Koninkrijk
 • Taal:
 • Nederlands
 • Engels
 • Naleving van de Dashboard-resultaten:
  • Toegang tot verplicht onderwijs
  • Volledige leerplicht
  • Culturele identiteit behouden en nieuwe culturele waarden en interculturele vaardigheden overnemen
  • Kinderen blijven (formeel) onderwijs volgen na de leerplicht / toegang tot (formeel) niet-verplicht onderwijs
  • Academische vaardigheden van kinderen
  • De vaardigheden van kinderen in de taal van het gastland
  • Geluk / levenstevredenheid bij kinderen
  • Verbondenheidsgevoel bij kinderen
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (bruggen)
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (ondersteuning)
  • Instellingen
  • Leerkrachten
  • Behaalde graden & niveaus van (formeel) niet-verplicht onderwijs

  Evaluatie ex post
  OpportUnity, het slotevenement van Siree, wordt in september 2021 georganiseerd. Het wordt een viering van mensen met een migratieachtergrond, van de verwezenlijkingen van SIREE en een unieke kans om dichter bij de leer-, onderzoeks- en ondernemersgemeenschappen in het hele netwerk van de partners te komen.

  Te leveren prestaties van projecten
  Casestudies
  https://www.siree.eu/copy-of-entrepreneurship-documents

  Reproduceerbaarheid
  Er is een toolbox gemaakt voor opvoeders - hulpmiddelen om met studenten co-creatief te gebruiken tijdens bijeenkomsten van de leergemeenschap
  https://www.siree.eu/educators-toolbox

  Motivatie voor de indiening
  ACE voerde interviews met jeugdwerkers die door SIREE worden gefinancierd om met migrantenkinderen te werken door hen op scholen en in hun gemeenschappen te ondersteunen. Jeugdwerkers van Siree maakten deel uit van onze interviews op MESO-niveau, omdat ze in dienst waren van de stad, gefinancierd door SIREE, om migrantenkinderen te helpen integreren in het onderwijs en op de werkplek.

  Fondsen:
 • EU-fondsen
 • Type van actie:
 • Beroepsopleiding
 • Jeugdwerk in scholen en gemeenschappen
 • Doel:
 • Opvoeders, maatschappelijk werkers
 • Migrantenkinderen (eerste en/of tweede generatie)
 • Migrantengezinnen, ouders
 • Pas aangekomen migrantenkinderen
 • Beleidsmakers, onderwijsautoriteiten
 • Directeuren, leerkrachten
 • Kinderen van vluchtelingen en asielzoekers
 • Niet-begeleide en van hun familie gescheiden kinderen
 • Betrokken beroepsbeoefenaren:
 • Culturele bemiddelaars
 • Opvoeders
 • Leerkrachten
 • Jeugdwerkers
 • Netwerken - Actoren en instellingen gemobiliseerd door het project:
 • Overheid
 • Lokale overheden
 • NGO's, organisaties uit de derde sector
 • Scholen
 • Studenten / ouderverenigingen
 • Universiteiten, onderzoekscentra
 • Aanvullende opmerkingen

  Zie bijgevoegd verslag: Dimitri Van Maele & Miranda Poeze, TRANSCENDING EDUCATIONAL BOUNDARIES Uitdagingen voor de integratie van vluchtelingen in het onderwijs in Europa's 2 Zeeën-gebied

  Lastest news

  Together we make all the difference

  IMMERSE’s response to the arrival of refugee children from Ukraine

  mei 24th, 2022|Community, News, Publications|

  IMMERSE was born out of the concern for ensuring that Europe meets the challenges and the potential involved in the successful inclusion of all refugee and migrant children across the continent. Today, with the massive arrival of [...]

  Guiding principles for the reception and inclusion of refugee and migrant children

  mei 23rd, 2022|Awareness campaign, News, Resources|

  IMMERSE researchers have created a list of ten guiding principles, based on the results of a co-created methodology (involving children and other stakeholders) to define 30 key indicators to monitor socio-educational inclusion. Click on the image to read and download [...]

  Online Digital Database of good practices at national and EU level now available

  april 30th, 2022|Community, News|

  IMMERSE has launched its online database with more than 100 resources aimed at identifying supportive environments, educational conditions and practical materials addressed to school leaders, teachers, educators, and social professionals involved in the socio-educational integration of refugee and migrant [...]