Online digitale databank – Hulpbron2022-04-07T13:59:41+02:00
Voisins Solidaires

Beschrijving

Sinds maart 2017 biedt La Ligue des Familles en Convivial Belgen en langverblijvende burgers de mogelijkheid om in contact te komen met vluchtelingen die in hun onmiddellijke omgeving wonen. Deze burgers bieden dan verschillende diensten aan naargelang hun beschikbaarheid, vaardigheden, wensen, enz. met respect voor de behoeften en wensen van de vluchtelingen. Buren kunnen hulp bieden bij huiswerk of vervoer, de buurt of de stad ontdekken, post lezen, een praatje maken in het Frans, een maaltijd delen, enz. - het soort steun dat wordt geboden is elke keer anders, afhankelijk van wat de Belgische buren en vluchtelingen samen besluiten te doen. Convivial en de Ligue des Familles zien toe op de aanwerving, de opleiding en de onderlinge netwerking van de Voisins Solidaires. Zij bieden ook bemiddeling op afstand en collectieve ondersteuning gedurende het hele project. Er wordt een grote vrijheid van handelen geboden, zodat de relatie tussen Belgische buren en vluchtelingen zich op een flexibele en spontane manier kan ontwikkelen. Sinds 2017 hebben een honderdtal huishoudens hun gevluchte buren ontmoet, hen geholpen, begeleid of gewoon uitgenodigd om samen wat tijd te delen. Het project wordt gefinancierd door La Ligue des Familles en Convivial.

Categorie:
 • Goede praktijken
 • Land van herkomst / uitvoering:
 • België
 • Taal:
 • Frans
 • Naleving van de Dashboard-resultaten:
  • Culturele identiteit behouden en nieuwe culturele waarden en interculturele vaardigheden overnemen
  • Academische vaardigheden van kinderen
  • De vaardigheden van kinderen in de taal van het gastland
  • Geluk / levenstevredenheid bij kinderen
  • Verbondenheidsgevoel bij kinderen
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (bruggen)
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (ondersteuning)

  Evaluatie ex post
  Wat de evaluatie betreft, houden de organisaties 1X per jaar (behalve het laatste jaar) evaluatievergaderingen met de vrijwilligers en evalueert Convivial het aantal matches dat in de loop van de tijd (vóór de opsluiting) is blijven bestaan.

  Te leveren prestaties van projecten
  Het project heeft een website en een Facebook-pagina. Tijdens de wervingscampagne voor nieuwe vrijwilligers wordt ook gebruik gemaakt van de lokale media, de pers in het algemeen (via een persbericht) en mond-tot-mondreclame.

  Reproduceerbaarheid
  Ja, sinds de oprichting van het project in 2017 heeft het project navolging gekregen bij andere verenigingen, zij het niet precies in dezelfde vorm maar wel in de geest van sponsoring met migranten in brede zin.

  Motivatie voor de indiening
  Het project weerspiegelt een holistische aanpak binnen buurten om integratie te bevorderen door banden te smeden met vluchtelingen- en migrantengezinnen en gastgemeenschappen.

  Fondsen:
 • Stichtingen
 • Type van actie:
 • Extra-curriculaire activiteit
 • Doel:
 • Migrantenkinderen (eerste en/of tweede generatie)
 • Migrantengezinnen, ouders
 • Pas aangekomen migrantenkinderen
 • Betrokken beroepsbeoefenaren:
 • Culturele bemiddelaars
 • Netwerken - Actoren en instellingen gemobiliseerd door het project:
 • Burgermaatschappij
 • NGO's, organisaties uit de derde sector
 • Lastest news

  Together we make all the difference

  IMMERSE’s response to the arrival of refugee children from Ukraine

  mei 24th, 2022|Community, News, Publications|

  IMMERSE was born out of the concern for ensuring that Europe meets the challenges and the potential involved in the successful inclusion of all refugee and migrant children across the continent. Today, with the massive arrival of [...]

  Guiding principles for the reception and inclusion of refugee and migrant children

  mei 23rd, 2022|Awareness campaign, News, Resources|

  IMMERSE researchers have created a list of ten guiding principles, based on the results of a co-created methodology (involving children and other stakeholders) to define 30 key indicators to monitor socio-educational inclusion. Click on the image to read and download [...]

  Online Digital Database of good practices at national and EU level now available

  april 30th, 2022|Community, News|

  IMMERSE has launched its online database with more than 100 resources aimed at identifying supportive environments, educational conditions and practical materials addressed to school leaders, teachers, educators, and social professionals involved in the socio-educational integration of refugee and migrant [...]