Online digitale databank – Hulpbron2022-04-07T13:59:41+02:00
NEW ABC

Beschrijving

NEW ABC zal negen levensechte pilootprojecten opleveren voor de inclusie van migrantenkinderen en -jongeren in het onderwijs, die door de partners en de stakeholders gezamenlijk zullen worden ontworpen als voorbeelden van goede praktijken die zullen worden getest in de negen landen die bij het project betrokken zijn. Er zal rekening worden gehouden met de benadering van het hele kind, waarbij niet alleen aandacht wordt besteed aan de academische behoeften van migrantenleerlingen, maar ook aan hun sociale en emotionele behoeften. Dit houdt in dat er een holistische visie op onderwijs en op de academische ontwikkeling van kinderen moet worden ontwikkeld, maar ook dat er formele, informele en niet-formele leeromgevingen moeten worden gecreëerd die gericht zijn op andere competenties en behoeften van kinderen, hun gezinnen, de gemeenschap en alle belanghebbenden in de onderwijssetting.

Categorie:
 • Goede praktijken
 • Land van herkomst / uitvoering:
 • Italië
 • Taal:
 • Engels
 • Italiaans
 • Pools
 • Naleving van de Dashboard-resultaten:
  • Toegang tot verplicht onderwijs
  • Culturele identiteit behouden en nieuwe culturele waarden en interculturele vaardigheden overnemen
  • Kinderen blijven (formeel) onderwijs volgen na de leerplicht / toegang tot (formeel) niet-verplicht onderwijs
  • Academische vaardigheden van kinderen
  • De vaardigheden van kinderen in de taal van het gastland
  • Toegang tot een juridisch statuut
  • Geluk / levenstevredenheid bij kinderen
  • Verbondenheidsgevoel bij kinderen
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (bruggen)
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (ondersteuning)
  • Instellingen
  • Leerkrachten

  Evaluatie ex post
  Informatie niet beschikbaar

  Te leveren prestaties van projecten
  Voornamelijk in samenwerking tot stand gekomen en gereproduceerde proefacties. Lokale en regionale netwerken, zowel voor professionals als voor jongeren. Inclusief mapping matrix/mapping en stappenplan van engagement en co-creatie. Ethische, wetgevende, politieke en sociale verslagen en uitgebreide logging en rapportage van de resultaten.

  Reproduceerbaarheid
  Het project beoogt richtsnoeren op te stellen voor toekomstige reproduceerbaarheid.

  Motivatie voor de indiening
  Het project is een project waarmee ACE momenteel op Europees niveau bezig is. Het project heeft tot doel jonge migranten bij het onderwijs te betrekken door middel van proefworkshops die inclusie bevorderen.

  Fondsen:
 • EU-fondsen
 • Type van actie:
 • Workshops
 • Doel:
 • Migrantenkinderen (eerste en/of tweede generatie)
 • Pas aangekomen migrantenkinderen
 • Kinderen van vluchtelingen en asielzoekers
 • Niet-begeleide en van hun familie gescheiden kinderen
 • Betrokken beroepsbeoefenaren:
 • Academici, onderzoekers
 • Culturele bemiddelaars
 • Opvoeders
 • Leerkrachten
 • Netwerken - Actoren en instellingen gemobiliseerd door het project:
 • Lokale overheden
 • NGO's, organisaties uit de derde sector
 • Scholen
 • Lastest news

  Together we make all the difference

  IMMERSE’s response to the arrival of refugee children from Ukraine

  mei 24th, 2022|Community, News, Publications|

  IMMERSE was born out of the concern for ensuring that Europe meets the challenges and the potential involved in the successful inclusion of all refugee and migrant children across the continent. Today, with the massive arrival of [...]

  Guiding principles for the reception and inclusion of refugee and migrant children

  mei 23rd, 2022|Awareness campaign, News, Resources|

  IMMERSE researchers have created a list of ten guiding principles, based on the results of a co-created methodology (involving children and other stakeholders) to define 30 key indicators to monitor socio-educational inclusion. Click on the image to read and download [...]

  Online Digital Database of good practices at national and EU level now available

  april 30th, 2022|Community, News|

  IMMERSE has launched its online database with more than 100 resources aimed at identifying supportive environments, educational conditions and practical materials addressed to school leaders, teachers, educators, and social professionals involved in the socio-educational integration of refugee and migrant [...]