Online digitale databank – Hulpbron2022-04-07T13:59:41+02:00
ICAM - Inclusief kinderen die getroffen zijn door migratie

Beschrijving

Het acroniem CAM (Children Affected by Migration) wordt gebruikt wanneer het gaat om kinderen die vluchtelingen, asielzoekers, economische of sociale migranten zijn, of kinderen die zijn achtergelaten door familie die naar een ander land is verhuisd. Centraal in het project staat het concept "convivencia" - een Spaans woord dat "in harmonie samenleven" betekent en de wetenschap dat kinderen niet goed leren als ze ongelukkig, onzeker of bang zijn. Het doel van het ICAM-project is de inclusie van door migratie getroffen kinderen te vergroten en hun leervermogen te verbeteren door het klimaat van convivencia op school en thuis te verbeteren, door kinderen bewust te maken van hun rechten en van de wet die hen beschermt, en door extra steun te verlenen op school en in het gezin voor hun sociaal en emotioneel leren en hun algemeen welzijn. Om dit doel te bereiken, voorziet het project in de professionele ontwikkeling van ICAM-schoolleiders, die de capaciteit van scholen zullen vergroten om een veilige leeromgeving te handhaven en het sociaal en emotioneel leren (SEL) te verbeteren. ICAM integreert verder ouder-/verzorgereducatie om extra steun te bieden aan gezinnen en doorlopend SEL ook thuis aan te moedigen. Het project wordt gefinancierd door de Europese Commissie (EACEA) met cofinanciering van Erasmus+.

Categorie:
 • Goede praktijken
 • Land van herkomst / uitvoering:
 • Italië
 • Taal:
 • Engels
 • Naleving van de Dashboard-resultaten:
  • Toegang tot verplicht onderwijs
  • Volledige leerplicht
  • Culturele identiteit behouden en nieuwe culturele waarden en interculturele vaardigheden overnemen
  • Kinderen blijven (formeel) onderwijs volgen na de leerplicht / toegang tot (formeel) niet-verplicht onderwijs
  • Academische vaardigheden van kinderen
  • De vaardigheden van kinderen in de taal van het gastland
  • Geluk / levenstevredenheid bij kinderen
  • Verbondenheidsgevoel bij kinderen
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (bruggen)
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (ondersteuning)
  • Instellingen
  • Leerkrachten
  • Behaalde graden & niveaus van (formeel) niet-verplicht onderwijs

  Evaluatie ex post
  Doorlopend project met regelmatige evenementen. In mei 2021 presenteerde ICAM, samen met Eurochild: Gelijke kansen voor elk kind: Ongelijkheid aanpakken en toegang tot onderwijs garanderen voor Europese kinderen in nood tijdens en na de pandemie.

  Te leveren prestaties van projecten
  Ontwikkeling van toolkits voor opleiding die door scholen worden gebruikt om formele en informele leerplannen te ontwikkelen. Evenementen en video's zijn de belangrijkste resultaten naast de eigenlijke opleiding en evaluatie van scholen/opvoeders en verzorgers.

  Reproduceerbaarheid
  Er is een instrumentarium gecreëerd, en replicatie en uitwisseling worden aangemoedigd.

  Motivatie voor de indiening
  ACE was aanwezig (van Immerse Hub) op Eurochild evenement waar ICAM presenteerde, en er is hoop op toekomstige samenwerking.

  Fondsen:
 • EU-fondsen
 • Type van actie:
 • Samenwerking met scholen
 • Doel:
 • Opvoeders, maatschappelijk werkers
 • Migrantenkinderen (eerste en/of tweede generatie)
 • Migrantengezinnen, ouders
 • Pas aangekomen migrantenkinderen
 • Beleidsmakers, onderwijsautoriteiten
 • Directeuren, leerkrachten
 • Kinderen van vluchtelingen en asielzoekers
 • Niet-begeleide en van hun familie gescheiden kinderen
 • Betrokken beroepsbeoefenaren:
 • Culturele bemiddelaars
 • Opvoeders
 • Leerkrachten
 • Jeugdwerkers
 • Netwerken - Actoren en instellingen gemobiliseerd door het project:
 • Overheid
 • Lokale overheden
 • NGO's, organisaties uit de derde sector
 • Scholen
 • Studenten / ouderverenigingen
 • Universiteiten, onderzoekscentra
 • Lastest news

  Together we make all the difference

  IMMERSE’s response to the arrival of refugee children from Ukraine

  mei 24th, 2022|Community, News, Publications|

  IMMERSE was born out of the concern for ensuring that Europe meets the challenges and the potential involved in the successful inclusion of all refugee and migrant children across the continent. Today, with the massive arrival of [...]

  Guiding principles for the reception and inclusion of refugee and migrant children

  mei 23rd, 2022|Awareness campaign, News, Resources|

  IMMERSE researchers have created a list of ten guiding principles, based on the results of a co-created methodology (involving children and other stakeholders) to define 30 key indicators to monitor socio-educational inclusion. Click on the image to read and download [...]

  Online Digital Database of good practices at national and EU level now available

  april 30th, 2022|Community, News|

  IMMERSE has launched its online database with more than 100 resources aimed at identifying supportive environments, educational conditions and practical materials addressed to school leaders, teachers, educators, and social professionals involved in the socio-educational integration of refugee and migrant [...]