Online digitale databank – Hulpbron2022-04-07T13:59:41+02:00
Multitasking Coöperatieve Klaslokalen (Aulas Cooperativas Multitarea)

Beschrijving

Het opleidingscentrum Padre Piquer is een door de staat gesubsidieerde school in Madrid, die eigendom is van de Stichting Montemadrid en wordt geleid door de Sociëteit van Jezus. Het pedagogische innovatieproject "Multitasking Cooperative Classrooms" is in het schooljaar 2003-2004 van start gegaan en loopt tot op de dag van vandaag volgens de principes van de inclusieve school. Het project is gebaseerd op sleutelelementen: de architecturale verandering van het klaslokaal, een nieuwe indeling van het leerplan, de bevordering van gezamenlijk lesgeven, flexibiliteit in de organisatie, het gebruik van digitale technologieën en coöperatief leren. De belangrijkste doelstellingen zijn coöperatief leren en de mogelijkheid om verschillende taken in de klas uit te voeren om barrières te doorbreken en vervolgens het schoolverzuim te verminderen. Ten eerste beoogt het project de fysieke barrières te slechten door traditionele klaslokalen om te vormen tot nieuwe onderwijsruimten waarin ongeveer 60 leerlingen kunnen worden geïntegreerd en waar verschillende leerkrachten tegelijkertijd kunnen werken. De klaslokalen maken flexibele groeperingen, respect voor verschillende leerritmes en coöperatieve interactie mogelijk. Ten tweede worden vakken en leerboeken uitgewist en wordt ruimte gegeven aan materiaal dat door de leraren zelf is gemaakt. De financieringsbronnen zijn: Overheidsfondsen (gemeenteraden en in sommige gevallen regionale overheid); Fundación Montemadrid; en sinds 2016 wordt Project ACM3.0 gefinancierd door Bankia's initiatief "En-Acción".

Categorie:
 • Goede praktijken
 • Land van herkomst / uitvoering:
 • Spanje
 • Taal:
 • Spaans
 • Naleving van de Dashboard-resultaten:
  • Toegang tot verplicht onderwijs
  • Volledige leerplicht
  • Culturele identiteit behouden en nieuwe culturele waarden en interculturele vaardigheden overnemen
  • Academische vaardigheden van kinderen
  • De vaardigheden van kinderen in de taal van het gastland
  • Geluk / levenstevredenheid bij kinderen
  • Verbondenheidsgevoel bij kinderen
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (bruggen)
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (ondersteuning)
  • Instellingen
  • Leerkrachten

  Evaluatie ex post
  Informatie niet beschikbaar

  Te leveren prestaties van projecten
  In de volgende documenten (zie links hieronder) worden de ervaringen van het project gedeeld, waarbij wordt vermeld hoe het project heeft gefunctioneerd en wat de resultaten ervan waren: - "Een nieuwe manier van leren voor een andere toekomst. Padre Piquer: een voorbeeld van coöperatieve multitasking klaslokalen". - "Aulas Cooperativas Multitarea" - "Proyecto aulas cooperativas multitarea"

  Reproduceerbaarheid
  Er wordt niets expliciet vermeld, maar het hele project kan in elke klas worden gereproduceerd.

  Motivatie voor de indiening
  Het is een nieuwe manier van lesgeven die ertoe bijdraagt dat alle leerlingen in een multiculturele omgeving worden opgenomen.

  Fondsen:
 • Sociaal Fonds Bankia
 • Stichtingen
 • Regeringsfondsen
 • Type van actie:
 • Reorganisatie van de klas en alternatieve onderwijsmethoden
 • Doel:
 • Migrantenkinderen (eerste en/of tweede generatie)
 • Directeuren, leerkrachten
 • Betrokken beroepsbeoefenaren:
 • Leerkrachten
 • Netwerken - Actoren en instellingen gemobiliseerd door het project:
 • Scholen
 • Studenten / ouderverenigingen
 • Lastest news

  Together we make all the difference

  IMMERSE’s response to the arrival of refugee children from Ukraine

  mei 24th, 2022|Community, News, Publications|

  IMMERSE was born out of the concern for ensuring that Europe meets the challenges and the potential involved in the successful inclusion of all refugee and migrant children across the continent. Today, with the massive arrival of [...]

  Guiding principles for the reception and inclusion of refugee and migrant children

  mei 23rd, 2022|Awareness campaign, News, Resources|

  IMMERSE researchers have created a list of ten guiding principles, based on the results of a co-created methodology (involving children and other stakeholders) to define 30 key indicators to monitor socio-educational inclusion. Click on the image to read and download [...]

  Online Digital Database of good practices at national and EU level now available

  april 30th, 2022|Community, News|

  IMMERSE has launched its online database with more than 100 resources aimed at identifying supportive environments, educational conditions and practical materials addressed to school leaders, teachers, educators, and social professionals involved in the socio-educational integration of refugee and migrant [...]