Online digitale databank – Hulpbron2022-04-07T13:59:41+02:00
Project "INTEGRALE AANDACHT VOOR KINDEREN", Stichting Tomillo

Beschrijving

De Tomillo Foundation is een onafhankelijke non-profit organisatie die tot doel heeft bij te dragen aan sociale verbetering en persoonlijke ontwikkeling. Via het programma "Integrale Aandacht voor Kinderen", voor zowel de autochtone als de allochtone bevolking die het risico lopen op sociale uitsluiting of in een uiterst kwetsbare situatie verkeren, wil zij minderjarigen en jongeren bijstaan in hun sociale integratie en autonomie, door de ontwikkeling van hun persoonlijke, cognitieve en socialisatievaardigheden te bevorderen in de gezins-, school- en sociale context. Er wordt gewerkt vanuit een integratief perspectief en in coördinatie met de educatieve, sociale en sanitaire voorzieningen van de omgeving. Door middel van vijf assen (schoolversterking, psychologische ondersteuning, interventie met gezinnen, educatieve vrijetijdsbesteding, pleiten voor inzetbaarheid) beoogt het project de sociaal-educatieve integratie van minderjarigen te bereiken om vervolgens hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Teneinde schooluitval van kinderen te voorkomen, stelt de stichting buitenschoolse activiteiten voor en steunt zij de kinderen en hun gezinnen in hun relatie. Het project wordt hoofdzakelijk ontwikkeld in de stad Madrid, in de volgende plaatsen: La Latina, Carabanchel, Vallecas, Villaverde, Usera, San Blas en in Majadahonda, en ontvangt EU-fondsen en overheidsmiddelen. Het wordt ook gefinancierd door stichtingen en particuliere bedrijven.

Categorie:
 • Goede praktijken
 • Land van herkomst / uitvoering:
 • Spanje
 • Taal:
 • Engels
 • Spaans
 • Naleving van de Dashboard-resultaten:
  • Volledige leerplicht
  • Kinderen blijven (formeel) onderwijs volgen na de leerplicht / toegang tot (formeel) niet-verplicht onderwijs
  • Academische vaardigheden van kinderen
  • Geluk / levenstevredenheid bij kinderen
  • Verbondenheidsgevoel bij kinderen
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (bruggen)
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (ondersteuning)
  • Instellingen
  • Leerkrachten
  • Behaalde graden & niveaus van (formeel) niet-verplicht onderwijs

  Evaluatie ex post
  Het project heeft 125 kwetsbare gezinnen ondersteund door de competenties van ouders te ontwikkelen om de ontwikkeling van hun kind te bevorderen. Het project heeft 800 minderjarigen en 472 gezinnen geholpen door het samenbrengen van bijlessen, geestelijke gezondheidszorg, vrije tijd en recreatie en gezinsactiviteiten. 1.735 kinderen en adolescenten kregen steun van school. 68% van hen had hun academische competenties verbeterd en 78% van hen hun sociaal-emotionele competenties.

  Te leveren prestaties van projecten
  Het jaarverslag 2019 is in het Spaans beschikbaar via de volgende link.
  https://tomillo.org/wp-content/uploads/2020/07/ANNUAL-REPORT-TOMILLO-2019_paginas.pdf

  Reproduceerbaarheid
  Informatie niet beschikbaar

  Motivatie voor de indiening
  Het programma van de stichting is maatschappelijk relevant, aangezien het de verbetering van de academische prestaties van kinderen en adolescenten bevordert, zodat zij verzekerd zijn van betere kansen in hun toekomst. Het bevordert ook de zorg voor hun geestelijke gezondheid, hun familierelaties en hun integratie in de maatschappij: allemaal noodzakelijke componenten voor hun integrale ontwikkeling en die in overeenstemming zijn met de basislijnen van dit project.

  Fondsen:
 • Bedrijven
 • EU-fondsen
 • Stichtingen
 • Regeringsfondsen
 • Type van actie:
 • Extra-curriculaire activiteit
 • Schoolondersteuning, psychologische versterking, gezinsinterventie
 • Doel:
 • Migrantenkinderen (eerste en/of tweede generatie)
 • Migrantengezinnen, ouders
 • Pas aangekomen migrantenkinderen
 • Niet-begeleide en van hun familie gescheiden kinderen
 • Betrokken beroepsbeoefenaren:
 • Culturele bemiddelaars
 • Opvoeders
 • Psychologen
 • Leerkrachten
 • Netwerken - Actoren en instellingen gemobiliseerd door het project:
 • NGO's, organisaties uit de derde sector
 • Scholen
 • Studenten / ouderverenigingen
 • Universiteiten, onderzoekscentra
 • Lastest news

  Together we make all the difference

  IMMERSE’s response to the arrival of refugee children from Ukraine

  mei 24th, 2022|Community, News, Publications|

  IMMERSE was born out of the concern for ensuring that Europe meets the challenges and the potential involved in the successful inclusion of all refugee and migrant children across the continent. Today, with the massive arrival of [...]

  Guiding principles for the reception and inclusion of refugee and migrant children

  mei 23rd, 2022|Awareness campaign, News, Resources|

  IMMERSE researchers have created a list of ten guiding principles, based on the results of a co-created methodology (involving children and other stakeholders) to define 30 key indicators to monitor socio-educational inclusion. Click on the image to read and download [...]

  Online Digital Database of good practices at national and EU level now available

  april 30th, 2022|Community, News|

  IMMERSE has launched its online database with more than 100 resources aimed at identifying supportive environments, educational conditions and practical materials addressed to school leaders, teachers, educators, and social professionals involved in the socio-educational integration of refugee and migrant [...]