Online digitale databank – Hulpbron2022-04-07T13:59:41+02:00
Netzwerk der Lehrkräfte mit Zuwanderungsgeschichte - Netwerk van leerkrachten met een migratiegeschiedenis

Beschrijving

Het ministerie van Onderwijs heeft in samenwerking met het ministerie van Integratie het initiatief genomen voor het netwerk van migrantenleerkrachten van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, dat in 2007 is opgericht als een project met als leidend beginsel "Meer leerkrachten met een migratiegeschiedenis voor de scholen in NRW". De belangrijkste doelstellingen waren: 1. Potentieel verwerven 2. Het ondersteunen van de beroepsopleiding 3. Vormgeven aan Personeelsontwikkeling. De activiteiten omvatten: Kwalificatiecursussen voor leraren (zoals Kwalificatieprogramma "Coördinatie van interculturele schoolontwikkeling"), Mentoring voor Studentleraren, Competentieseminars voor (aankomende) leraren op het vakgebied "Professioneel handelen in de migratiesamenleving, Lehrkräfte Plus - Een Kwalificatieprogramma voor Vluchtelingleraren, Bewustwording en Werving. Naast de centrale actieterreinen bevordert het netwerk de discussie over specifieke onderwerpen zoals onderwijsrechtvaardigheid, digitalisering, kritiek op racisme of zelfs migratie in de schoolcontext. Het project wordt gefinancierd door de regering en de Friedrich Ebert-stichting.

Categorie:
 • Goede praktijken
 • Land van herkomst / uitvoering:
 • Duitsland
 • Taal:
 • Duits
 • Naleving van de Dashboard-resultaten:
  • Volledige leerplicht
  • Kinderen blijven (formeel) onderwijs volgen na de leerplicht / toegang tot (formeel) niet-verplicht onderwijs
  • Academische vaardigheden van kinderen
  • Instellingen
  • Leerkrachten

  Evaluatie ex post
  Evaluaties zouden moeten worden aangevraagd bij de netwerkcoördinator.

  Te leveren prestaties van projecten
  Project/kwalificatie/samenwerkingsmateriaal, publicatie van beste praktijken: Struikelblokken. Interculturele projecten op scholen (zie onderstaande link).

  Reproduceerbaarheid
  De ervaringen en de structurele integriteit, alsmede de mentorprogramma's van het netwerk zijn in hoge mate reproduceerbaar

  Motivatie voor de indiening
  Tijdens WP1 interviewden we de netwerkcoördinator, holistische aanpak, Het laatste ECRI-rapport Duitsland (2020) noemt het netwerk als Best Practice voor inclusief onderwijs

  Fondsen:
 • Stichtingen
 • Regeringsfondsen
 • Type van actie:
 • Extra-curriculaire activiteit
 • Beroepsopleiding
 • Doel:
 • Migrantenkinderen (eerste en/of tweede generatie)
 • Migrantengezinnen, ouders
 • Beleidsmakers, onderwijsautoriteiten
 • Directeuren, leerkrachten
 • Universiteiten en academici
 • Betrokken beroepsbeoefenaren:
 • Academici, onderzoekers
 • Opvoeders
 • Leerkrachten
 • Netwerken - Actoren en instellingen gemobiliseerd door het project:
 • Centra voor lerarenopleiding
 • Stichtingen
 • Overheid
 • Lokale overheden
 • NGO's, organisaties uit de derde sector
 • Scholen
 • Studenten / ouderverenigingen
 • Universiteiten, onderzoekscentra
 • Lastest news

  Together we make all the difference

  IMMERSE’s response to the arrival of refugee children from Ukraine

  mei 24th, 2022|Community, News, Publications|

  IMMERSE was born out of the concern for ensuring that Europe meets the challenges and the potential involved in the successful inclusion of all refugee and migrant children across the continent. Today, with the massive arrival of [...]

  Guiding principles for the reception and inclusion of refugee and migrant children

  mei 23rd, 2022|Awareness campaign, News, Resources|

  IMMERSE researchers have created a list of ten guiding principles, based on the results of a co-created methodology (involving children and other stakeholders) to define 30 key indicators to monitor socio-educational inclusion. Click on the image to read and download [...]

  Online Digital Database of good practices at national and EU level now available

  april 30th, 2022|Community, News|

  IMMERSE has launched its online database with more than 100 resources aimed at identifying supportive environments, educational conditions and practical materials addressed to school leaders, teachers, educators, and social professionals involved in the socio-educational integration of refugee and migrant [...]