Online digitale databank – Hulpbron2022-04-07T13:59:41+02:00
Competentienetwerk Democratieonderwijs voor jongeren

Beschrijving

Het landelijke competentienetwerk wordt gefinancierd door het Bondsministerie voor Gezinszaken, Ouderen, Vrouwen en Jeugd (BMFSFJ) via het federale programma "Demokratie leben!" (Leef de democratie!). De officiële titel in het federale programma luidt: "Competentienetwerk - School- en buitenschoolse educatie voor jongeren". Het competentienetwerk bestaat uit vier partners die in totaal meer dan 100 gevestigde advies- en coördinatiecentra op deelstaat- en gemeentelijk niveau in heel Duitsland hebben. Het netwerk heeft aldus vaste werkrelaties met meer dan 4.000 scholen, die door 20 procent van de leerlingen in Duitsland worden bezocht, en met 500 buitenschoolse jongerenopleidingsinstituten in stedelijke centra en plattelandsgebieden. Het hoofddoel is het bundelen van competenties om de democratische cultuur en structuren alsmede participatieve benaderingen in het school- en buitenschoolse onderwijs voor jongeren te versterken en op dit gebied zinvolle synergieën tot stand te brengen. Het project omvat vele activiteiten, zoals netwerken en kennisoverdracht, publicatie van modules, thematische boekjes en handleidingen voor politieke vorming, bijscholings- en begeleidingsaanbod voor leraren, opvoeders en werknemers in scholen en onderwijsinstellingen, workshops en bijscholing over diverse onderwerpen zoals identiteit, interculturaliteit en mensenrechten.

Categorie:
 • Goede praktijken
 • Land van herkomst / uitvoering:
 • Duitsland
 • Taal:
 • Duits
 • Naleving van de Dashboard-resultaten:
  • Culturele identiteit behouden en nieuwe culturele waarden en interculturele vaardigheden overnemen
  • Academische vaardigheden van kinderen
  • Geluk / levenstevredenheid bij kinderen
  • Verbondenheidsgevoel bij kinderen
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (ondersteuning)
  • Instellingen
  • Leerkrachten
  • Behaalde graden & niveaus van (formeel) niet-verplicht onderwijs

  Evaluatie ex post
  Alle netwerken en projecten in het kader van het federale programma "Live Democracy!" worden gedurende hun looptijd en na afloop geëvalueerd. De evaluatie is echter vertrouwelijk.

  Te leveren prestaties van projecten
  Informatie niet beschikbaar

  Reproduceerbaarheid
  Reproduceerbaarheid is de kern van het netwerk- Alle acties zijn zo ontworpen dat zij in meer en meer omgevingen kunnen worden gereproduceerd.

  Motivatie voor de indiening
  Aangezien het netwerk werkt op alle drie niveaus waarop het IMMERSE-project actief is, is het een perfect landspecifiek voorbeeld van het op meerdere manieren richten van verschillende niveaus. De netwerkpartners zijn bekende actoren in de regio's!

  Fondsen:
 • Regeringsfondsen
 • Type van actie:
 • Advies en begeleiding, kwalificatie, netwerken
 • Doel:
 • Opvoeders, maatschappelijk werkers
 • Migrantenkinderen (eerste en/of tweede generatie)
 • Beleidsmakers, onderwijsautoriteiten
 • Directeuren, leerkrachten
 • Kinderen van vluchtelingen en asielzoekers
 • Niet-begeleide en van hun familie gescheiden kinderen
 • Universiteiten en academici
 • Betrokken beroepsbeoefenaren:
 • Culturele bemiddelaars
 • Opvoeders
 • Leerkrachten
 • Netwerken - Actoren en instellingen gemobiliseerd door het project:
 • Overheid
 • Lokale overheden
 • NGO's, organisaties uit de derde sector
 • Scholen
 • Lastest news

  Together we make all the difference

  IMMERSE’s response to the arrival of refugee children from Ukraine

  mei 24th, 2022|Community, News, Publications|

  IMMERSE was born out of the concern for ensuring that Europe meets the challenges and the potential involved in the successful inclusion of all refugee and migrant children across the continent. Today, with the massive arrival of [...]

  Guiding principles for the reception and inclusion of refugee and migrant children

  mei 23rd, 2022|Awareness campaign, News, Resources|

  IMMERSE researchers have created a list of ten guiding principles, based on the results of a co-created methodology (involving children and other stakeholders) to define 30 key indicators to monitor socio-educational inclusion. Click on the image to read and download [...]

  Online Digital Database of good practices at national and EU level now available

  april 30th, 2022|Community, News|

  IMMERSE has launched its online database with more than 100 resources aimed at identifying supportive environments, educational conditions and practical materials addressed to school leaders, teachers, educators, and social professionals involved in the socio-educational integration of refugee and migrant [...]