Online digitale databank – Hulpbron2022-04-07T13:59:41+02:00
RAA Berlijn - Regionale Werkcentra voor Onderwijs, Integratie en Democratie e.V.

Beschrijving

Het Netwerk van centra draagt en ondersteunt discriminatie-kritische participatieprojecten in scholen, onderwijsomgevingen en in de gemeenschap in Berlijn. Sinds 1991 richt het zich op de ondersteuning van alle betrokkenen bij het onderwijsproces met specifieke diensten. Deze omvatten bijvoorbeeld tweetalige taalontwikkelingsprogramma's, gratis bijlessen, schoolclubs, schoolbemiddeling, beroepsopleiding voor opvoeders, acties inzake ouderparticipatie met bijzondere nadruk op gezinnen met een migratieachtergrond, op diversiteit gerichte organisatorische ontwikkelingsstrategieën, en bemiddeling voor Roma-scholen. Bij de financiering en het strategisch partnerschap zijn betrokken: de federale werkgroep van het RAA, de Stichting Freudenberg, de Stichting Amadeu Antonio - Initiatieven voor de civiele samenleving en de democratische cultuur, de Hildegard Lagrenne-stichting voor onderwijs, integratie en participatie van Sinti en Roma in Duitsland, het Senaatsdepartement voor onderwijs, jeugd en wetenschappen, het Senaatsdepartement voor arbeid, integratie en vrouwen, en het Staatsbureau voor gelijke rechten - tegen discriminatie, Berlijn.

Categorie:
 • Goede praktijken
 • Land van herkomst / uitvoering:
 • Duitsland
 • Taal:
 • Engels
 • Duits
 • Naleving van de Dashboard-resultaten:
  • Toegang tot verplicht onderwijs
  • Volledige leerplicht
  • Culturele identiteit behouden en nieuwe culturele waarden en interculturele vaardigheden overnemen
  • Academische vaardigheden van kinderen
  • Geluk / levenstevredenheid bij kinderen
  • Verbondenheidsgevoel bij kinderen
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (bruggen)
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (ondersteuning)
  • Instellingen
  • Leerkrachten

  Evaluatie ex post
  De evaluatie wordt uitgevoerd door externe auditors in het kader van het federale programma "Live Democracy", dat wordt gefinancierd door het federale ministerie voor Gezinszaken, Ouderen, Vrouwen en Jeugd. Meer informatie op: info@raa-berlin.de

  Te leveren prestaties van projecten
  Zie de link hieronder.
  https://raa-berlin.de/en/materials/

  Reproduceerbaarheid
  Competentiecentra en competentienetwerken moeten de thematische expertise op afzonderlijke vakgebieden verder ontwikkelen en in het hele land beschikbaar maken - d.w.z: - Overdracht van succesvolle werkwijzen naar federale, deelstaat- en gemeentelijke structuren. - Op overdracht gerichte, structuurgebonden ondersteunende diensten voor de (verdere) ontwikkeling van professionele normen ontwikkeling van vakgerelateerde normen en de implementatie daarvan.

  Motivatie voor de indiening
  Zij beschikken over vele jaren ervaring en deskundigheid en zijn geïntegreerd in een landelijk netwerk; veel van onze indicatorresultaten worden op hetzelfde niveau gehaald.

  Fondsen:
 • Donaties
 • Stichtingen
 • Regeringsfondsen
 • Type van actie:
 • Bewustmaking voor democratisch leren en handelen, bevordering van diversiteitgerichtheid in organisaties, samenwerking van jeugdzorg en scholen en gemeenschappen.
 • Doel:
 • Opvoeders, maatschappelijk werkers
 • Migrantenkinderen (eerste en/of tweede generatie)
 • Migrantengezinnen, ouders
 • Beleidsmakers, onderwijsautoriteiten
 • Directeuren, leerkrachten
 • Kinderen van vluchtelingen en asielzoekers
 • Universiteiten en academici
 • Betrokken beroepsbeoefenaren:
 • Culturele bemiddelaars
 • Opvoeders
 • Leerkrachten
 • Netwerken - Actoren en instellingen gemobiliseerd door het project:
 • Stichtingen
 • Lokale overheden
 • NGO's, organisaties uit de derde sector
 • Scholen
 • Studenten / ouderverenigingen
 • Lastest news

  Together we make all the difference

  IMMERSE’s response to the arrival of refugee children from Ukraine

  mei 24th, 2022|Community, News, Publications|

  IMMERSE was born out of the concern for ensuring that Europe meets the challenges and the potential involved in the successful inclusion of all refugee and migrant children across the continent. Today, with the massive arrival of [...]

  Guiding principles for the reception and inclusion of refugee and migrant children

  mei 23rd, 2022|Awareness campaign, News, Resources|

  IMMERSE researchers have created a list of ten guiding principles, based on the results of a co-created methodology (involving children and other stakeholders) to define 30 key indicators to monitor socio-educational inclusion. Click on the image to read and download [...]

  Online Digital Database of good practices at national and EU level now available

  april 30th, 2022|Community, News|

  IMMERSE has launched its online database with more than 100 resources aimed at identifying supportive environments, educational conditions and practical materials addressed to school leaders, teachers, educators, and social professionals involved in the socio-educational integration of refugee and migrant [...]