Online digitale databank – Hulpbron2022-04-07T13:59:41+02:00
Rucksack Schule (Schoolrugzak) - Een programma voor taalonderwijs en opvoeding van ouders

Beschrijving

Het Backpack School-programma brengt de elementen van meertaligheid samen in een institutionele setting op basis van de interculturele, diversiteitsbewuste benadering, en steunt op de pijlers: competentiegerichtheid, parallellisatie en samenwerking binnen en buiten de schoolinstelling voor de duurzame bevordering van (echte) meertaligheid in het onderwijssucces. Het programma combineert dan ook de ontwikkeling van de klas en de school met doorlopend taalonderwijs en diversiteitsbewust, intercultureel onderwijs waarbij gezinnen/ouders worden betrokken in het kader van educatieve partnerschappen. De belangrijkste doelstellingen zijn: - Consequent taalonderwijs, bevordering van meertaligheid en versterking van de taalcompetenties in het onderwijs; - Betrokkenheid van ouders/families als educatieve partners en bevordering van educatieve partnerschappen; - Migratiesensitieve en diversiteitbewuste ontwikkeling van klaslokalen en scholen. Kinderen in het basisonderwijs worden ondersteund bij hun taalontwikkeling in de talen die zij spreken. In de parallelle geïntegreerde oudereducatie vergroot het programma het bewustzijn van de ouders over de leerontwikkeling van hun kinderen en versterkt het hen in hun rol als ouders en in hun opvoedingsvaardigheden. De ouders worden aangesproken als deskundigen voor de opvoeding van hun kinderen en voor het leren van de gezins-/huistalen. Het project wordt sinds 2013 uitgevoerd in Noordrijn-Westfalen, en wordt gefinancierd door het lokale ministerie voor Kinderen, Familie, Vluchtelingen en Integratie en het ministerie voor School en Onderwijs.

Categorie:
 • Goede praktijken
 • Land van herkomst / uitvoering:
 • Duitsland
 • Taal:
 • Duits
 • Naleving van de Dashboard-resultaten:
  • Volledige leerplicht
  • Culturele identiteit behouden en nieuwe culturele waarden en interculturele vaardigheden overnemen
  • Academische vaardigheden van kinderen
  • De vaardigheden van kinderen in de taal van het gastland
  • Geluk / levenstevredenheid bij kinderen
  • Verbondenheidsgevoel bij kinderen
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (bruggen)
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (ondersteuning)
  • Instellingen
  • Leerkrachten

  Evaluatie ex post
  Vier jaar lang is het School Backpack-programma door de Universiteit van Hamburg (met steun van de Stichting Freudenberg) geëvalueerd in het kader van de eerste longitudinale studie van een taal- en oudereducatieprogramma in Duitsland, om de doeltreffendheid ervan te onderzoeken en de kwaliteit ervan te waarborgen. De leidende vraag luidde: Hebben kinderen die aan het schoolrugzakprogramma deelnemen aan het eind van de basisschool een hogere taalvaardigheid in het Duits en in hun familietaal dan kinderen die niet aan het programma deelnemen? De studie bewijst de doeltreffendheid van het concept en toont een ruime winstmarge ook buiten de taalvaardigheden van de kinderen. - Toename van de frequentie van buitenschoolse leesactiviteiten. - Verhalende vaardigheden in de moedertaal Turks vertonen een voordeel. - Sterkere winst in de ontwikkeling van verhalende schrijfvaardigheid, ook en vooral in de vormende taalelementen in het Duits. - De meeste scholen leggen de nadruk op oudereducatie met duidelijke parallelle inspanningen van Turkse leerkrachten.

  Te leveren prestaties van projecten
  Materialen: - Materiaal voor ouders en oefenbladen voor taalwerk in het gezin van ouders met kinderen thuis. Zij zijn beschikbaar in het Arabisch, Duits, Engels, Frans, Grieks, Pools, Russisch, Servisch (Kroatisch), Spaans en Turks, Roemeens, Bulgaars, Albanees. Naar verdere vertalingen wordt nog gezocht. - Lesmateriaal voor klassikaal taalonderwijs en erfgoedonderwijs met oefeningen, taken en activiteiten voor doorlopend taalonderwijs. Deze zijn beschikbaar in dezelfde talen als het materiaal voor de ouders en de oefenbladen. Verdere vertalingen worden nog gezocht. - Begeleidend materiaal voor de voorbereiding, organisatie en uitvoering van het programma met suggesties voor de praktische uitvoering. - Materiaal voor ouderbegeleiders ter voorbereiding van het werk in de oudergroep en aanvullende onderwijs- en projectonderwerpen.

  Reproduceerbaarheid
  Het is overgenomen en is inmiddels een gevestigd programma. Scholen kunnen contact opnemen met de coördinatie en een aanvraag indienen voor opleiding en advies om de praktijk in hun omgeving in te voeren.

  Motivatie voor de indiening
  Aangezien meertaligheid een van de drie belangrijkste KPI's is, is deze beste praktijk zeer aan te bevelen vanwege de methodologische aanpak en de reproduceerbaarheid, aangezien zij onderwijs, ouderpartnerschap en schoolontwikkeling combineert.

  Fondsen:
 • Regeringsfondsen
 • Type van actie:
 • Taalcursus
 • Oudereducatie, klas- en schoolontwikkeling
 • Doel:
 • Opvoeders, maatschappelijk werkers
 • Migrantenkinderen (eerste en/of tweede generatie)
 • Migrantengezinnen, ouders
 • Pas aangekomen migrantenkinderen
 • Directeuren, leerkrachten
 • Kinderen van vluchtelingen en asielzoekers
 • Betrokken beroepsbeoefenaren:
 • Academici, onderzoekers
 • Culturele bemiddelaars
 • Opvoeders
 • Leerkrachten
 • Netwerken - Actoren en instellingen gemobiliseerd door het project:
 • Overheid
 • Lokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten, onderzoekscentra
 • Lastest news

  Together we make all the difference

  IMMERSE’s response to the arrival of refugee children from Ukraine

  mei 24th, 2022|Community, News, Publications|

  IMMERSE was born out of the concern for ensuring that Europe meets the challenges and the potential involved in the successful inclusion of all refugee and migrant children across the continent. Today, with the massive arrival of [...]

  Guiding principles for the reception and inclusion of refugee and migrant children

  mei 23rd, 2022|Awareness campaign, News, Resources|

  IMMERSE researchers have created a list of ten guiding principles, based on the results of a co-created methodology (involving children and other stakeholders) to define 30 key indicators to monitor socio-educational inclusion. Click on the image to read and download [...]

  Online Digital Database of good practices at national and EU level now available

  april 30th, 2022|Community, News|

  IMMERSE has launched its online database with more than 100 resources aimed at identifying supportive environments, educational conditions and practical materials addressed to school leaders, teachers, educators, and social professionals involved in the socio-educational integration of refugee and migrant [...]