Online digitale databank – Hulpbron2022-04-07T13:59:41+02:00
Boekenkastprogramma - Bevordering van taal en verscheidenheid

Beschrijving

Het programma coach@school - boekenkast (2017-lopend) is het eerste meertalige leesbevorderingsprogramma dat de onderwijslocaties van school/dagverblijven en thuis met elkaar verbindt. Het maakt gebruik van meertalige boeken om de taal van het gezin of de taal van herkomst te promoten en zo het leren van Duits te vergemakkelijken. De meertalige, interculturele boeken ondersteunen kinderen in hun leerontwikkeling en versterken hun persoonlijkheid. De gezinnen wordt de mogelijkheid geboden om samen met hun kind in hun taal van herkomst te lezen, aangezien dit hun onderwijskansen en hun sociale integratie verbetert. De belangrijkste doelstellingen zijn: - Versterking van de alfabetiseringscompetenties en bevordering van meertaligheid; - Het overbrengen van waarden van een tolerante samenleving, het aanspreken van de emoties van kinderen en het bevorderen van een zelfstandige en creatieve betrokkenheid bij de inhoud van het boek; - versterking van de betrokkenheid van de ouders en bevordering van educatieve partnerschappen; - Netwerken en samenwerking. Voor elke deelnemende schoolklas zijn twee koffers beschikbaar, met daarin twaalf meertalige, interculturele en inclusieve kinderboeken in twaalf talen, een leesdagboek voor de kinderen en meertalige leesinstructies voor de ouders. De boeken zijn geselecteerd op basis van wetenschappelijke bevindingen in anti-discriminatieonderzoek. Het project wordt momenteel uitgevoerd in Hamburg, Hamburg en Frankfurt, Hessen (uitbreiding aan de gang). Het wordt gefinancierd door stichtingen, NGO's, bedrijven, de Bildungslotterie (onderwijsloterij), het Hamburgs parlement en burgers.

Categorie:
 • Goede praktijken
 • Land van herkomst / uitvoering:
 • Duitsland
 • Taal:
 • Duits
 • Naleving van de Dashboard-resultaten:
  • Culturele identiteit behouden en nieuwe culturele waarden en interculturele vaardigheden overnemen
  • Academische vaardigheden van kinderen
  • De vaardigheden van kinderen in de taal van het gastland
  • Geluk / levenstevredenheid bij kinderen
  • Verbondenheidsgevoel bij kinderen
  • Instellingen
  • Leerkrachten

  Evaluatie ex post
  Regelmatige monitoringverslagen zijn beschikbaar in het Duits, waaronder: - Pilotfase 2017/18, monitoring op twee basisscholen in Hamburg. - Projectjaar 2018/19, monitoring op de negen deelnemende scholen. - Externe evaluatie 2019 door de Universiteit van Paderborn, waarbij 60 kinderen en 65 ouders van een projectschool werden ondervraagd.
  https://www.coachatschool.org/monitoring-evaluation/

  Te leveren prestaties van projecten
  De volgende bronnen zijn beschikbaar op de programmasite:Bookcase@Primary, Bookcase@Day-Care, Bookcase@Temporary Housing, Bookcase@Bücherhallen (Buurtbibliotheken), Coachies Video Guide, Digital Resources Library, Information for Practitioners.

  Reproduceerbaarheid
  Sociale Franchise gepromoot op de website om nieuwe samenwerkingsverbanden te krijgen in andere regio's in Duitsland (zie onderstaande link)
  https://www.coachatschool.org/franchisenehmer-werden/

  Motivatie voor de indiening
  Een van de KPI's van het IMMERSE-project is meertaligheid en interculturele competentie, en verder omvat het de ouders en is het zeer geschikt voor reproduceerbaarheid.

  Fondsen:
 • Bildungslotterie (onderwijsloterij)
 • Bedrijven
 • Donaties
 • Stichtingen
 • Financieringsparlement van Hamburg
 • ngo's
 • Type van actie:
 • Extra-curriculaire activiteit
 • Taalcursus
 • Alfabetisering op school, ouderparticipatie
 • Doel:
 • Opvoeders, maatschappelijk werkers
 • Migrantengezinnen, ouders
 • Pas aangekomen migrantenkinderen
 • Directeuren, leerkrachten
 • Kinderen van vluchtelingen en asielzoekers
 • Niet-begeleide en van hun familie gescheiden kinderen
 • Betrokken beroepsbeoefenaren:
 • Academici, onderzoekers
 • Opvoeders
 • Leerkrachten
 • Netwerken - Actoren en instellingen gemobiliseerd door het project:
 • Dagverblijven, Hamburg Media School, Hamburg Staatsinstituut voor lerarenopleiding en schoolontwikkeling
 • Lokale overheden
 • NGO's, organisaties uit de derde sector
 • Scholen
 • Lastest news

  Together we make all the difference

  IMMERSE’s response to the arrival of refugee children from Ukraine

  mei 24th, 2022|Community, News, Publications|

  IMMERSE was born out of the concern for ensuring that Europe meets the challenges and the potential involved in the successful inclusion of all refugee and migrant children across the continent. Today, with the massive arrival of [...]

  Guiding principles for the reception and inclusion of refugee and migrant children

  mei 23rd, 2022|Awareness campaign, News, Resources|

  IMMERSE researchers have created a list of ten guiding principles, based on the results of a co-created methodology (involving children and other stakeholders) to define 30 key indicators to monitor socio-educational inclusion. Click on the image to read and download [...]

  Online Digital Database of good practices at national and EU level now available

  april 30th, 2022|Community, News|

  IMMERSE has launched its online database with more than 100 resources aimed at identifying supportive environments, educational conditions and practical materials addressed to school leaders, teachers, educators, and social professionals involved in the socio-educational integration of refugee and migrant [...]