Online digitale databank – Hulpbron2022-04-07T13:59:41+02:00
Leren voor integratie-project: Kwalitatief leren en niet-formeel onderwijs voor vluchtelingen en migrantenkinderen

Beschrijving

Het doel van het project is niet-formeel onderwijs en huiswerkbegeleiding te verstrekken aan vluchtelingen- en migrantenkinderen, alsmede aan hun ouders, ten einde bij te dragen tot een vlotte integratie van de kinderen in het formele onderwijs en tot de sociale integratie van de ouders in de samenleving. De ngo ELIX reageerde met dit project op de toenemende instroom van vluchtelingen in Griekenland. Het project loopt sinds 2015. Momenteel worden de activiteiten uitgevoerd in het gebied Attica, in drie scholen van de gemeente Athene, in de vluchtelingenkampen Eleonas en Skaramangas, en het Educatief Centrum van ELIX in het centrum van Athene. In het verleden heeft ELIX ook op andere plaatsen acties opgezet. De projectactiviteiten omvatten: huiswerkbegeleiding voor kinderen tussen 6 en 15 jaar in samenhang met formeel onderwijs en remedial teaching door Griekse en moedertaaldocenten, onderwijs in de moedertaal, taalonderwijs en levensvaardigheden voor niet-schoolgaande kinderen, onderwijs voor jonge kinderen (psychosociale ondersteuning, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling en schoolrijpheid), bevordering van digitaal leren en capaciteitsopbouw van docenten. Het project heeft financiering ontvangen van het DG Migratie en Binnenlandse Zaken van de EC, de Internationale Organisatie voor Migratie, de Kerk van Zweden, Finn Church Aid, Unicef en de Tides Foundation.

Categorie:
 • Goede praktijken
 • Land van herkomst / uitvoering:
 • Griekenland
 • Taal:
 • Engels
 • Grieks
 • Naleving van de Dashboard-resultaten:
  • Toegang tot verplicht onderwijs
  • Volledige leerplicht
  • Culturele identiteit behouden en nieuwe culturele waarden en interculturele vaardigheden overnemen
  • Kinderen blijven (formeel) onderwijs volgen na de leerplicht / toegang tot (formeel) niet-verplicht onderwijs
  • De vaardigheden van kinderen in de taal van het gastland
  • Geluk / levenstevredenheid bij kinderen
  • Verbondenheidsgevoel bij kinderen
  • Leerkrachten
  • Behaalde graden & niveaus van (formeel) niet-verplicht onderwijs

  Evaluatie ex post
  Evaluatie is niet beschikbaar. Meer informatie is mogelijk op aanvraag beschikbaar op elix@elix.org.gr Een jaarlijkse evaluatie voor het schooljaar 2017-2018 is beschikbaar op de volgende link.
  https://www.elix.org.gr/en/press-announcements/annual-school-period-report-2018-2019-learning-4-integration-en

  Te leveren prestaties van projecten
  Het project is opgenomen in het Sustainability Observatory, een nationaal monitoringmechanisme dat alle beste praktijken en initiatieven verzamelt die worden ontwikkeld in het kader van duurzame ontwikkeling, verantwoord ondernemen en sociale verantwoordelijkheid in ons land op economisch, milieu- en sociaal niveau (zie onderstaande link). Het project is ook opgenomen in een handboek voor goede praktijken van de EU.
  https://observatory.sustainablegreece2020.com/en/practice/learning-integration-project-quality-learning-and-non-formal.1061.html

  Reproduceerbaarheid
  In februari 2019 bezocht een delegatie van Finse leerkrachten de Learning Centers en het kamp van Elaionas om zich te laten informeren over het project. De deelnemers werkten met migranten/vluchtelingen in Finland en vertegenwoordigden vier verschillende gebieden en vakgebieden in het onderwijs: beroepsopleiding, integratietraining, alfabetiseringstraining en voortgezet onderwijs voor immigranten. Alle deelnemers waren docenten voor Fins als tweede taal. In oktober 2018 bezocht een groep Finse studenten de lopende lessen van het leercentrum en kreeg de kans om hun leeftijdsgenoten, vluchtelingen en migranten, te ontmoeten, die hun persoonlijke ervaringen met hen deelden.

  Motivatie voor de indiening
  Het project "Leren voor integratie", dat kwaliteitsonderwijs en niet-formeel onderwijs aanbiedt aan vluchtelingen- en migrantenkinderen in Griekenland, is relevant voor het IMMERSE-project omdat het een holistische benadering biedt om in de behoeften van de begunstigden te voorzien. Het richt zich op onderwijs, maar houdt ook rekening met het welzijn van kinderen. Bovendien omvatten de activiteiten steun voor gezinnen en opvoeders.

  Fondsen:
 • EU-fondsen
 • Stichtingen
 • Type van actie:
 • Huiswerkbegeleiding, onderwijs in de moedertaal, voor- en vroegschoolse educatie, capaciteitsopbouw van leerkrachten en bevordering van digitaal leren
 • Taalcursus
 • Beroepsopleiding
 • Doel:
 • Opvoeders, maatschappelijk werkers
 • Migrantenkinderen (eerste en/of tweede generatie)
 • Migrantengezinnen, ouders
 • Pas aangekomen migrantenkinderen
 • Directeuren, leerkrachten
 • Kinderen van vluchtelingen en asielzoekers
 • Niet-begeleide en van hun familie gescheiden kinderen
 • Betrokken beroepsbeoefenaren:
 • Opvoeders
 • Maatschappelijk werkers
 • Leerkrachten
 • Netwerken - Actoren en instellingen gemobiliseerd door het project:
 • Lokale overheden
 • NGO's, organisaties uit de derde sector
 • Scholen
 • Studenten / ouderverenigingen
 • Lastest news

  Together we make all the difference

  IMMERSE’s response to the arrival of refugee children from Ukraine

  mei 24th, 2022|Community, News, Publications|

  IMMERSE was born out of the concern for ensuring that Europe meets the challenges and the potential involved in the successful inclusion of all refugee and migrant children across the continent. Today, with the massive arrival of [...]

  Guiding principles for the reception and inclusion of refugee and migrant children

  mei 23rd, 2022|Awareness campaign, News, Resources|

  IMMERSE researchers have created a list of ten guiding principles, based on the results of a co-created methodology (involving children and other stakeholders) to define 30 key indicators to monitor socio-educational inclusion. Click on the image to read and download [...]

  Online Digital Database of good practices at national and EU level now available

  april 30th, 2022|Community, News|

  IMMERSE has launched its online database with more than 100 resources aimed at identifying supportive environments, educational conditions and practical materials addressed to school leaders, teachers, educators, and social professionals involved in the socio-educational integration of refugee and migrant [...]