Online digitale databank – Hulpbron2022-04-07T13:59:41+02:00
S.U.C.RE - Ondersteunende universitaire gemeenschapstrajecten voor vluchtelingen-migranten

Beschrijving

Het doel van het project was om met succes de nodige richtlijnen en trainingsmaterialen op te stellen die praktijkmensen en belanghebbenden in staat zullen stellen om de soepele integratie van studenten en academici in het hoger onderwijs en de samenleving te vergemakkelijken. Het werd uitgevoerd van 01-09-2016 tot 31-10-2018 in Griekenland, Duitsland en Nederland. De coördinator van het project was de Aristoteles Universiteit van Thessaloniki en het consortium bestond uit de Universiteit van Keulen, de VU Amsterdam en de Griekse Raad voor Vluchtelingen. Het betrof een tweejarig KA2 Erasmus+ strategisch partnerschap op het gebied van hoger onderwijs, dat door het Griekse nationale agentschap via de Europese Commissie werd toegekend. S.U.C.RE. richtte zich op de reactie van de universiteiten op de academische behoeften van vluchtelingen/migrantenstudenten en -wetenschappers en op de vorming van richtsnoeren voor goede praktijken door de ontwikkeling van opleidingsmodules voor de vrijwilligerssector die in het veld met deze specifieke bevolkingsgroep werkt. S.U.C.RE. was het resultaat van de oproep in het kader van het Erasmus+-programma, die was geactualiseerd om kwesties in verband met sociale samenhang en de integratie van vluchtelingen en migranten aan te pakken.

Categorie:
 • Goede praktijken
 • Land van herkomst / uitvoering:
 • Griekenland
 • Taal:
 • Engels
 • Grieks
 • Naleving van de Dashboard-resultaten:
  • Toegang tot gezondheidszorg
  • Volledige leerplicht
  • Culturele identiteit behouden en nieuwe culturele waarden en interculturele vaardigheden overnemen
  • Kinderen blijven (formeel) onderwijs volgen na de leerplicht / toegang tot (formeel) niet-verplicht onderwijs
  • Academische vaardigheden van kinderen
  • De vaardigheden van kinderen in de taal van het gastland
  • Toegang tot een juridisch statuut
  • Geluk / levenstevredenheid bij kinderen
  • Verbondenheidsgevoel bij kinderen
  • Instellingen
  • Leerkrachten
  • Behaalde graden & niveaus van (formeel) niet-verplicht onderwijs

  Evaluatie ex post
  Evaluatie is niet beschikbaar. Meer informatie kan op verzoek worden verkregen: ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS KEDEA GEBOUW, TRITIS SEPTEMVRIOU, ARISTOTELES UNIV CAMPUS 54636, THESSALONIKI Alexandros Triantafyllidis alexandros.falcon@gmail.com +302310998545

  Te leveren prestaties van projecten
  De volgende deliverables zijn toegankelijk op de project site: - Toegang tot Hoger Onderwijs in Europa: Uitdagingen voor gevluchte studenten & strategieën om ze te overwinnen: een gids voor beste praktijken - Verder dan toegang: Ondersteuning van gevluchte studenten voor academisch succes in IHO's in Europa - Institutionele ondersteuning voor gevluchte studenten in het hoger onderwijs - Een digitale onderwijsmodule voor opleiders over de psychosociale ondersteuning van vluchtelingen - Een digitale lesmodule voor trainers over de rol van sport bij de sociale integratie van vluchtelingen - Richtlijnen voor trainers betreffende de psychosociale ondersteuning van vluchtelingen - Richtlijnen voor trainers over de rol van sport bij de maatschappelijke integratie van vluchtelingen - Een digitale lesmodule voor trainers over gezondheidsondersteuning van vluchtelingen/migranten - Een digitale lesmodule voor trainers over juridische ondersteuning van vluchtelingen/migranten - Aanbevelingsrichtlijnen voor trainers betreffende juridische en medische ondersteuning van vluchtelingen
  https://sucre.auth.gr/en/outputs

  Reproduceerbaarheid
  S.U.C.RE. besteedde veel aandacht aan de verspreiding van haar activiteiten en resultaten in Europa en daarbuiten met behulp van haar database van meer dan 500 lokale, nationale en internationale belanghebbenden (waaronder Europese universiteiten, relevante NGO's, gemeentelijke autoriteiten, contactpersonen voor EU-beleid, personeel van opvangcentra voor vluchtelingen). Het organiseerde vier zeer succesvolle multiplicatorevenementen. De leden hebben deelgenomen aan 72 verschillende verspreidingsactiviteiten (in veel gevallen als uitgenodigde sprekers).

  Motivatie voor de indiening
  Het project "S.U.C.RE." is relevant voor het IMMERSE-project omdat het vluchtelingen hoop, empowerment en een gevoel van veiligheid heeft gegeven, universiteitsmedewerkers heeft begeleid en praktijkmensen in het veld heeft ondersteund. Het heeft ook nieuwe banden gecreëerd en bestaande banden versterkt tussen universiteiten en belanghebbenden, waarmee de weg is vrijgemaakt voor toekomstige effectieve integratie van vluchtelingen in Europa.

  Fondsen:
 • EU-fondsen
 • Type van actie:
 • Extra-curriculaire activiteit
 • Gidsen met beste praktijken voor taalcursussen en bijlessen voor vluchtelingen, toelatingscriteria voor vluchtelingstudenten, alternatief onderwijs en trajecten naar academische integratie
 • Doel:
 • Opvoeders, maatschappelijk werkers
 • Migrantenkinderen (eerste en/of tweede generatie)
 • Pas aangekomen migrantenkinderen
 • Beleidsmakers, onderwijsautoriteiten
 • Kinderen van vluchtelingen en asielzoekers
 • Niet-begeleide en van hun familie gescheiden kinderen
 • Universiteiten, professoren
 • Betrokken beroepsbeoefenaren:
 • Academici, onderzoekers
 • Culturele bemiddelaars
 • Opvoeders
 • Gezondheidsdeskundigen
 • Juridisch deskundigen
 • Psychologen
 • Leerkrachten
 • Netwerken - Actoren en instellingen gemobiliseerd door het project:
 • Lokale overheden
 • NGO's, organisaties uit de derde sector
 • Universiteiten, onderzoekscentra
 • Lastest news

  Together we make all the difference

  IMMERSE’s response to the arrival of refugee children from Ukraine

  mei 24th, 2022|Community, News, Publications|

  IMMERSE was born out of the concern for ensuring that Europe meets the challenges and the potential involved in the successful inclusion of all refugee and migrant children across the continent. Today, with the massive arrival of [...]

  Guiding principles for the reception and inclusion of refugee and migrant children

  mei 23rd, 2022|Awareness campaign, News, Resources|

  IMMERSE researchers have created a list of ten guiding principles, based on the results of a co-created methodology (involving children and other stakeholders) to define 30 key indicators to monitor socio-educational inclusion. Click on the image to read and download [...]

  Online Digital Database of good practices at national and EU level now available

  april 30th, 2022|Community, News|

  IMMERSE has launched its online database with more than 100 resources aimed at identifying supportive environments, educational conditions and practical materials addressed to school leaders, teachers, educators, and social professionals involved in the socio-educational integration of refugee and migrant [...]