Online digitale databank – Hulpbron2022-04-07T13:59:41+02:00
HE.ST.I.A. helpt studenten bij acceptatie

Beschrijving

Het project is opgezet vanuit de behoefte om op scholen een inclusieve sfeer voor alle kinderen te creëren door leerkrachten te trainen in het omgaan met leerlingen met een migrantenachtergrond en leerlingen de waarden van empathie, tolerantie en acceptatie ten opzichte van de anderen bij te brengen. De doelstellingen van dit project waren: de partnerscholen voorbereiden op de inclusie van migrantenleerlingen, het bewustzijn vergroten van de uitdagingen waarmee immigranten en vluchtelingen worden geconfronteerd, en bijdragen aan de ontwikkeling van beleid en de uitwisseling van goede praktijken met betrekking tot de inclusie van de migrantenbevolking. Het werd uitgevoerd van 01-09-2017 tot 31-08-2019 in Griekenland, Nederland, België, Italië, Spanje en Portugal. De coördinator van het project was de 6e Basisschool van Egaleo (Athene, Griekenland) en het consortium bestond uit Maastricht Graduate School of Governance, GO! Basisschool Schaarbeek Hendrik Conscience, Istituto Comprensivo Statale "Gianni Rodari", Associação Jardim Escola João de Deus en Maristes Sants Les Corts Fundació Champagnat. Het ging om een tweejarig strategisch Erasmus+-partnerschap voor schoolonderwijs (samenwerking voor innovatie en de uitwisseling van goede praktijken), dat door het Hellenic National Agency via de Europese Commissie werd toegekend.

Categorie:
 • Goede praktijken
 • Land van herkomst / uitvoering:
 • Griekenland
 • Taal:
 • Engels
 • Grieks
 • Naleving van de Dashboard-resultaten:
  • Culturele identiteit behouden en nieuwe culturele waarden en interculturele vaardigheden overnemen
  • Geluk / levenstevredenheid bij kinderen
  • Verbondenheidsgevoel bij kinderen
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (bruggen)
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (ondersteuning)
  • Instellingen
  • Leerkrachten

  Evaluatie ex post
  Het project resulteerde in de uitwisseling van Goede Praktijken tussen onderwijsprofessionals uit de partnerlanden en hun empowerment, vooral door de lerarenopleiding LTTA die door de Universiteit van Maastricht werd verzorgd; de ontwikkeling van de vaardigheden van de leerlingen op het gebied van communicatie, samenwerking, emotionele intelligentie en vreemde talen; het netwerken met lokale verenigingen en NGO's om de scholen open te stellen voor de lokale gemeenschappen; de promotie van de voorstellen voor het manifest bij de onderwijsautoriteiten in de gebieden van de partnerscholen, in een poging om de manier waarop scholen omgaan met migrantenleerlingen te veranderen. Aan het begin van het project werd een enquête gehouden, die tegen het eind van het project werd herhaald, om de attitudes en percepties van leerkrachten, leerlingen en hun ouders ten aanzien van migratie in kaart te brengen, en om te meten of er een duidelijke verandering was opgetreden die aan het projectwerk kon worden toegeschreven. Hoewel de resultaten niet doorslaggevend waren, zijn zij bemoedigend wat betreft de ontvangst en het potentieel van projecten zoals HESTIA. Hoewel de steekproef beperkt was, waren er een aantal indicatoren uit de enquêtegegevens die wijzen op een bescheiden verandering in attitudes en perspectieven. Meer informatie is wellicht op verzoek beschikbaar: Ekto dimotiko sholeio Egaleo Papanikoli 14A 12242 Egaleo, Aττική (Attiki) Magdalini Zervou zervou@sch.gr De evaluatieverslagen zijn beschikbaar op de volgende link.
  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-1-EL01-KA201-036169

  Te leveren prestaties van projecten
  De resultaten zijn beschikbaar op de projectsite en op het Erasmus+ Project Results Platform

  Reproduceerbaarheid
  Het project resulteerde in de uitwisseling van goede praktijken tussen onderwijsprofessionals en de promotie van de manifestvoorstellen bij de onderwijsautoriteiten in de gebieden waar de partnerscholen gevestigd zijn, in een poging om de manier waarop scholen omgaan met migrantenleerlingen te veranderen en navolgbaarheid te bevorderen. Wat de enquête betreft, waren de resultaten weliswaar niet overtuigend, maar wel bemoedigend wat de ontvangst en het potentieel van projecten als HESTIA betreft.

  Motivatie voor de indiening
  HE.ST.I.A. is relevant voor het IMMERSE-project omdat het een sterke impact had op de schoolgemeenschappen als geheel. Op elke partnerschool werd opgemerkt dat iedereen zich meer bewust was van mensen- en kinderrechten, migranten en vluchtelingen, en ook van culturele diversiteit, en zich met empathie gedroeg tegenover migranten en iedereen in nood.

  Fondsen:
 • EU-fondsen
 • Type van actie:
 • Educatieve activiteiten in de klas, reeks voorstellen voor inclusief onderwijs
 • Extra-curriculaire activiteit
 • Doel:
 • Migrantenkinderen (eerste en/of tweede generatie)
 • Migrantengezinnen, ouders
 • Pas aangekomen migrantenkinderen
 • Beleidsmakers, onderwijsautoriteiten
 • Directeuren, leerkrachten
 • Kinderen van vluchtelingen en asielzoekers
 • Niet-begeleide en van hun familie gescheiden kinderen
 • Betrokken beroepsbeoefenaren:
 • Opvoeders
 • Leerkrachten
 • Netwerken - Actoren en instellingen gemobiliseerd door het project:
 • Lokale overheden
 • NGO's, organisaties uit de derde sector
 • Scholen
 • Studenten / ouderverenigingen
 • Lastest news

  Together we make all the difference

  IMMERSE’s response to the arrival of refugee children from Ukraine

  mei 24th, 2022|Community, News, Publications|

  IMMERSE was born out of the concern for ensuring that Europe meets the challenges and the potential involved in the successful inclusion of all refugee and migrant children across the continent. Today, with the massive arrival of [...]

  Guiding principles for the reception and inclusion of refugee and migrant children

  mei 23rd, 2022|Awareness campaign, News, Resources|

  IMMERSE researchers have created a list of ten guiding principles, based on the results of a co-created methodology (involving children and other stakeholders) to define 30 key indicators to monitor socio-educational inclusion. Click on the image to read and download [...]

  Online Digital Database of good practices at national and EU level now available

  april 30th, 2022|Community, News|

  IMMERSE has launched its online database with more than 100 resources aimed at identifying supportive environments, educational conditions and practical materials addressed to school leaders, teachers, educators, and social professionals involved in the socio-educational integration of refugee and migrant [...]