Online digitale databank – Hulpbron2022-04-07T13:59:41+02:00
SEDIN Project - Creatieve methoden voor succesvolle inclusie in multiculturele scholen

Beschrijving

Het project is opgezet omdat vluchtelingenkinderen (en kinderen met een migranten/minderheidsachtergrond) vaak moeilijkheden ondervinden om zich aan te passen in de schoolomgeving van de gastlanden en de traditionele cognitieve onderwijsmodellen niet aan deze behoefte kunnen voldoen. Er is dus behoefte om in samenwerking met verschillende belanghebbenden alternatieve methoden in de schoolomgeving te introduceren die de fantasie van de kinderen cultiveren, die emotionele aspecten van het leren en positieve interactie tussen deze kinderen en kinderen die tot de reguliere gemeenschappen behoren, bevorderen en die non-verbale communicatie en leren stimuleren. Het project beoogt in dit opzicht twee methoden over te dragen: Montessorimethode en Creatief Leren. Het werd uitgevoerd van 31-12-2017 tot 28-02-2020 in Griekenland, Bulgarije, België, Italië, Spanje en Turkije. De coördinator van het project was Action Synergy S.A. en het consortium bestond uit Girona University, Karsiyaka National Education Directorate, Center for Creative Training Association, Vovational Training Center of Lesvos, Cooperazione Internazionale Sud Sud, Center of Higher Education in Theater Studies, Waterpark Montessori International, Haute Ecole Galilee. Het was een tweejarig Erasmus+ project dat door de Europese Commissie werd toegekend (alleen Erasmus+ fondsen).

Categorie:
 • Goede praktijken
 • Land van herkomst / uitvoering:
 • Griekenland
 • Taal:
 • Bulgaars
 • Catalaans
 • Engels
 • Frans
 • Grieks
 • Italiaans
 • Spaans
 • Turks
 • Naleving van de Dashboard-resultaten:
  • Toegang tot verplicht onderwijs
  • Volledige leerplicht
  • Kinderen blijven (formeel) onderwijs volgen na de leerplicht / toegang tot (formeel) niet-verplicht onderwijs
  • Academische vaardigheden van kinderen
  • Geluk / levenstevredenheid bij kinderen
  • Verbondenheidsgevoel bij kinderen
  • Leerkrachten
  • Behaalde graden & niveaus van (formeel) niet-verplicht onderwijs

  Evaluatie ex post
  SEDIN was een stap om de klassen creatiever en meer inclusief te maken. De praktische uitvoering in de klassen bewees dat Montessori en Creatieve Leermethoden de sleutels kunnen zijn tot een andere school.In het kader van het SEDIN-project heeft een groot aantal leerkrachten in het basisonderwijs een training gekregen over hoe zij deze methoden in de klas kunnen toepassen en zijn zij vervolgens overgegaan tot de praktische uitvoering van de methoden met hun leerlingen. Het volledige evaluatieverslag is te vinden op de volgende link
  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/5e461610-2df5-4900-8b3f-332d0932e5d9/SEDIN-FINAL-EVALUATION-REPORT.pdf

  Te leveren prestaties van projecten
  Deliverables zijn beschikbaar op de volgende link.
  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/592253-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA3-IPI-SOC-IN

  Reproduceerbaarheid
  Er is geen informatie over de reproduceerbaarheid van het project. De deliverables en projectverslagen maken de overdraagbaarheid van het project echter haalbaar.

  Motivatie voor de indiening
  Het project is relevant voor het IMMERSE-project omdat het gebruik van creatieve methodes in de klas de sociale integratie van kinderen met een vluchtelingen-/migranten- of minderheidsachtergrond in hun schoolomgeving kan vergemakkelijken, de samenwerking tussen kinderen kan bevorderen, de klasomgeving kan verbeteren en de verwerving van kennis kan vergemakkelijken. Een groot aantal leerkrachten in het basisonderwijs kreeg een opleiding over de toepassing van deze methoden in de klas en ging vervolgens over tot de praktische uitvoering van de methoden met hun kinderen. Kinderen die verlegen waren, begonnen meer deel te nemen, de samenwerking in de klas nam toe en kinderen verbeterden hun onderwijsprestaties.

  Fondsen:
 • EU-fondsen
 • Type van actie:
 • Aanpassing van de Montessorimethode en Creatief Leren om deze in multiculturele scholen te gebruiken, opstelling van een handboek en organisatie van opleiding van leerkrachten om de methode op grotere schaal toe te passen
 • Doel:
 • Migrantenkinderen (eerste en/of tweede generatie)
 • Pas aangekomen migrantenkinderen
 • Beleidsmakers, onderwijsautoriteiten
 • Directeuren, leerkrachten
 • Kinderen van vluchtelingen en asielzoekers
 • Niet-begeleide en van hun familie gescheiden kinderen
 • Betrokken beroepsbeoefenaren:
 • Opvoeders
 • Leerkrachten
 • Netwerken - Actoren en instellingen gemobiliseerd door het project:
 • Scholen
 • Universiteiten, onderzoekscentra
 • Lastest news

  Together we make all the difference

  IMMERSE’s response to the arrival of refugee children from Ukraine

  mei 24th, 2022|Community, News, Publications|

  IMMERSE was born out of the concern for ensuring that Europe meets the challenges and the potential involved in the successful inclusion of all refugee and migrant children across the continent. Today, with the massive arrival of [...]

  Guiding principles for the reception and inclusion of refugee and migrant children

  mei 23rd, 2022|Awareness campaign, News, Resources|

  IMMERSE researchers have created a list of ten guiding principles, based on the results of a co-created methodology (involving children and other stakeholders) to define 30 key indicators to monitor socio-educational inclusion. Click on the image to read and download [...]

  Online Digital Database of good practices at national and EU level now available

  april 30th, 2022|Community, News|

  IMMERSE has launched its online database with more than 100 resources aimed at identifying supportive environments, educational conditions and practical materials addressed to school leaders, teachers, educators, and social professionals involved in the socio-educational integration of refugee and migrant [...]