Online digitale databank – Hulpbron2022-04-07T13:59:41+02:00
Casemanagementinstrument voor niet-formeel onderwijs in jeugdwerk

Beschrijving

Het project is opgezet omdat steeds meer kinderen buiten de formele systemen vallen. De straat wordt de belangrijkste educatieve omgeving waar zij hun identiteit ontwikkelen met de nodige attitudes en vaardigheden om te overleven. Jeugdwerk wordt geconfronteerd met kinderen in verschillende straatsituaties. Veel NGO's, burgerinitiatieven ondernemen veel actie om in contact te komen met de kinderen op straat, om betrouwbare relaties op te bouwen. Het project was gericht op het creëren van een digitale tool voor persoonlijk casemanagement binnen het jongerenwerk in de non-formele educatie. Het werd uitgevoerd van 01-09-2017 tot 31-08-2018 in Griekenland, België en Polen. Coördinator van het project was de Mobiele School VZW en het consortium bestond uit ARSIS en PRAKSIS (Griekenland) en CME (Polen). ARSIS en PRAKSIS werken met Roma-kinderen, verhandelde kinderen in het centrum van de stad, vluchtelingenkinderen in vluchtelingenkampen en niet-begeleide minderjarigen. CME werkt met kinderen en jongeren die ongeregistreerd op straat werken met de verantwoordelijkheid om hun familie te onderhouden. Het was een eenjarig Erasmus+ project dat door de Europese Commissie werd toegekend.

Categorie:
 • Goede praktijken
 • Land van herkomst / uitvoering:
 • België
 • Taal:
 • Nederlands
 • Engels
 • Frans
 • Portugees
 • Spaans
 • Naleving van de Dashboard-resultaten:
  • Geluk / levenstevredenheid bij kinderen

  Evaluatie ex post
  Evaluatie is niet beschikbaar. Meer informatie kan op verzoek beschikbaar zijn: Mobiele School VZW Brabançonnestraat 25 3000 Leuven Provincie Vlaams-Brabant

  Te leveren prestaties van projecten
  Deliverables zijn beschikbaar op de volgende link.
  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-2-BE05-KA205-002228

  Reproduceerbaarheid
  Het project wil een duurzame manier ontwikkelen om het instrument te verspreiden onder jongerenwerkers in andere Europese projecten en over de hele wereld, door multipliers te organiseren en het instrument te delen met netwerken die actief zijn in jongerenwerk.

  Motivatie voor de indiening
  Het project is relevant voor het IMMERSE project omdat het onderzocht welk soort indicatoren jeugd - en straathoekwerkers bijhouden binnen hun case management systemen. Via de vragenlijst konden de respondenten hun top zes van meest gebruikte indicatoren selecteren. Gezondheid en welzijn, onderwijs, persoonlijke gegevens van het kind, gevoel van eigenwaarde, levensomstandigheden en familiegegevens waren het populairst.

  Fondsen:
 • EU-fondsen
 • Type van actie:
 • Creatie van een digitaal instrument voor persoonlijk casemanagement binnen jeugdwerk in niet-formeel onderwijs (StreetSmart).
 • Doel:
 • Opvoeders, maatschappelijk werkers
 • Migrantenkinderen (eerste en/of tweede generatie)
 • Pas aangekomen migrantenkinderen
 • Kinderen van vluchtelingen en asielzoekers
 • Niet-begeleide en van hun familie gescheiden kinderen
 • Betrokken beroepsbeoefenaren:
 • Opvoeders
 • Netwerken - Actoren en instellingen gemobiliseerd door het project:
 • NGO's, organisaties uit de derde sector
 • Lastest news

  Together we make all the difference

  IMMERSE’s response to the arrival of refugee children from Ukraine

  mei 24th, 2022|Community, News, Publications|

  IMMERSE was born out of the concern for ensuring that Europe meets the challenges and the potential involved in the successful inclusion of all refugee and migrant children across the continent. Today, with the massive arrival of [...]

  Guiding principles for the reception and inclusion of refugee and migrant children

  mei 23rd, 2022|Awareness campaign, News, Resources|

  IMMERSE researchers have created a list of ten guiding principles, based on the results of a co-created methodology (involving children and other stakeholders) to define 30 key indicators to monitor socio-educational inclusion. Click on the image to read and download [...]

  Online Digital Database of good practices at national and EU level now available

  april 30th, 2022|Community, News|

  IMMERSE has launched its online database with more than 100 resources aimed at identifying supportive environments, educational conditions and practical materials addressed to school leaders, teachers, educators, and social professionals involved in the socio-educational integration of refugee and migrant [...]