Online digitale databank – Hulpbron2022-04-07T13:59:41+02:00
RESTORE - Een veiliger en positiever schoolklimaat ontwikkelen door herstelgerichte praktijken

Beschrijving

Het project is ontstaan uit de behoefte om herstelgerichte praktijken op een duurzamere manier in scholen in te voeren. Leerlingen en leerkrachten werken het best in een omgeving waarin ze zich veilig, gesteund en aanvaard voelen. Bovendien bevorderen omgevingen met een sterk schoolklimaat het sociale, emotionele en academische welzijn van alle leerlingen. Een gezonde gemeenschap met sterke relaties is een conditio sine qua non voor scholen die de uitdagingen van vandaag en morgen op een innovatieve en duurzame manier willen aanpakken. Herstelgerichte benaderingen geven mensen meer stem, meer keuze en meer verantwoordelijkheid, waardoor een verschuiving in de organisatiecultuur wordt gerealiseerd, zoals blijkt uit het groeiende bewijs van positieve resultaten van herstelgerichte programma's op scholen, zoals minder uitsluitingen en incidenten van pesten, betere leerresultaten, enz. Het project werd uitgevoerd van 01-09-2017 tot 31-08-2020 in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België, Nederland, Malta en Roemenië. De coördinator van het project was Ligand (gevestigd in België) en het consortium bestond uit International Institute for Restorative Practices, Le Souffle, Mairie de Lille, CRESM - Centro Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione, ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ZONA METROPOLITANA - CLUJ en Eigen Kracht Centrale. Het was een driejarig Erasmus+-project dat door de Europese Commissie werd toegekend.

Categorie:
 • Goede praktijken
 • Land van herkomst / uitvoering:
 • België
 • Taal:
 • Nederlands
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Naleving van de Dashboard-resultaten:
  • Toegang tot verplicht onderwijs
  • Volledige leerplicht
  • Culturele identiteit behouden en nieuwe culturele waarden en interculturele vaardigheden overnemen
  • Kinderen blijven (formeel) onderwijs volgen na de leerplicht / toegang tot (formeel) niet-verplicht onderwijs
  • Academische vaardigheden van kinderen
  • Geluk / levenstevredenheid bij kinderen
  • Verbondenheidsgevoel bij kinderen
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (bruggen)
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (ondersteuning)
  • Instellingen
  • Leerkrachten

  Evaluatie ex post
  Evaluatie is niet beschikbaar. Meer informatie kan op verzoek beschikbaar zijn: Oranjehuis Moorseelestraat 146 8501 HEULE Provincie West-Vlaanderen
  http://vzw-oranjehuis.be/

  Te leveren prestaties van projecten
  Deliverables zijn beschikbaar op de volgende link.
  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-1-BE02-KA201-034795

  Reproduceerbaarheid
  RESTORE is een 36 maanden durend project dat tot doel heeft lagere en middelbare scholen te helpen herstelgerichte organisaties te worden door middel van de ontwikkeling, beproeving en evaluatie van een generiek programma en een coachingkader dat kan worden gereproduceerd in geïnteresseerde scholen in heel Europa. Het project heeft een toolkit ontwikkeld om het model en de methode op grote schaal te verspreiden (zie onderstaande link).
  https://www.restore-project.eu/deliverables/

  Motivatie voor de indiening
  Dit project is relevant voor het IMMERSE-project omdat het tot doel heeft scholen te bouwen waar de cultuur, de toon, de atmosfeer warm en ondersteunend zijn. Leerlingen en leraren verdienen het om te leven en te werken in een omgeving waarin zij zich veilig voelen. Op die manier kunnen zij de beste versie van zichzelf worden. Het project biedt scholen effectieve instrumenten in het omgaan met conflicten op alle niveaus van de school (leerlingen, klasgroepen, team van leerkrachten, ouders, ...).

  Fondsen:
 • EU-fondsen
 • Type van actie:
 • Uitwerking van een theoretisch kader voor een herstelschool, uitwerking van een implementatiemodel dat in kaart brengt hoe een school zich kan ontwikkelen tot een duurzame herstelschool, opleiding voor de implementatie van herstelpraktijken
 • Doel:
 • Opvoeders, maatschappelijk werkers
 • Migrantenkinderen (eerste en/of tweede generatie)
 • Pas aangekomen migrantenkinderen
 • Beleidsmakers, onderwijsautoriteiten
 • Directeuren, leerkrachten
 • Kinderen van vluchtelingen en asielzoekers
 • Niet-begeleide en van hun familie gescheiden kinderen
 • Betrokken beroepsbeoefenaren:
 • Academici, onderzoekers
 • Opvoeders
 • Juridisch deskundigen
 • Netwerken - Actoren en instellingen gemobiliseerd door het project:
 • Lokale overheden
 • NGO's, organisaties uit de derde sector
 • Scholen
 • Studenten / ouderverenigingen
 • Universiteiten, onderzoekscentra
 • Lastest news

  Together we make all the difference

  IMMERSE’s response to the arrival of refugee children from Ukraine

  mei 24th, 2022|Community, News, Publications|

  IMMERSE was born out of the concern for ensuring that Europe meets the challenges and the potential involved in the successful inclusion of all refugee and migrant children across the continent. Today, with the massive arrival of [...]

  Guiding principles for the reception and inclusion of refugee and migrant children

  mei 23rd, 2022|Awareness campaign, News, Resources|

  IMMERSE researchers have created a list of ten guiding principles, based on the results of a co-created methodology (involving children and other stakeholders) to define 30 key indicators to monitor socio-educational inclusion. Click on the image to read and download [...]

  Online Digital Database of good practices at national and EU level now available

  april 30th, 2022|Community, News|

  IMMERSE has launched its online database with more than 100 resources aimed at identifying supportive environments, educational conditions and practical materials addressed to school leaders, teachers, educators, and social professionals involved in the socio-educational integration of refugee and migrant [...]