Online digitale databank – Hulpbron2022-04-07T13:59:41+02:00
Reizen van hoop: Onderwijstrajecten naar sociale insluiting en verdraagzaamheid

Beschrijving

Aangezien Europa geconfronteerd wordt met de grootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog (in 2015 zijn ongeveer 1 miljoen vluchtelingen en migranten in de EU aangekomen en Europol schat dat 27% van hen kinderen zijn), zal de toekomstige schoolbevolking van de EU steeds meer gekenmerkt worden door meerdere culturen en waarden. Het doel van het project was om de sociale integratie van mensen met een achterstandsachtergrond te bevorderen, de interculturele dialoog, democratische waarden en grondrechten, non-discriminatie en actief burgerschap, kritisch denken en mediageletterdheid te stimuleren. Het werd uitgevoerd van 01-09-2016 tot 31-08-2018 in Griekenland, Italië, Spanje, Turkije en Oostenrijk. De coördinator van het project was Öffentliches Stiftsgymnasium der Benediktiner zu St. Paul (gevestigd in Oostenrijk) en het consortium bestond uit Liceo Scientifico Statale Filippo Silvestri, 4th High school of Ilion, Istanbul Lisesi en IES Joaquin Turina. De doelgroep bestond uit leerlingen van het hoger middelbaar onderwijs in de leeftijdsgroep 15-18 jaar. In elke respectieve school werden werkgroepen van ongeveer 16 leerlingen gevormd. Elke achtste (afwisselende) leerling nam deel aan transnationale leeractiviteiten en fungeerde als verspreider voor hun werkgroep en schoolgemeenschap. Het was een tweejarig Erasmus+-project dat door de Europese Commissie werd toegekend.

Categorie:
 • Goede praktijken
 • Land van herkomst / uitvoering:
 • Oostenrijk
 • Taal:
 • Engels
 • Naleving van de Dashboard-resultaten:
  • Toegang tot verplicht onderwijs
  • Volledige leerplicht
  • Culturele identiteit behouden en nieuwe culturele waarden en interculturele vaardigheden overnemen
  • Kinderen blijven (formeel) onderwijs volgen na de leerplicht / toegang tot (formeel) niet-verplicht onderwijs
  • De vaardigheden van kinderen in de taal van het gastland
  • Geluk / levenstevredenheid bij kinderen
  • Verbondenheidsgevoel bij kinderen
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (bruggen)
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (ondersteuning)
  • Instellingen
  • Leerkrachten

  Evaluatie ex post
  Evaluatie is niet beschikbaar. Meer informatie is mogelijk op aanvraag beschikbaar: Öffentliches Stiftsgymnasium der Benediktiner zu St. Paul Hauptstrasse 1 9470 St. Paul im Lavanttal Kärnten

  Te leveren prestaties van projecten
  De projectresultaten werden voor elk respectief projectonderwerp verkregen: projectwebsite, Facebook/YouTube-account, diverse lesplannen, videodocumentaires, PP-presentaties, brochures, e-boekjes, gids, handleiding voor opvoeders, enz. Alle resultaten werden open Access verspreid, zodat ze in andere scholen en landen kunnen worden gebruikt (homepage, eTwinning, servers voor voortgezet onderwijs); de lesplannen die tijdens het project werden ontwikkeld, kunnen ook worden gebruikt in tweetalige lessen van verschillende schoolvakken of in een reeks lessen (CLIL). Deliverables zijn beschikbaar op de volgende link.
  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2016-1-AT01-KA219-016660

  Reproduceerbaarheid
  In het kader van het project zijn talrijke instrumenten ontwikkeld om de reproduceerbaarheid van het project in andere scholen en landen te bevorderen.

  Motivatie voor de indiening
  Het project is relevant voor het IMMERSE-project omdat de doelstellingen ervan zijn: - Bevordering van de integratie van mensen met een kansarme achtergrond, in het bijzonder nieuw aangekomen migranten; - Verbetering van de basis- en transversale vaardigheden van leerlingen door middel van formeel/non-formeel onderwijs in een LLL-perspectief; - ontwikkeling van innovatieve geïntegreerde benaderingen die de waarden van de EU bevorderen, de sociale integratie stimuleren, het intercultureel begrip vergroten en het gevoel geven tot een gemeenschap te behoren versterken; - bevordering van internationalisering en verbetering van de kwaliteit van het onderwijzend personeel en van hun capaciteiten/competenties, alsook ontwikkeling van synergieën tussen verschillende partners op EU-niveau.

  Fondsen:
 • EU-fondsen
 • Type van actie:
 • Extra-curriculaire activiteit
 • Doel:
 • Pas aangekomen migrantenkinderen
 • Directeuren, leerkrachten
 • Kinderen van vluchtelingen en asielzoekers
 • Niet-begeleide en van hun familie gescheiden kinderen
 • Betrokken beroepsbeoefenaren:
 • Opvoeders
 • Leerkrachten
 • Netwerken - Actoren en instellingen gemobiliseerd door het project:
 • Scholen
 • Studenten / ouderverenigingen
 • Lastest news

  Together we make all the difference

  IMMERSE’s response to the arrival of refugee children from Ukraine

  mei 24th, 2022|Community, News, Publications|

  IMMERSE was born out of the concern for ensuring that Europe meets the challenges and the potential involved in the successful inclusion of all refugee and migrant children across the continent. Today, with the massive arrival of [...]

  Guiding principles for the reception and inclusion of refugee and migrant children

  mei 23rd, 2022|Awareness campaign, News, Resources|

  IMMERSE researchers have created a list of ten guiding principles, based on the results of a co-created methodology (involving children and other stakeholders) to define 30 key indicators to monitor socio-educational inclusion. Click on the image to read and download [...]

  Online Digital Database of good practices at national and EU level now available

  april 30th, 2022|Community, News|

  IMMERSE has launched its online database with more than 100 resources aimed at identifying supportive environments, educational conditions and practical materials addressed to school leaders, teachers, educators, and social professionals involved in the socio-educational integration of refugee and migrant [...]