Online digitale databank – Hulpbron2022-04-07T13:59:41+02:00
Centrum voor kinderen - Frourarcheio

Beschrijving

Het Centrum voor het Kind is een open ruimte voor alle kinderen die tot doel heeft de rechten van het kind te bevorderen en te ondersteunen. Het is gevestigd in het Athens Solidarity Center en bestaat uit een team van een psycholoog, een projectleider en een opvoeder die rechtstreeks samenwerken. De ruimte staat open voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar, zonder onderscheid naar geslacht, afkomst, etniciteit of religie (kinderen jonger dan 3 jaar moeten tijdens hun bezoek vergezeld zijn van een voogd). Het centrum is dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 uur en de toegang is gratis. Het professionele team organiseert en voert educatieve en recreatieve activiteiten uit, waaronder Griekse taallessen en individuele begeleiding van de kinderen bij hun schoolvakken. Bovendien organiseert het centrum culturele activiteiten en externe bezoeken met het oog op een meer holistische ontwikkeling van het kind. Bovendien geeft de psycholoog van het centrum advies aan ouders, om hun ouderlijke rol te versterken en de relatie met hun kinderen te verbeteren, en aan kinderen, om hen te helpen beter met hun gevoelens om te gaan en hun zelfbeeld te versterken. Het Centrum van het Kind wordt gefinancierd en gesteund door de NGO "Solidariteit Nu".

Categorie:
 • Goede praktijken
 • Land van herkomst / uitvoering:
 • Griekenland
 • Taal:
 • Engels
 • Grieks
 • Naleving van de Dashboard-resultaten:
  • Toegang tot verplicht onderwijs
  • Toegang tot gezondheidszorg
  • Volledige leerplicht
  • Kinderen blijven (formeel) onderwijs volgen na de leerplicht / toegang tot (formeel) niet-verplicht onderwijs
  • Academische vaardigheden van kinderen
  • De vaardigheden van kinderen in de taal van het gastland
  • Geluk / levenstevredenheid bij kinderen
  • Verbondenheidsgevoel bij kinderen
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (bruggen)
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (ondersteuning)
  • Leerkrachten

  Evaluatie ex post
  Informatie niet beschikbaar

  Te leveren prestaties van projecten
  Algemene informatie en doelstellingen zijn te vinden op de volgende link.
  https://ddp.gr/en/centre-for-children-frourarcheio/

  Reproduceerbaarheid
  Dit project is ontwikkeld en aangepast voor het stadscentrum van Athene.

  Motivatie voor de indiening
  Het "Centrum voor Kinderen - Frourarcheio" is relevant voor het IMMERSE project, omdat het aansluit bij de doelstelling van het project om de sociaal-educatieve integratie van vluchtelingen- en migrantenkinderen te verbeteren om de opbouw van inclusieve en samenhangende samenlevingen te bevorderen. Bovendien benaderen de methoden van het project de kwestie van de integratie van vluchtelingen- en migrantenkinderen op een holistische manier, door het bieden van psychologische ondersteuning en activiteiten die het socialiseren van de kinderen en het opbouwen van relaties bevorderen.

  Fondsen:
 • ngo's
 • Type van actie:
 • Opvoedingsgroepen voor ouders en volwassenen, begeleiding van ouders en kinderen, psychologische ondersteuning, individuele ondersteuning voor de kinderen en de ouders, vrijwillige kinderarts
 • Extra-curriculaire activiteit
 • Taalcursus
 • Doel:
 • Migrantenkinderen (eerste en/of tweede generatie)
 • Migrantengezinnen, ouders
 • Pas aangekomen migrantenkinderen
 • Kinderen van vluchtelingen en asielzoekers
 • Niet-begeleide en van hun familie gescheiden kinderen
 • Betrokken beroepsbeoefenaren:
 • Opvoeders
 • Psychologen
 • Leerkrachten
 • Netwerken - Actoren en instellingen gemobiliseerd door het project:
 • NGO's, organisaties uit de derde sector
 • Lastest news

  Together we make all the difference

  IMMERSE’s response to the arrival of refugee children from Ukraine

  mei 24th, 2022|Community, News, Publications|

  IMMERSE was born out of the concern for ensuring that Europe meets the challenges and the potential involved in the successful inclusion of all refugee and migrant children across the continent. Today, with the massive arrival of [...]

  Guiding principles for the reception and inclusion of refugee and migrant children

  mei 23rd, 2022|Awareness campaign, News, Resources|

  IMMERSE researchers have created a list of ten guiding principles, based on the results of a co-created methodology (involving children and other stakeholders) to define 30 key indicators to monitor socio-educational inclusion. Click on the image to read and download [...]

  Online Digital Database of good practices at national and EU level now available

  april 30th, 2022|Community, News|

  IMMERSE has launched its online database with more than 100 resources aimed at identifying supportive environments, educational conditions and practical materials addressed to school leaders, teachers, educators, and social professionals involved in the socio-educational integration of refugee and migrant [...]